EKA eelakadeemia õppeaasta hakkab lõppema

EKAsse sisseastujatele on läbi õppeaasta toimunud eelakadeemia, mis hakkab vaikselt lõpusirgele jõudma. Eelakadeemia on sisseastujale suunatud eelõpe eesmärgiga pakkuda osalejale võimalus arendada oma valmisolekuid õpinguteks ning kogeda vahetult EKA õppekeskkonda.

Praegused EKA üliõpilased arvavad, et eelõppes peaks osalema, sest see

  • aitab valmistuda sisseastumiseksamiteks – tekib ettekujutus sealsetest ülesannetest ja ootustest,
  • võimaldab saada teada, kuidas õpe EKAs välja näeb, ja kooliellu sisse elada,
  • võimaldab tutvuda erialaga ja saada teada, kas eriala sobib sellele huvilisele,
  • saab arendada konkreetseid oskusi (nt joonistamine, kompositsioon, maalimine),
  • aitab luua sisseastumiseks vajaliku portfoolio,
  • aitab muutuda enesekindlamaks.

Äsja on lõppenud kolm eelakadeemia põhikursust (vaata skeemi): vabade kunstide, disaini ning (sise)arhitektuuri ja muinsuskaitse eelakadeemia ning mais ja juunis toimuvad veel lühemad intensiivkursused.

Sel aastal on jõudsalt kasvanud eelakadeemias õppida soovijate hulk, kelle seast on tulnud paljudele ära öelda, sest kursused ja juhendate võimalused on piiratud.

2017-18. õppeaastal on EKA eelakadeemia erinevatel kursustel osalenud 429 õppijat, nende keskmine vanus on 25,5 aastat, noorim 14aastane ning vanim 56aastane. Igal aastal võtab EKA bakalaureuse või integreeritud õppesse vastu ca 200 õppijat, seega järelkasv on tulemas. Samas, eelakadeemias õpib ka väga palju alla 17aastasi, kes jätkavad oma õpinguid ka sel aastal gümnaasiumis. Kõige enam osalejaid on eelakadeemias olnud Tallinnast ja Harjumaalt. Eelakadeemias osalemine on õppijale tasuline (alla 21aastasele ca 3 eurot ning vanemale ca 5 eurot akadeemiline tund).

Eelakadeemias osalejate arv, kursused ja kursuste maht viimase viiel aastal.

 

 

Kõigi osalejatega on viidud läbi tagasiside küsitlused ning sellest tuleb välja, et eelakadeemias osalejate soov erialale õppima asuda on suurenenud.

Järgmisel aastal toimub eelakadeemia õpe rohkemates gruppides ka laupäeviti ning kursustel, mida ei saa avada suuremas mahus toimuvad eelintervjuud.

 

 
 

Õppijate lood

 

Vabade kunstide eelakadeemias osalenud Lyza

Ma olen Lyza ja pärit Ameerikast. Minu ema on eestlane ja ta õppis EKAs keraamikat. Tema õppejõud Ingrid Allik soovitaski mul proovida vabade kunstide eelakadeemiat, sest ma tahan EKAsse astuda.

Alguses ma natukene kartsin eelakadeemiasse tulla, sest mu eesti keel ei olnud nii hea. Kohapeal tuli aga välja, et see kursus oli mu keeleoskuse jaoks väga kasulik ning kõik õpilased ja juhendajad olid nii kenad ja abivalmis. Mul on hea meel, et ma ikkagi tulin siia, sest see kogemus oli väga tore ja ma õppisin palju. See oli tõesti suurepärane. Ma olen nii tänulik, et ma sain selle võimaluse!

 

Usun, et enesega dialoogi pidamine on isikliku arengu oluline vahend; see, kuidas me räägime iseendaga, peegeldub meie suhtlemises teistega. Olen alati püüdnud luua oma töödega seda dialoogi. Ma näen, kogen ja/või mõtlen ning panen kogetu visuaalsesse vormi. Kui töö on valmis, muutun ma vaatajaks, kes üritab mõista, mida on kunstnik tahtnud öelda.

 

Kunst on põhimõtteliselt looja ja vaataja vaheline suhtlemisvahend. Seepärast on minu jaoks tähtis, et vaataja leiaks mu töödest omaenda narratiivi või arusaamise. Püüan luua keskkonna, kus mu tööd on talle ligipääsetavad, pakuvad talle mõtlemist ja võimaluse kaasata omaenda vaimseid protsesse.

 
 

(Sise)arhitektuuri ja muinsuskaitse eelakadeemias osalenud Tatjana

Mina olen Tatjana. Tänavu lõpetan Tallinna 53. Keskkooli 12. klassi. Õppimise ajal käisin kunstikoolis, mille lõpetasin eelmisel aastal. Mulle on alati meeldinud joonistada. Vabal ajal ma sageli joonistan, joonestan või maalin.

Mõte ja soov ülikooli astuda ning arhitektuuri õppida oli mul juba ammu, aga ma ei teadnud, mida kujutab endast arhitektuur või sellel erialal õppimine. Kui meie koolis käis külas Narva peaarhitekt, siis ta rääkis, et kunstiakadeemias on võimalik käia eelakadeemias ja valmistuda sisseastumiseks.

Õpin eelakadeemias, sest siin saan end proovile panna, mulle antakse soovitusi ja abi ning ma õpin midagi uut. Eelakadeemia on kestnud juba üle kuu aja. Seni olen õppinud näiteks seda, kuidas joonise järgi maketti teha, kuidas erinevaid materjale kasutada ja leida head ruumilised lahendused.

Eelakadeemia juhendajad on tunnustatud EKA noored vilistlased ja õppejõud. Aitäh kõigile, kes on panustanud!

Soovime oma osalejatele sisseastumiseks ja edasisteks õpinguteks kõige paremat!

Postitas Mart Vainre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia