Kasutajakeskne disain toote- ja teenusearenduses

Kasutajakeskne lähenemine on saanud keskseks komponendiks edukate toodete ja teenuste loomisel. Tehnoloogia ülikiire areng viimase mõnekümne aasta jooksul on viinud punkti, kus luuakse tavainimesele hoomamatult keerukaid lahendusi. Ometi määrab uue toote-tehnoloogia või teenuse edukuse see, kuidas turg selle vastu võtab: kui hästi ta arvestab sihtgrupi vajaduste, kogemuste ja eeldustega, kui hästi ta sobib konteksti ning kui lihtsalt on kasutatav.

Edu saavutamine eeldab seega teadlikku lähenemist toodete ja teenuste kujundamisel, kasutajakeskse disaniprotsessi läbimist, erialase mõttelaadi ja metodoloogia rakendamist.

Koolituse põhiraskus on interaktsioonidisainil.

Sihtgrupp

Kursus on suunatud veebidisaineritele, projektijuhtidele-tooteomanikele panganduse, telekomi ettevõtetes, idufirmades või inkubaatorites osalejatele, aga ka kõigile teistele huvilistele.

Koolituse sisu

Koolitus koosneb neljast sessioonist, millest igaüks käsitleb kasutajakeskse disaini erinevat aspekti.

1. koolituspäev DISAIN
2. koolituspäev DISAINIPROTSESS JA KASUTAJAUURINGUD
3. koolituspäev INTERAKTSIOONIDISAIN
4. koolituspäev PROTOTÜÜPIMINE JA TESTIMINE

Õppemetoodika

Koolituse sessioonid järgivad sarnast ülesehitust ja koosnevad teoreetilisest loengust ning praktilisest harjutusest.

TEOREETILINE LOENG. Loeng kombineerib akadeemilise taustateadmise ning juhtumiuuringud terviklikuks ja kaasahaaravaks sissejuhatuseks kõnealusesse valdkonda ning pakub nõudlikumale osalejale seletuse disainimetodoloogiate toimimise tagamaadest. Juhtumid põhinevad koolitaja kogemusel ning aitavad luua hoomatavad seosed teooria ja praktika vahel.

PRAKTILINE HARJUTUS. Praktilise harjutusega mängitakse läbi konkreetse teemaga seonduvad ülesanded.

Koolituse läbinu

– mõistab kasutajakeskse disaini mõttelaadi, kasutajakeskse disaini vajadust,

– orienteerub valdkonna metodoloogiates ja disaineri kaasamise võimalustes ja vajalikkuses tootearendusse.

– Koolituse läbijad saavad õpitut koheselt rakendada oma projektide hindamisel ning astuda esimesi samme nende kasutajakeskseks muutmisel.

Juhendaja: Tanel Kärp (MA Cum Laude virtuaalkeskkondade disain ja arendus, Tartu ülikool; BA graafiline disain, Eesti Kunstiakadeemia) on interaktsioonidisainer, iduettevõtja, õppejõud ning eestvedaja disainistuudios Ars Experentia. Omandanud bakalaureusekraadi graafilise disainerina ning magistri virtuaalkeskkondade loomises, kasutab ta oma kriitilise mõtlemise oskusi kasutajakesksete lahenduste väljatöötamiseks.

Alustanud veebidisainerina 2001. aastal, jõudis Tanel proaktiivse õppijana kasutajakogemuse (UX) disaini maailma ning leidis end peagi temaatikat teistele õpetamas. Tanel on seitsme aasta jooksul korraldanud erialaseid loenguid ja töötubasid Eesti Kunstiakadeemias, Tehnikaülikoolis, Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, arvukatel iduettevõtetele suunatud üritustel ja koolitustel.

Aeg: teisipäeviti 7., 14., 21., 28. november 2017

Kell: 17.00-18.30 I osa (2 ah) Paus

18.45-20.15 II osa (2 ah)

Koht: Lembitu 10, ruum 101
Maht: 16 õppetundi
Hind: 220 eurot

Õppekavarühm: Humanitaaria ja kunsti interdistsilinaarne õppekavarühm

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Info ja registreerimine: pirje.kovatomas@artun.ee / +372 626 7327

patrick-perkins-350622

Postitas Kunstiakadeemia
Viimati muudetud

Avatud akadeemia