Avatud Akadeemia sai 2017. aastal 20. aastaseks. Vaatame möödunud aastale tagasi!

Õppijate ja kursuste arv EKA täienduskoolituses (2013–2017)

Avatud akadeemial algas 2017. aasta sügisel 20. tegevusaasta, mille üheks toredaks tähiseks oli täienduskoolituse suure kasvu aasta. 2017. aastal õppis EKAs täienduskoolitustel 1651 õppijat, mis oli 1046 õppija võrra rohkem kui 2016 ning kursusi oli 130 (2016. a 69). Esmakordselt ületas täienduskoolituses õppijate arv EKA üliõpilaste arvu: iga üliõpilase kohta on täienduskoolituses 1,5 õppijat. Osalejate elukoha järgi on enamik õppijaid Tallinnast ja Harjumaalt, kuid esmakordselt on täienduskoolituses rahvusvaheliste õppijate osakaal 4% õppijatest. Kõige enam õppijaid on täienduskoolituses disaini ning kujutava kunsti ja kunstiteaduse suunal. Märkimisväärselt on kasvanud laste, sisseastumisest huvitatute ning EKA vastutusvaldkonnas töötavate professionaalide-vilistlaste osalus täiendusõppes.

2017. aastal õpetas avatud akadeemia poolt korraldatud täienduskoolituse juhendajatena 112 inimest, kellest 21 on EKA koosseisulised töötajad-õppejõud. 81 juhendajat on peaasjalikult väljal tegutsevad EKA vilistlased, lisaks oli kaasatud õppesse 10 rahvusvahelist juhendajat (Ühendkuningriikidest, Saksamaalt ja Soomest).

Aitäh kõigile, kes sellesse valdkonda on panustanud ja inspireerivat jätku kõigile end täiendavatele õppijatele!

Jaga sõpradega:

Postitas Mart Vainre
Viimati muudetud