Akadeemiline kalender

2022/2023. õppeaasta akadeemiline kalender

2022/2023. õppeaasta akadeemiline kalender
29.08.2022 – 27.08.2023 2022/2023. õppeaasta
29.08.2022 – 29.01.2023 Sügissemester
30.01.2023 – 27.08.2023 Kevadsemester
15.08.2022 – 19.08.2022 Mõjuvatel põhjustel kevadel kaitsmata jäänud lõputööde kaitsmine
22.08.2022 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) ja õpingute pikendamise avalduste tähtaeg
25.08.2022 Sessioonõppe õppekava Disain ja innovatsioon 2. ja 4. kursuse õppetöö algus
29.08.2022 Sügissemester (Algus)
30.08.2022 – 02.09.2022 Sissejuhatav nädal esmakursuslastele
30.08.2022 08:00 – 31.08.2022 17:00 Ülemajaliste vabaainete valimine sügissemestriks
01.09.2022 Sessioonõppe õppekava Disain ja innovatsioon 1. ja 3. kursuse õppetöö algus
01.09.2022 – 20.09.2022 Tulemusstipendiumi ja sotsiaalstipendiumi taotlemine
02.09.2022 Avaaktus
05.09.2022 Sügissemestri õppetöö algus
10.09.2022 – 20.09.2022 Vajaduspõhise eritoetuse taotlemine
11.09.2022 VÕTA taotluse tähtaeg 1. kursuse üliõpilastele 2022/2023. õa. sügissemestri õppeainete
15.09.2022 Vahetusõpingute ja välispraktika taotlemise tähtaeg (perioodiks 2023 kevad)
23.09.2022 Doktoriõppe individuaalsete õppeplaanide esitamise tähtaeg
23.09.2022 Doktoriõppe lepingute sõlmimise tähtaeg
23.10.2022 VÕTA taotluste tähtaeg 2022/2023. õa kevadsemestri õppeainete arvestamiseks
24.10.2022 – 28.10.2022 Eriala valikainete nädal (korralist õppetööd ei toimu, va Disaini ja innovatsiooni õppekava 2. ja 4. kursusel)
30.10.2022 Tasuliste üliõpilaste sügissemestri õppetasu maksmise tähtaeg
07.11.2022 Pool semestrit (üle 70 päeva õppetööl osaletud semester loetakse “õpitud semestriks”)
05.12.2022 Jaanuaris lõputööd kaitsvate tudengite nimekirjade kinnitamise tähtaeg
19.12.2022 – 23.12.2022 Eriala hindamiste nädal
24.12.2022 – 08.01.2023 Talvevaheaeg
09.01.2023 IV aasta doktorantide atesteerimise dokumentide esitamine
09.01.2023 – 13.01.2023 Uurimistööde nädal (BA 1. kursus) / Eriala valikained
12.01.2023 Sessioonõppe õppekava Disain ja innovatsioon 1. ja 3. kursuse kevadsemestri õppetöö algus
16.01.2023 – 27.01.2023 Eriala valikainete nädalad
19.01.2023 Sessioonõppe õppekava Disain ja innovatsioon 2. ja 4. kursuse kevadsemestri õppetöö algus
23.01.2023 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) ja õpingute pikendamise avalduse esitamise tähtaeg
23.01.2023 – 26.01.2023 Talvine lõputööde kaitsmine
25.01.2023 Sügissemestri protokollide kinnitamise tähtaeg (v.a jaanuari eriala ained, mille tähtaeg on 27.01.)
29.01.2023 Sügissemester (Lõpp)
30.01.2023 Kevadsemester (Algus)
30.01.2023 IV aasta doktorantide atesteerimine
30.01.2023 08:00 – 31.01.2023 17:00 Ülemajaliste vabaainete valimine kevadsemestriks
01.02.2023 – 20.02.2023 Tulemusstipendiumi ja sotsiaalstipendiumi taotlemine
10.02.2023 – 20.02.2023 Vajaduspõhise eritoetuse taotlemine
01.03.2023 Vahetusõpingute ja välispraktika taotlemise tähtaeg perioodiks 2023-2024 sügis/aasta
20.03.2023 – 24.03.2023 Eriala valikainete nädal (korralist õppetööd ei toimu, va Disaini ja innovatsiooni õppekava 1. ja 3. kursusel)
26.03.2023 VÕTA taotluste tähtaeg 2023/2024. õa sügissemestri õppeainete arvestamiseks
30.03.2023 Tasuliste üliõpilaste kevadsemestri õppetasu maksmise tähtaeg
09.04.2023 Pool semestrit (üle 70 päeva õppetööl osaletud semester loetakse “õpitud semestriks”)
13.04.2023 Doktorikooli konverents
15.05.2023 – 19.05.2023 Eriala hindamiste nädal
22.05.2023 – 16.06.2023 Eriala valikained / praktikad
24.05.2023 Lõpukursuse üliõpilaste hindamisprotokollide kinnitamise tähtaeg
26.05.2023 I-III aasta doktorantide atesteerimise dokumentide esitamise tähtaeg
29.05.2023 – 14.06.2023 Lõputööde kaitsmised
08.06.2023 – 09.06.2023 I-III aasta doktorantide atesteerimine
16.06.2023 Kevadsemestri hindamisprotokollide kinnitamise tähtaeg
16.06.2023 Kevadsemestri õppetöö lõpp
17.06.2023 – 27.08.2023 Suvevaheaeg (võivad toimuda praktikad)
21.06.2023 Lõpuaktused
21.08.2023 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) ja õpingute pikendamise avalduste esitamise tähtaeg
21.08.2023 – 23.08.2023 Mõjuvatel põhjustel kevadel kaitsmata jäänud lõputööde kaitsmine
27.08.2023 Kevadsemester (Lõpp)
28.08.2023 2023/2024. õppeaasta ja sügissemestri algus
29.08.2023 – 01.09.2023 Sissejuhatav nädal esmakursuslastele