Akadeemiline kalender

2019/2020 õppeaasta

2019/2020. õa akadeemiline kalender avaneb pdf trükifailina siin lingil

August 2019
12 – 16 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) avalduste esitamine
21 – 23 Mõjuvatel põhjustel kevadel kaitsmata jäänud lõputööde kaitsmine
22 Üliõpilaste staatuse fikseerimine ÕIS-is
26 Sügissemestri algus
27 – 30 Sissejuhatav nädal esmakursuslastele
29 Kujunduskunsti tsükliõppe õppekava 2. ja 4. kursuse õppetöö algus
30 Avaaktus
September 2019
1 – 20 Stipendiumite ja õppetoetuste taotlemine ÕISis
2 Sügissemestri õppetöö algus
2 – 3 Ülemajaliste vabaainete valimine sügissemestriks
5 Kujunduskunsti tsükliõppe õppekava 1. ja 3. kursuse õppetöö algus
6 VÕTA taotluste õppeosakonda esitamise tähtaeg
15 Vahetusõpingute ja välispraktika taotlemise tähtaeg (perioodiks 2020 kevad)
27 Doktoriõppe lepingute sõlmimise tähtaeg
27 Doktoriõppe individuaalsete õppeplaanide esitamise tähtaeg
Oktoober 2019
21 – 25 Erialade valikainete/meistriklasside nädal (korralist õppetööd ei toimu)
30 Tasuliste üliõpilaste sügissemestri õppekulude hüvitamise tähtaeg
November 2019
10 Pool semestrit (üle 70 päeva õppetööl osaletud semester loetakse “õpitud semestriks”)
22 Talvisel kaitsmisperioodil kaitsmise sooviavalduse tähtaeg
Detsember 2019
16 – 20 Eriala hindamiste nädal
21 Algab talvevaheaeg
Jaanuar 2020
5 Talvevaheaja lõpp
6 – 10 Uurimistööde nädal
6 IV aasta doktorantide atesteerimise dokumentide esitamine
6.1 – 26.4 Magistritöö teostamine
13 – 17 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) ja õpingute pikendamise avalduse esitamine
13 – 24 Erialade valikainete/meistriklasside nädalad
16 Kujunduskunsti tsükliõppe õppekava 2. ja 4. kursuse õppetöö algus
20 – 24 Lõputööde kaitsmine
22 Sügissemestri hindamisprotokollide kinnitamise tähtaeg ÕIS-is (v.a jaanuari eriala ained, mille tähtaeg on 24.01.)
23 Kujunduskunsti tsükliõppe õppekava 1. ja 3. kursuse õppetöö algus
24 Üliõpilase staatuse fikseerimine ÕIS-is
26 Sügissemestri lõpp
27 Kevadsemestri ja õpetöö algus
27 IV aasta doktorantide atesteerimine
27 – 28 Ülemajaliste vabaainete valimine kevadsemestriks
Veebruar 2020
1 VÕTA taotluste esitamise tähtaeg
1 – 20 Stipendiumite ja õppetoetuste taotlemine ÕISis
Märts 2020
1 Vahetusõpingute ja välispraktika taotlemise tähtaeg (perioodiks 2020-2021 sügis/aasta)
16 – 20 Erialade valikainete/meistriklasside nädal (korralist õppetööd ei toimu)
30 Tasuliste üliõpilaste kevadsemestri õppekulude hüvitamise tähtaeg
Aprill 2020
7 Pool semestrit (üle 70 päeva õppetööl osaletud semester loetakse “õpitud semestriks”)
Mai 2020
25 – 19.6 Lõputööde kaitsmine
23.5 – 23.8 Praktikad
29 I-III aasta doktorantide atesteerimise dokumentide esitamise tähtaeg
Juuni 2020
8 – 10 Doktorikooli konverents (ühel märgitud kuupäevadest)
11 – 12 I-III aasta doktorantide atesteerimine
19 Kevadsemestri lõpp (õpingute nominaalkestuse arvestamise kontekstis; ÕKE §20 lg 6, §46 lg 3)
Juuli 2020
August 2020
10 – 15 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) või õpingute pikendamise (lõpukursuste üliõpilased) avalduse esitamise tähtaeg
14 Kevadsemestri hindamisprotokollide esitamise ja kinnitamise tähtaeg ÕIS-is
17 – 19 Mõjuvatel põhjustel kevadel kaitsmata jäänud lõputööde kaitsmine
24 2020/2021. õppeaasta sügissemestri algus

 

