Eesti Kunstiakadeemia

Varjualused

VARJUALUSED on valik arhitektuuri stuudiumi esimese kursuse jooksul tehtud projektidest – katsetused ruumi, vormi ja materjaliga oma keha skaalas.

Alates 2006. aastast veedavad Eesti Kunstiakadeemia I kursuse arhitektuuritudengid igal augusti kuul Pedaspeal, Lahemaa rahvuspargis

10 päeva, et kogeda, mis lisaks heale ideele arhitekti ametiga veel kaasneb.

Ehitamiseks antud ajaga peab kursus jõudma ehitusplatsi ette valmistada,

projekteerida, ehitada, tekkivaid probleeme ja vastuolusid lahendada.

Tulevaste arhitektide jaoks on tegu esimese suurema praktilise tööga,

kus nad puutuvad kokku nii oma projekti ehitatavaks arendamise kui ka päris

ehitusprotsessiga. Varjualuste praktiline väljund on eelkõige õppeotstarbeline,

suunates tulevasi arhitekte juba stuudiumi alguses otsima innovaatilisi

lahendusi kestlike ja taastuvate ehitusmaterjalidega. Kuna varjualused asuvad lähestikku, on igal uuel kursusel võimalik lisaks omaenda praktikale õppida ka varasemalt tehtud objektidest.

Varjualuse ehitamiselt saadav kogemus on oluline nii arhitektuurihariduse

omandamisel kui ka arhitektiks kujunemisel ning professionaaliks saamisel.

Varjualuste projektis põimuvad teoreetiline uurimus ja ehituspraktika. Uurimuse osas kavandab iga üliõpilane omale kevadsemestri jooksul individuaalse varjualuse, mida juhendab prof. Andres Alver koos assistentidega. Ehitamiseks välja valitud objekti ehitamist juhendab arhitekt Jaan Tiidemann.

Krasmukse talu endisest karjamaast Pedaspeal on saanud omapärane

varjualuste park, mis on huvilistele avatud ning on muutunud omamoodi

puidulaboriks. Varjualused pakuvad avastamisrõõmu igas vanuses seiklejaile,

sest varjualustele saab ronida, neist üle jalutada ja sisse pugeda.

Ehitamiseks on kasutatud peamiselt puitu, mis on materjalina

paindlik ja tugevusomadustelt intuitiivne. Selles osas Eesti Kunstiakadeemia

arhitektuuriteaduskonnal hea koostöö Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liiduga.

Läbi aastate on varjualuste ehitamist toetanud Eesti Kultuurkapital.

Teised suuremad toetajad on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja

Puuinfo.

Meediakajastus Äripäev Ehitus september 2011.

Täida küsitlus, võida meeneid!