Adobe Illustrator algajale

See kursus on mõeldud neile, keda paelub kujundite ja värvide muutmine logodeks, ikoonideks ja illustratsioonideks. Vektorjoonistamise oskus tuleb kasuks, et rakendada oma loodut nii trükis kui ka veebis, sest vektorkujul on graafika suurendatav ja vähendatav ilma kadudeta kvaliteedis.

Adobe Illustrator on enim kasutatav vektorgraafika programm. Mitmekülgsed võimalused ja hea ühilduvus Adobe sarja teiste programmidega muudavad selle graafilise disaineri asendamatuks töövahendiks. Peale graafika on Illustratoris võimalik koostada väiksemahulisi trükiseid: joonistusvahendite kõrval on seal olemas ka tekstiga töötamise vahendid ja sinna saab importida fotosid. Illustratori graafikat saab importida teistesse Adobe programmidesse, trükiste kujundamiseks InDesigni, animeerimiseks Animate’i jne.

Kursus toimub Mac-tüüpi arvutite klassis. Oodatud on ka need, kes ei ole varem Adobe Illustratoriga töötanud. Osalejate huve ja oskusi arvestades saab ajakavas olevaid teemasid täpsustada.

Kava

  • Sissejuhatus. Mis on vektorgraafika ja millal kasutada Illustratorit? Töökeskkonna ülevaade ja kohandamine. Joonistamine algkujunditega ja liitkujundid. Ikooni joonistamise ülesanne.
  • Pen-töövahendiga joonistamise harjutused ja polygon art.
  • Värvipaneelide kasutamine ja värvi valiku abivahendid. Milleks on erinevad värvisüsteemid? Kihtide paneeli kasutamine. Geomeetriline illustratsioon näite järgi.
  • Objektidele ruumilisuse andmine värviüleminekute (gradient) ja sulatustega (blend).
  • Pikselgraafika importimine ja maskimine. Mis on pikselgraafika resolutsioon? Pikselgraafika vektoriseerimine. Eri failiformaatide eksportimine.
  • Teksti töövahendid ja artboard’ide kasutamine. Arvestustööna tehakse kahepoolne voldik.

Kursuse läbinu

  • on saanud ülevaate Adobe Illustratori võimalustest
  • oskab luua lihtsamat vektorgraafikat ja salvestada selle vajalikku formaati
  • oskab koostada Adobe Illustratoris lihtsa trükise

Kursus lõpeb arvestusega, mis seisneb ülesande lahendamises. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Maris Lindoja on omandanud Eesti Kunstiakadeemias graafilise disaini ja interaktiivse multimeedia alal magistrikraadi 2002. Tal on 30 aastat kogemust graafilise disainerina ja üle 20 aasta arvutigraafikuna. Eesti Kunstiakadeemias on ta seitse aastat õpetanud üliõpilasi kasutama graafikaprogramme ja juhendanud disainikursusi.


 

Aeg: 4., 6., 11., 13., 18. ja 20. veebruaril 2019 kell 18–21
Koht: Tallinn, Põhja puiestee 7, ruum A407, Eesti Kunstiakadeemia arvutiklass
Maht: 24 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 2 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 335 eurot

GRUPP ON TÄITUNUD

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Täiendav info: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia