Kontseptimudeli platvorm

3D Labori meeskond on seadnud ambitsioonika eesmärgi ühendad hoonete digitaalne mudeldamine tõhusus- ja toimimisanalüüsiga projekteerimise algetapis.

Tingimuseks oleme seadnud, et lahendus oleks tarkvaraagnostiline ehk teisisõnu peaks ühilduma kõikide platvormide ja kõikide programmidega. Ettevõtmise eesmärgiks on töötada välja tehnoloogia, mis võimaldab hoone kontseptsioonimudelit jagada erinevate geomeetria manipuleerimise ja analüüsiga seotud tarkvaraprogrammide vahel. Platvorm peaks võimaldama hoone kavandajate saada esmast kiiret tagasisidet hoone energiatõhususe ja konstruktiivse toimimise kohta, lubama geomeetrilise informatsiooni taaskasutamist visualiseerimisel ja maketeerimisel.

Loodav platvorm võimaldab hoone varajase kavandamise etapis tehtavate otsuste langetamisel tugineda lisaks arhitektuursetele kaalutlustele ka hoone tõhususnäitajatele. Eenergiatõhusa lahenduse kavandamisel omab suurimat tähtsust hoone mahu, vormi ja fassaadide lahendus. Vastavad otsused tehakse suures osa projekteerimise varajastes etappides, hilisemates on hoone mahu- ja vormimuudatuste tegemine oluliselt komplitseeritum ja omab üldjuhul väiksema efekti. Kvantitatiivne tagasiside eskiisprojekteerimise faasis säästaks muuhulgas oluliselt ka projekteerimisel osalevate inimeste töötunde.

3D Labori väljatöötatav platvorm lubab hoonete vormi ja väliskuju lahendust kavandamisel senisest enam toetuda päevavalguse, energiatõhususe, konstruktiivsele jms tehnilisele analüüsile, eriti just hoonete paigutamise ümbritsevasse konteksti. Seega panustaks kavandatavad uuringud tervikuna energiatõhusasse ja tarka ehitamisesse.

3D Labori tiim koosseisus Renee Puusepp, Kaiko Kivi ja Martin Melioranski alustas idee prototüüpimisega Garage48 Greentechi hackathon’il Koostöös tarkvaraarendajate ja turundusspetsialistidega pandi 48 tunniga alus ideele, mis toob digitaals arhitektuuriloome otse lõppkasutajani (vt. www.creatomus.com).

Kontseptimudeli-platvorm

Postitas Renee Puusepp
Viimati muudetud

Arhitektuur ja linnaplaneerimineArhitektuuri­teaduskond