2020/2021 õppeaasta

2020/2021. õa akadeemiline kalender avaneb pdf trükifailina siit lingilt

August 2020
16 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) ja õpingute pikendamise avalduste esitamise tähtaeg
17 – 19 Mõjuvatel põhjustel kevadel kaitsmata jäänud lõputööde kaitsmine
21 Üliõpilaste staatuse fikseerimise kuupäev
24 Sügissemestri algus
25 – 28 Sissejuhatav nädal esmakursuslastele
27 Sessioonõppe õppekava kujunduskunst 2. ja 4. kursuse õppetöö algus
28 Avaaktus
31 Sügissemestri õppetöö algus
31.8. – 1.9. Ülemajaliste vabaainete valimine sügissemestriks
September 2020
1 – 20 Stipendiumite ja õppetoetuste taotlemine (tulemusstipendium, sotsiaalstipendium ja vajaduspõhine eritoetus)
3 Sessioonõppe õppekava kujunduskunst 1. ja 3. kursuse õppetöö algus
6 VÕTA taotluste esitamise tähtaeg 1. kursuse üliõpilastel 2020/2021. õa. sügissemestril õpetavate ainete arvestamiseks
15 Vahetusõpingute ja välispraktika taotlemise tähtaeg (perioodiks 2021 kevad)
25 Doktoriõppe lepingute sõlmimise tähtaeg
25 Doktoriõppe individuaalsete õppeplaanide esitamise tähtaeg
Oktoober 2020
19 – 23 Erialade valikainete/meistriklasside nädal (korralist õppetööd ei toimu, va kujunduskunsti õppekava 2. ja 4. kursusel)
25 VÕTA taotluste esitamise tähtaeg 2020/2021. õa kevadsemestril õpetatavate ainete arvestamiseks
30 Tasuliste üliõpilaste sügissemestri õppekulude hüvitamise tähtaeg
November 2020
2 Pool semestrit (üle 70 päeva õppetööl osaletud semester loetakse “õpitud semestriks”)
Detsember 2020
7 Jaanuaris lõputööd kaitsvate tudengite nimekirjade kinnitamise tähtaeg
14 – 18 Eriala hindamiste nädal
23 Algab talvevaheaeg
Jaanuar 2021
3 Talvevaheaja lõpp
4 – 8 Uurimistööde nädal
4 IV aasta doktorantide atesteerimise dokumentide esitamine
11 – 17 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) ja õpingute pikendamise avalduse esitamise tähtaeg
11 – 22 Erialade valikainete/meistriklasside nädalad
14 Sessioonõppe õppekava kujunduskunst 2. ja 4. kursuse õppetöö algus
18 – 22 Lõputööde kaitsmine
20 Sügissemestri hindamisprotokollide kinnitamise tähtaeg ÕIS-is (v.a jaanuari eriala ained, mille tähtaeg on 22.01.)
21 Sessioonõppe õppekava kujunduskunst 1. ja 3. kursuse õppetöö algus
22 Üliõpilase staatuse fikseerimise kuupäev
24 Sügissemestri lõpp
25 Kevadsemestri ja õpetöö algus
25 IV aasta doktorantide atesteerimine
25 – 26 Ülemajaliste vabaainete valimine kevadsemestriks
Veebruar 2021
1 – 20 Stipendiumite ja õppetoetuste taotlemine (tulemusstipendium, sotsiaalstipendium ja vajaduspõhine eritoetus)
Märts 2021
1 Vahetusõpingute ja välispraktika taotlemise tähtaeg (perioodiks 2021-2022 sügis/aasta)
15 – 19 Erialade valikainete/meistriklasside nädal (korralist õppetööd ei toimu, va kujunduskunsti õppekava 1. ja 3. kursusel)
28 VÕTA taotluste esitamise tähtaeg 2021/2022. õa sügissemestril õpetatavate ainete arvestamiseks
30 Tasuliste üliõpilaste kevadsemestri õppekulude hüvitamise tähtaeg
Aprill 2021
5 Pool semestrit (üle 70 päeva õppetööl osaletud semester loetakse “õpitud semestriks”)
8 Doktorikooli konverents
Mai 2021
10 – 14 Eriala hindamiste nädal
17 – 21 Uurimistööde nädal
19 Lõpukursuse üliõpilaste hindamisprotokollide esitamise ja kinnitamise tähtaeg ÕIS-is
24 – 10.6 Lõputööde kaitsmine
24 – 18.6 Erialade valikained / meistriklassid
24 – 29.8 Praktikad (v.a lõpetajad)
28 I-III aasta doktorantide atesteerimise dokumentide esitamise tähtaeg
Juuni 2021
10 – 11 I-III aasta doktorantide atesteerimine
16 Kevadsemestri hindamisprotokollide esitamise ja kinnitamise tähtaeg ÕIS-is
18 Lõpuaktused
18 Kevadsemestri lõpp
21.6 – 29.8 Suvevaheaeg (võivad toimuda praktikad)
Juuli 2021
August 2021
15 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) ja õpingute pikendamise avalduste esitamise tähtaeg
17 – 19 Mõjuvatel põhjustel kevadel kaitsmata jäänud lõputööde kaitsmine
30 2021/2022. õppeaasta sügissemestri algus
31.8. – 3.9. Sissejuhatav nädal esmakursuslastele

 

Kontaktid

_MG_4908

Elisabeth Kuusik

Õppeosakonna juhataja

626 7307
Põhja puiestee 7, D206

elisabeth.kuusik@artun.ee