Akadeemiline kalender

2021/2022. õa akadeemiline kalender

2021/2022. õa akadeemiline kalender avaneb pdf trükifailina siit lingilt

August 2021
16 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) ja õpingute pikendamise avalduste esitamise tähtaeg
16 – 18 Mõjuvatel põhjustel kevadel kaitsmata jäänud lõputööde kaitsmine
23 Üliõpilaste staatuse fikseerimise kuupäev
26 Sessioonõppe õppekava kujunduskunst 2. ja 4. kursuse õppetöö algus
30 Sügissemestri algus
31.8. – 3.9. Sissejuhatav nädal esmakursuslastele
September 2021
1 – 20 Stipendiumite ja õppetoetuste taotlemine (tulemusstipendium, sotsiaalstipendium ja vajaduspõhine eritoetus)
2 Sessioonõppe õppekava kujunduskunst 1. ja 3. kursuse õppetöö algus
3 Avaaktus
6 Sügissemestri õppetöö algus
6 – 7 Ülemajaliste vabaainete valimine sügissemestriks
12 VÕTA taotluste esitamise tähtaeg 1. kursuse üliõpilastel 2021/2022. õa. sügissemestril õpetavate ainete arvestamiseks
15 Vahetusõpingute ja välispraktika taotlemise tähtaeg (perioodiks 2022 kevad)
24 Doktoriõppe lepingute sõlmimise tähtaeg
24 Doktoriõppe individuaalsete õppeplaanide esitamise tähtaeg
Oktoober 2021
24 VÕTA taotluste esitamise tähtaeg 2021/2022. õa kevadsemestril õpetatavate ainete arvestamiseks
25 – 29 Eriala valikainete nädal (korralist õppetööd ei toimu, va kujunduskunsti õppekava 2. ja 4. kursusel)
30 Tasuliste üliõpilaste sügissemestri õppetasu maksmise tähtaeg
November 2021
7 Pool semestrit (üle 70 päeva õppetööl osaletud semester loetakse “õpitud semestriks”)
Detsember 2021
6 Jaanuaris lõputööd kaitsvate tudengite nimekirjade kinnitamise tähtaeg
20 – 23 Eriala hindamiste nädal
24 Algab talvevaheaeg
Jaanuar 2022
9 Talvevaheaja lõpp
10 – 14 Uurimistööde nädal (BA 1. kursus) / Eriala valikained
10 IV aasta doktorantide atesteerimise dokumentide esitamine
17 – 28 Eriala valikainete nädalad
20 Sessioonõppe õppekava kujunduskunst 2. ja 4. kursuse õppetöö algus
23 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) ja õpingute pikendamise avalduse esitamise tähtaeg
24 – 28 Lõputööde kaitsmine
26 Sügissemestri hindamisprotokollide kinnitamise tähtaeg ÕIS-is (v.a jaanuari eriala ained, mille tähtaeg on 28.01.)
27 Sessioonõppe õppekava kujunduskunst 1. ja 3. kursuse õppetöö algus
28 Üliõpilase staatuse fikseerimise kuupäev
30 Sügissemestri lõpp
31 Kevadsemestri ja õpetöö algus
31 IV aasta doktorantide atesteerimine
31.1. – 1.2. Ülemajaliste vabaainete valimine kevadsemestriks
Veebruar 2022
1 – 20 Stipendiumite ja õppetoetuste taotlemine (tulemusstipendium, sotsiaalstipendium ja vajaduspõhine eritoetus)
Märts 2022
1 Vahetusõpingute ja välispraktika taotlemise tähtaeg (perioodiks 2022-2023 sügis/aasta)
21 – 25 Erialade valikainete/meistriklasside nädal (korralist õppetööd ei toimu, va kujunduskunsti õppekava 1. ja 3. kursusel)
28 VÕTA taotluste esitamise tähtaeg 2022/2023. õa sügissemestril õpetatavate ainete arvestamiseks
30 Tasuliste üliõpilaste kevadsemestri õppetasu maksmise tähtaeg
Aprill 2022
7 Doktorikooli konverents
10 Pool semestrit (üle 70 päeva õppetööl osaletud semester loetakse “õpitud semestriks”)
Mai 2022
16 – 20 Eriala hindamiste nädal
23.5. – 10.6. Eriala valikained / praktikad
25 Lõpukursuse üliõpilaste hindamisprotokollide esitamise ja kinnitamise tähtaeg ÕIS-is
27 I-III aasta doktorantide atesteerimise dokumentide esitamise tähtaeg
30.5. – 15.6. Lõputööde kaitsmine
Juuni 2022
9 – 10 I-III aasta doktorantide atesteerimine
17 Kevadsemestri hindamisprotokollide esitamise ja kinnitamise tähtaeg ÕIS-is
17 Kevadsemestri õppetöö lõpp
21 Lõpuaktused
18.6. – 29.8. Suvevaheaeg (võivad toimuda praktikad)
Juuli 2022
August 2022
21 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) ja õpingute pikendamise avalduste esitamise tähtaeg
22 – 24 Mõjuvatel põhjustel kevadel kaitsmata jäänud lõputööde kaitsmine
28 Õppeaasta ja kevadsemestri lõpp
29 2022/2023. õppeaasta sügissemestri algus
30.8. – 2.9. Sissejuhatav nädal esmakursuslastele