FOTOKURSUS NOORTELE

Osalejad: 14-18 aastased noored

Kursuse käigus tutvume erinevate näidete ja ülesannete abil fotograafia võimaluste ja põhimõtetega. Läbime fotokaamera aluspõhimõtted, kuid keskendume eelkõige uut viisi vaatamisele, nägemisele, ümbritseva märkamisele ja mõtestamisele.

Vaatleme valgust, värvi, vormi ja ruumi, seal tekkivaid suhteid. Vaatleme erinevaid fotograafilisi ümbrusega suhestumise võimalusi ja meetodeid, õppides mõistma kaadrit, kompositsiooni, rakurssi, fotograafilist hetke ja pildil tekkivaid suhteid, nende võimalikke tähendusi.

Iga tund toob kodused ülesanded, mis lähtuvad kõigest eelnevast ning mõjutavad võimet ümbrust näha ning sellega pildiliselt suhestuda. Õpe toimub suuresti läbi tagasiside ning haakuvate näidete, tehtud pilte vaadates ja analüüsides. Kursus aitab end, oma loomingut ja fotograafiat paremini mõista ning üldpilti paigutada.

Kursusel on vajalik digifotoaparaat, et oleks võimalik pilte vaadata ning kommenteerida. Fotokaameral võiks olla soovitavalt ka M programm. Kursus võtab arvesse, et igal inimesel on erinev taust ja fotograafiline kogemus.

Võimaluse korral soovitan kindlasti kohale tulla! : )

Juhendaja: Kalev K Vapper, Kunstnik, luuletaja, laulik ning Eesti Kunstiakadeemia ja Tartu Kõrgema kunstikooli fotoõppejõud
Koht: Estonia pst. 7

Toimumise aeg: 3., 4., 5. jaanuar

Kell: 11.00-13.15

Maht: 9 akadeemilist tundi

Hind: 70 eurot

Registreeru: SIIT

Õppekavarühm: Kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee / +372 626 7327

 

Postitas Pirje Kovatomas
Viimati muudetud

Avatud akadeemia