Koos­töö EKAga

Disainer Argo Tamm EKA ja Merekindluse koostöös sündinud avaliku ruumi disaini hindamas. Foto: A. Raudjalg

Mida pakume
Aitame ettevõtetel lahendada tootearendusega seotud väljakutseid, kasvatada toodete ja teenuste konkurentsivõimekust ja väärtust, teostame uuringuid ja nõustame protseduuride ning tööstusarenduse osas. Meie arendusalane koostöötegevus ja teenused põhinevad teadustööl ja rakenduslikel sihtuuringutel, kasutades uusimaid valdkondlikke teadmisi ja arenguid. Me ei ole disainibüroo ega loovagentuur, kuigi tegutseme analoogsetes valdkondades ehk loome ja arendame innovaatilisi (digi)tooteid, teenuseid ja kontseptsioone. Koostööprojekti tulemuseks on pigem eksperimentaalsed lahendused ja teostajateks on üldjuhul tudengid koos juhendajaga või valdkondlikud uurimisrühmad.

Disainivaldkonnas pakume partneritele võimalust osaleda koostööprogrammis LAETUS, mis tipneb iga aasta jaanuaris Design Showcase galaga, kus tutvustatakse möödunud aasta parimate koostööprojektide tulemusi. Lisainfo koostööprogrammi LAETUS kohta.

Mis valdkonnas ja vormis
Kõik EKA teaduskonnad on avatud koostööle. Disainiteaduskonnal on kõige rakenduslikuma õppesuuna esindajana koostööprojektide läbiviimiseks väga hea kogemustepagas. Tänaseks on EKA disainiõppesse traditsiooniliste erialade kõrvale lisandunud mitmed uusi valdkondi, nagu näiteks interaktsioonidisain ja EKA-TalTech ühine magistriõppekava Design & Technology Futures. Arhitektuuriteaduskonnas on mitmed uurimis- ja arendussuunad, mis on avatud koostööks, on võimelised teostama rakendusuuringuid ning läbi viima suuremahulisi arendusprojekte. 

Sobiliku vormi leiame ja kooskõlastame ühiselt. Võimalikud variandid: 

  • Õppetööga seotult (nt uurimistöö teadurite poolt, semestri stuudioprojekt, ühekordne töötuba vm);
  • Õppetöö väliselt (individuaalne või meeskondlik rakenduslik uurimistöö, avatud töötuba vm);

Interdistsiplinaarsed ja valdkondade piire ületavad koostööprojektid teostatakse teaduskondade ja erinevate erialade koostöös. 

Mis on meie tugevus ja lisaväärtus
Nagu partneritele sissejuhatuseks sageli soovitame: kujutage ette 10 või 20 geniaalset noort inimest, kes mitu kuud tegelevad intensiivselt just teie probleemidele lahenduste otsimisega. Tudengeid juhendavad õppejõud on oma ala rahvusvaheliselt tunnustatud spetsialistid. Koos kavandatakse tulevikuvisioone – kuidas näeb välja näiteks reisimine või meedia tarbimine 10, 20 aasta pärast? Arendatakse eksklusiivseid tooteid ja teenuseid, testitakse uusi materjale ja tehnoloogiaid. 

Millega arvestada
Soovitavalt pöördu meie poole ajavaruga, sest EKA elurütm sõltub suuresti õppeaastast, seega “tähtaeg eile” meile ei sobi. Üldjoontes kestavad koostööprojektid pool aastat või aasta. Erandkorras teostame lühemaid (n 1-2 kuud) ja pikemaid projekte (üle aasta). 

Mõistlik on läbi mõelda probleemipüstitus ehk arengu vajadus, et koos jõuaksime täiustatud lähteülesandeni. 

Kui oleme ühisel arusaamisel projekti sisust, koostame pakkumise. Vajadusel mõtleme kaasa koostööprojekti rahastamiseks sobiliku toetusmeetme leidmiseks. 

Nõustame Sinu ettevõtet meie tugevustega kattuvas valdkonnas

Võta ühendust