Üliõpilasesindus

EKA üliõpilasesindus on Eesti Kunstiakadeemia üliõpilaskonna esindusorgan.

Eesti Kunstiakadeemia üliõpilasesinduse eesmärk on EKA õppekeskkonna paremaks, produktiivsemaks ja põnevamaks muutmine ning tudengite huvide eest seismine. Üliõpilasesindusse kuulub 7 liiget, kes valitakse igal õppeaastal märtsis EKA üliõpilaste poolt. Kandideerida võivad kõik EKA üliõpilased. Organisatsiooni siseselt valitakse esimees ja mõlemale toimkonnale aseesimees.

Haridus- ja sotsiaaltoimkond tegeleb õppetöö parandamisega, vahendab üliõpilaste suhtlemist ülikooli juhtkonnaga, vastutab teabevahetuse eest ning määrab üliõpilaste esindajad erinevatesse nõukogudesse, komisjonidesse ja organisatsioonidesse. Ülikooli kõrgemais otsustuskogus – akadeemia nõukogus – on üliõpilasi 1/5 tervest nõukogust (hetkel 5 kohta). Üliõpilased on esindatud ka kõikide teaduskondade nõukogudes ja akadeemia nõukogu või rektoraadi poolt loodud komisjonides. EKA Üliõpilasesindus on esindatud ka Eesti Üliõpilaskondade Liidus (EÜL).

Spordi- ja kultuuritoimkond tegeleb ürituste läbiviimise ja sportliku aktiivsuse edendamisega. Traditsioonilised üritused on rebastepidu, talvepäevad, kevadpidu ja lõpupidu. Lisaks nendele toimuvad igal aastal erinevad aktuaalsed vaheüritused. Esindus pakub ja toetab erinevaid vaba aja veetmise võimalusi nagu EKA ujumine, koostöö Reval Spordiga, orienteerumisklubiga TON ning samuti ka joogatunnid ja EKA Kammerkoor. Võimalusel aitab kaasa ka tudengite algatustele.

Facebook

19430036_1111973432269327_1684369400301586408_n
Hea õpetamise seminaris novembris 2017 küsisime, millised on praegused ja tulevased EKA tudengid. Nüüd võtsime ühendust EKA üliõpilasesindusega, et küsida nende tegemiste, plaanide ja hoiakute kohta. Kuna peamise kitsaskohana tuli vestlusest välja tudengite ja nende esinduse vähene suhtlus, püüamegi seda viga siinkohal parandada. Arutelus osalesid Liisa-Helena Lumberg ning üliõpilasesinduse ...
esinduse-valimised-2018
Hea EKA tudeng, oled oodatud kandideerima! Saad seda teha siin!   Üliõpilasesinduses olemine on hea võimalus muuta EKA elu veelgi paremaks ning ühtlasi teha oma tudengielu huvitavamaks ja sisukamaks! Mis on üliõpilasesindus ja miks sa peaks kandieerima? • Üliõpilasesindus on 7-liikmeline EKA üliõpilaskonna esindusorgan, mille valivad EKA tudengid elektroonilisel hääletusel. • ...

Kontaktid

Üliõpilasesindus asub Estonia pst 7

ruum 531

Kohtumiseks lepi aeg kokku:

yesindus@artun.ee

Juhatus

Tiiu Lausmaa

Esinaine

BA Vabad Kunstid maal 
E-post: tiiu.lausmaa@artun.ee
Telefon: +372 5072858

 

Laura Pint

Aseesinaine, Haridus- ja sotsiaaltoimkond

BA Arhitektuur ja Linnaplaneerimine

E-post: laura.pint@artun.ee


Heleri Koltšin

Spordi- ja kultuuritoimkond

BA Sisearhitektuur
E-post: heleri.koltsin@artun.ee


Roman-Sten Tõnissoo

MA Vabad Kunstid uusmeedia

E-post: roman-sten.tonissoo@artun.ee


Kaspar Kuldkepp

BA Graafiline Disain
E-post: kaspar.kuldkepp@artun.ee

 

Keidy Säinas

BA Tootedisain

E-post:jakob.tulve@artun.ee

 

Johan Hallimäe

BA Arhitektuur ja Linnaplaneerimine
E-post: johan.hallimae@artun.ee

Viktorija Domarkaite

Õppe- ja sotsiaaltoimkond

Keidy Säinas

Haridus- ja sotsiaaltoimkond

keidy.sainas@artun.ee

Heleri Koltšin

Spordi- ja kultuuritoimkond

heleri.koltsin@artun.ee

Tiiu Lausmaa

Esimees

5072858

tiiu.lausmaa@artun.ee