Koha­spetsii­filine heli­perfor­mance

Kursuse käigus õpitakse kaardistama ümbritseva keskkonna helilist potentsiaali ning rakendama seda kohaspetsiifilises heliperformance´is. Seisnegu see siis arhitektuurses, materialipõhises, tähenduslikus, tehnoloogilises, ajaloolises või muul moel selgelt loetavas “laetuses”. Selle “laetusega” füüsiliselt suhestudes töötatakse välja heliperformance, mis on võimalik ainult konkreetses asukohas. Kursus annab võimaluse mõista ja mõtestada kohaspetsiifikat ka laiemas mõttes.

Kursusele on oodatud kõik heli- ja tegevuskunsti huvilised. Osalemine ei eelda mingeid spetsiifilisi teadmisi ega oskuseid. Kasuks tuleb esinemisjulgus.

 

Kursuse läbinu

  • mõistab ning suudab sõnastada koha helilist spetsiifikat
  • suudab füüsilise suhestumise teel helilist potentsiaali rakendada
  • saab aru kohaspetsiifilisusest laiemas kultuurilises tähenduses
  • julgeb oma ideed füüsiliselt esitada

 

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on individuaalsete performance´ite esitamine avalikult ühtse programmina linnaruumis. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendaja

Erik Alalooga (MFA , Eesti Kunstiakadeemia, 2004; EMTA teatrikunsti eriala kolmanda aasta doktorant) on visuaal-, heli ja etenduskunstnik, kes on peamiselt tuntud analoogtehnoloogiliste lahenduste poolest oma loomingus. Aastatel 2006 – 2010 töötas EKA interdistsiplinaarsete kunstide õppetooli dotsendina ning aastatel 2010 – 2013 EKA tegevuskunstide õppetooli juhatajana. On juhendanud eksperimentaalseid helikunsti kursuseid aastast 2010 Eesti Kunstiakadeemias, Tartu Kõrgemas Kunstikoolis Pallas ja Viljandi Kultuuriakadeemias.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.

 Aeg:
17. septembrist kuni 22. oktoobrini 2020 neljapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ja selle vahetu ümbrus
Maht: 24 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 2 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 230 eurot
Õppekavarühm: humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarne õppekavarühm
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreeumine: kuni 10. septembrini või kuni osaluskohti jagub

Registreerun

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia