Impulsiivne joonistamine

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Vaatleme impulsiivsust kui nähtust kunstis ja selle avaldumist joonistuses. Visandame kiirelt suurele pinnale ja joonistame põhjalikult väga väiksele pinnale. Kas joonistust on vaja eesmärgipäraselt juhtida või tuleks sel lubada hoopis vabalt tekkida? Pöörame eraldi tähelepanu sellele, kuidas tehtud ja tegemisel töid vaadata ja eksponeerida. Vaatleme põhjalikumalt viimase Veneetsia biennaali ekspositsioonide näiteid ning analüüsime tööde paigutamise põhimõtteid.

Kursus on mõeldud kõigile, kes on huvitatud oma joonistusoskuse arendamisest või soovivad muuta seniseid joonistamisharjumusi. Oodatud on nii algajad kui kogemustega joonistajad.

Kursusel osalejad loovad tundides nii suuremõõtmelisi kiirvisandeid kui ka pikemaajalisi töid, mida kasutavad impulsina (materjalina) kodus jätkamiseks. Tundides eksponeeritakse ja analüüsitakse kodus lõpetatud töid ja antakse individuaalsed juhised jätkamiseks. Osalejad õpivad muutma abstraktseid kujundeid ja pindu konkreetsete muljete ja mõtete väljenduseks.

Eeldused osalejale
Keskharidus ja eesti keele oskus

Õppemetoodika
Tundides kasutame vaheldumisi ratsionaalseid (akadeemilise joonistamise) harjutusi (esemed, ruum, modell) impulsiivse joonistamise harjutustega (kiirvisandamine mööduvate muljete ja mälupiltide põhjal) ning vaatleme, kuidas need kaks poolust üksteist mõjutavad.

Kava

1. päev. Sissejuhatus – impulsiivsuse roll kunstis läbi aegade. Suuremõõtmeline kiirvisandamine tušši, käsna või lapiga. Joon, must pind ja valge pind. Tehtud tööde analüüs.

2. päev. Suuremõõtmeline kiirvisandamine segatehnikas. Esemed, valgus, vari ja ruum. Tehtud tööde ja koduste tööde analüüs.

3. päev. Visandamine segatehnikas. Inimene, mahud, pinge, liikumine. Tehtud tööde ja koduste tööde analüüs.

4. päev. Suuremõõtmeline kiirvisandamine segatehnikas. Muljed tekstide, mälupiltide ja visioonide põhjal. Tehtud tööde ja koduste tööde analüüs.

5. päev. Seeriad. Sama motiivi visandamine ja põhjalikum joonistamine erinevates mõõtudes ja erineva kiirusega. Tehtud tööde ja koduste tööde analüüs.

6. päev. Akadeemiline joonistamine. Esemed ja ruum. Pliiatsijoonistus. Tehtud tööde ja koduste tööde analüüs.

7. päev. Portree ja figuur. Kiirvisandid ja üks põhjalikum joonistus. Tehtud tööde ja koduste tööde analüüs.

8. päev. Suuremõõtmeline kiirvisandamine tušši, käsna või lapiga. Vaba teema või joonistusobjekt vabal valikul. Tehtud tööde ja koduste tööde analüüs.

9. päev. Väiksemõõdulised joonistused erineva kiiruse ja põhjalikkusega. Tehtud tööde ja koduste tööde analüüs.

10. päev. Tööde eksponeerimine ja arutelud.

Õpiväljundid

  • julgeb ennast joonistamises iseseisvalt arendada
  • oskab muuta teoreetilisi teadmisi praktiliseks oskuseks
  • oskab kasutada abstraktseid kujundeid ja pindu vahendina (impulsina) muljete ja mõtete väljatöötamisel
  • oskab leida seoseid kujutatavaga joonistusvahendite, paberi mõõtude ja joonistamise tempo valikul
  • oskab luua mõtestatud terviklikku ekspositsiooni paljudest erineva iseloomuga töödest

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde eksponeerimine ja arutelu. Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid (NB! Ostab osaleja ise)
Pliiats, markerid, tušš, käsn, pintslid, süsi, pastell, paber

Juhendaja
Allan Kukk, kes on omandanud 1995. aastal Eesti Kunstiakadeemias magistrikraadi graafika erialal. Ta on graafiline disainer ja kujundaja ning hinnatud juhendaja EKA täienduskoolituse kursustel alates 2003. aastast.


Aeg: 1. veebruar kuni 5. aprill 2023 kolmapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A206
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 12 tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 25. jaanuarini või kuni kohti jätkub

Hind: 380 eurot
Registreerudes enne 18. jaanuari, on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 180 eurot, seejärel 23. jaanuariks 200 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud