Akadeemiline kalender

2023/2024. õppeaasta akadeemiline kalender

Akadeemilise kalendri pdf fail

2023/2024. õppeaasta akadeemiline kalender
28.08.2023 – 25.08.2024 2023/2024. õppeaasta
28.08.2023 – 28.01.2024 Sügissemester
29.01.2024 – 25.08.2024 Kevadsemester
14.08.2023 1. aasta doktorantide teadustööplaanide esitamise tähtaeg
21.08. – 23.08.2023 Mõjuvatel põhjustel kevadel kaitsmata jäänud lõputööde kaitsmine
21.08.2023 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) ja õpingute pikendamise avalduste tähtaeg
24.08.2023 Sessioonõppe õppekava Disain ja innovatsioon 2. ja 4. kursuse õppetöö algus
28.08.2023 Sügissemester (Algus)
29.08. – 01.09.2023 Sissejuhatav nädal esmakursuslastele
31.08. 08:00 – 01.09.2023 17:00 Ülemajaliste vabaainete valimine sügissemestriks
31.08.2023 Sessioonõppe õppekava Disain ja innovatsioon 1. ja 3. kursuse õppetöö algus
01.09. – 20.09.2023 Tulemusstipendiumi ja sotsiaalstipendiumi taotlemine
01.09.2023 Avaaktus
04.09.2023 Sügissemestri õppetöö algus
10.09. – 20.09.2023 Vajaduspõhise eritoetuse taotlemine
11.09.2023 VÕTA taotluse tähtaeg 1. kursuse üliõpilastele 2023/2024. õa. sügissemestri õppeainete
15.09.2023 Vahetusõpingute ja välispraktika taotlemise tähtaeg (perioodiks 2024 kevad)
25.09.2023 1. aasta doktorantide individuaalsete õppeplaanide esitamise tähtaeg
23.10.2023 VÕTA taotluste tähtaeg 2023/2024. õa kevadsemestri õppeainete arvestamiseks
23.10. – 27.10.2023 Eriala valikainete nädal (korralist õppetööd ei toimu, va Disain ja innovatsioon õppekava 1. ja 3. kursusel)
30.10.2023 Tasuliste üliõpilaste sügissemestri õppetasu maksmise tähtaeg
06.11.2023 Pool semestrit (üle 70 päeva õppetööl osaletud semester loetakse “õpitud semestriks”)
04.12.2023 Jaanuaris lõputööd kaitsvate tudengite nimekirjade kinnitamise tähtaeg
18.12. – 22.12.2023 Eriala hindamiste nädal
23.12.2023 – 07.01.2024 Talvevaheaeg
08.01. – 12.01.2024 Uurimistööde nädal (BA 1. kursus) / Eriala valikained
15.01.2024 IV aasta doktorantide atesteerimise dokumentide esitamine
15.01. – 26.01.2024 Eriala valikainete nädalad
18.01.2024 Sessioonõppe õppekava Disain ja innovatsioon 1. ja 3. kursuse kevadsemestri õppetöö algus
22.01.2024 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) ja õpingute pikendamise avalduse esitamise tähtaeg
22.01. – 25.01.2024 Talvine lõputööde kaitsmine
24.01.2024 Sügissemestri protokollide kinnitamise tähtaeg (v.a jaanuari eriala ained, mille tähtaeg on 26.01.)
25.01.2024 Sessioonõppe õppekava Disain ja innovatsioon 2. ja 4. kursuse kevadsemestri õppetöö algus
28.01.2024 Sügissemester (Lõpp)
29.01.2024 Kevadsemester (Algus)
29.01. – 02.02.2024 Kevadsemestri eelnädal
29.01.2024 IV aasta doktorantide atesteerimine
29.01. 08:00 – 30.01.2024 17:00 Ülemajaliste vabaainete valimine kevadsemestriks
01.02. – 20.02.2024 Tulemusstipendiumi ja sotsiaalstipendiumi taotlemine
05.02.2024 Kevadsemestri õppetöö algus
10.02. – 20.02.2024 Vajaduspõhise eritoetuse taotlemine
01.03.2024 Vahetusõpingute ja välispraktika taotlemise tähtaeg perioodiks 2024-2025 sügis/aasta
25.03. – 28.03.2024 Eriala valikainete nädal (korralist õppetööd ei toimu, va Disain ja innovatsioon õppekava 2. ja 4. kursusel)
25.03.2024 VÕTA taotluste tähtaeg 2024/2025. õa sügissemestri õppeainete arvestamiseks
30.03.2024 Tasuliste üliõpilaste kevadsemestri õppetasu maksmise tähtaeg
05.04.2024 Doktorikooli konverents
07.04.2024 Pool semestrit (üle 70 päeva õppetööl osaletud semester loetakse “õpitud semestriks”)
20.05. – 24.05.2024 Eriala hindamiste nädal
22.05.2024 Lõpukursuse üliõpilaste hindamisprotokollide kinnitamise tähtaeg
24.05.2024 I-III aasta doktorantide atesteerimise dokumentide esitamise tähtaeg
27.05. – 12.06.2024 Lõputööde kaitsmised
27.05. – 14.06.2024 Eriala valikained / praktikad
06.06. – 07.06.2024 I-III aasta doktorantide atesteerimine
14.06.2024 Kevadsemestri hindamisprotokollide kinnitamise tähtaeg
14.06.2024 Kevadsemestri õppetöö lõpp
15.06. – 25.08.2024 Suvevaheaeg (võivad toimuda praktikad)
20.06.2024 Lõpuaktused
19.08.2024 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) ja õpingute pikendamise avalduste esitamise tähtaeg
21.08. – 23.08.2024 Mõjuvatel põhjustel kevadel kaitsmata jäänud lõputööde kaitsmine
25.08.2024 Kevadsemester (Lõpp)
26.08.2024 2024/2025. õppeaasta ja sügissemestri algus
27.08. – 30.08.2024 Sissejuhatav nädal esmakursuslastele