Kunsti kogumise ABC

Temnikova & Kasela Frieze London messil 2022, Kaarel Kurismaa sooloväljapanek. Foto: Linda Nylind, Contemporary Lynx.

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Eragalerii toimimise põhimõtteid ja kunstikogumise loogikat tutvustav kursus annab ülevaate kommertsgaleriide toimimismehhanismidest, nende positsioonist ja eripärast kunstiväljal. Samuti tutvustatakse nii Eesti kui ka rahvusvaheliselt olulisemaid eragaleriisid ning kaasaegse kunsti kogumise printsiipe ja võimalusi.

Kursusel osalejad saavad ülevaate eragaleriide toimimisloogikast: tutvustatakse eragalerii eripärasid, nende positsiooni kunstiväljal võrdluses institutsioonide ja linnagaleriidega. Kaardistatakse erinevat tüüpi kunstiasutused ning selgitatakse nende rolli kunstimaailma ökosüsteemis.

Tutvustatakse eragalerii igapäevatööd, räägitakse, mis alustel sõlmitakse kunstnikega koostöökokkuleppeid ning mida galerii esindus nii kunstniku kui galerii jaoks endas kätkeb. Antakse ülevaade kunstikogumise printsiipidest, selgitatakse, miks on galerii vahenduslülina oluline kunstniku ja koguja vahel, ning arutatakse kunsti soetamise võimaluste ja kasumlikkuse üle.

Sihtrühm
Galeriide toimimismehhanismidest ja kunstikogumisega seotud teemadest huvitatud inimesed.

Õppemetoodika
Õppeprotsess koosneb loengutest-aruteludest, galeriide ja näitusemajade külastamisest ning galeristidega kohtumisest ja iseseisvast tööst.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti ja inglise keele oskus (enamik materjale iseseisvaks läbitöötamiseks on ingliskeelsed)

Kava

1. päev. Sissejuhatus. Tutvustatakse erinevaid näitusepindasid ning nende toimimisloogikat ja eripärasid.

2. päev. Eragaleriid: nende roll ja olulisus kunstiväljal.

3. päev. Temnikova & Kasela galerii ja Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse külastus. Kunstnik ja eragalerii. Kunstikoguja ja eragalerii. Institutsioon ja eragalerii. Suhted, dünaamika, võimujooned.

4. päev. Kunstimessid: nende roll kunstiväljal, olulisus, eesmärk. Kunstikogumise printsiibid. Kunst kui investeering fookusega kaasaegsele kunstile.

5. päev. Vaal galerii ja Haus galerii külastused. Lähemalt oksjonitest ja nende korraldamisest.

6. päev. Kuidas ära tunda head kunsti? Keda usaldada, millele toetuda?

7. päev. Iseseiseva loomingulise töö esitlused, tagasiside, arutelud.

Kursuse läbinu

  • on teadlik eragaleriide toimimismehhanismidest ning nende rollist kunstiväljal
  • saab aru kunstikogumise põhimõtetest ja oskab orienteeruda kunstikogumise võimalustes
  • suudab iseseisvalt leida relevantset infot pädevate kunstnike ja galeriide kohta ning oskab teha vahet kunsti ostmisel ja kogumisel
  • saab aru, mis suhtes on galerii, kunstnik ja kunstikoguja ning teised toimijad antud valdkonnas
  • oskab nimetada suuremaid kaasaegse kunsti messe ja saab aru nende rollist kunstiväljal

Hindamine 
Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on iseseisva loomingulise töö esitlus ja arutelu. Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja 
Lilian Hiob (Eesti Kunstiakadeemia, kunstiteadus ja visuaalkultuur, MA, 2022) on kuraator, galerist ja kunstiagent. Ta on seotud Temnikova & Kasela galerii juhatamisega, on ka omaalgatusliku näitusepinna Hoib asutaja. Koos Siim Preimaniga veab Lilian Hiob IDA raadios igakuist kunstisaadet „Vitamiin K“.


Aeg: 18. jaanuar kuni 1. märts 2023 kolmapäeviti kell 18.15–21.15
Koht: Põhja pst 7, Eesti Kunstiakadeemia ruum A302
Maht: 28 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 24 tundi iseseisvat tööd (2 EAP
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 11. jaanuarini või kuni kohti jätkub

Hind: 360 eurot
Registreerudes enne 4. jaanuari, on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 170 eurot, seejärel 9. jaanuariks 190 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud