Eelakadeemia

EKA avatud akadeemia pakub loomevaldkonna kõrgkoolides edasiõppimisest huvitatutele süsteemset eelõpet eelakadeemias. Osalejate vanuse alampiir on 16 eluaastat, ülempiiri ei ole.

Praegused EKA üliõpilased arvavad, et eelõppes peaks osalema, sest see

  • aitab valmistuda sisseastumiseksamiteks – tekib ettekujutus sealsetest ülesannetest ja ootustest,
  • võimaldab saada teada, kuidas õpe EKAs välja näeb, ja kooliellu sisse elada,
  • võimaldab tutvuda erialaga ja saada teada, kas eriala sobib sellele huvilisele,
  • saab arendada konkreetseid oskusi (nt joonistamine, kompositsioon, maalimine),
  • aitab luua sisseastumiseks vajaliku portfoolio,
  • aitab muutuda enesekindlamaks.

PÕHIKURSUSED

Põhikursused kestavad semestri ja neile on oodatud õppima tulevased sisseastujad. Õpe toimub nii sügis- kui ka kevadsemestril.

Sügissemestril keskendutakse vabadele kunstidele: joonistamisele, kompositsioonile, maalimisele ja ruumilisele kunstile. Selles õppes tasub osaleda siis, kui soovid arendada oma baasoskusi, millest on kasu kõigil EKA õppesuundadel õppijail. Samas ei ole joonistamis- ja maalimisoskus kõigil erialadel õppimise eeldus.

Kevadsemestril toimub õpe kolmel suunal: arhitektuur, disain ja vabad kunstid.

2018. a kevadsemestri põhikursustele registreerimine on avatud.

INTENSIIVKURSUSED

Mõnepäevased intensiivsed lühikursused annavad sissejuhatuse põhiteadmistesse. Need kursused toimuvad vahetult enne sisseastumiseksameid märtsist juunini.

Kontakt

AVATUD AKADEEMIA BÜROO
Eesti Kunstiakadeemia
Estonia pst 7, Tallinn 10143
Tel. 6 267 326
piret.frosch@artun.ee