Algas Leo Lapini nimelise medali kavandikonkurss

Eesti Kunstiakadeemia kuulutab välja Leo Lapini nimelise medali kavandi konkursi.

Eesti Kunstiakadeemia 110. aastapäeva tähistamisel antakse esmakordselt välja emeriitprofessor Leo Lapini nimeline medal. Medali ehk nn Lapiniga autasustatakse avaliku elu tegelast, kes on silmapaistvalt palju aidanud kaasa EKA arengule.

Leo Lapin oli väljapaistev ja mõjukas arhitekt, kunstnik, kirjamees ja õppejõud, värvikas isiksus, kes manifesteeris vaimsust ja loovust. Medali kujundusidee võiks väljendada lapinlikku idealismi, teravmeelsust ja vaimukust.

Kavandamisel peaks arvestama:

  • medal peab olema rinnas kantav
  • materjal peab olema ajas kestev ning kooskõlas medali ideelahendusega
  • kavand peab võimaldama tiražeerimist
  • medali tagaküljele peab saama graveerida laureaadi nime

Kavandid esitada pinnalise lahendusena mõõtkavas 1:1. Vajadusel lisada prototüüp.

Medalikavandi tähtaeg on 3. juuni 2024, hiljemalt kell 17. Kavandid esitada tööpäevadel kell 9-17 märgusõnaga varustatud ümbrikus Eesti Kunstiakadeemia valvelauda või ruumi D-207, aadressil Põhja pst 7, Tallinn. Autori nimi lisada suletud ümbrikus. 

Kavandikonkursi auhinnafond on 2000 eurot. Peapreemia on 1000 eurot ja eripreemiad 2×500 eurot.  

Auhinnatavad kavandid valib välja EKA poolt moodustatud žürii. Võitnud kavand teostatakse autoriga koostöös. Võidutöö autoriga sõlmitakse autorileping, millega varalised õigused lähevad üle EKAle.

Lisainfo: kunstiakadeemia@artun.ee