Linnadendroloogia

dendroloogia ekskurss (foto: Anu Piirisild)

Juhendaja: Olev Abner

Dendroloogia töötoas õpitakse tundma levinumaid puid ja põõsaid, taimede kasvutingimusi ja arengutsükleid, aga ka võimalikke ohtusid, et kavandada iseseisvalt haljastusprojekte. Olev Abneri juhendatud töötoa raames korraldati kaks õppekäiku Tallinna kesklinna parkidesse ja töötoa lõpuks koostati väike pargiprojekt, mille sisuks võimalikult mitmekesise ja vastupidava pargikoosluse saavutamine linnatingimustes. Näidispargi asukohaks valiti Superministeeriumi krunt.

Postitas Toomas Tammis
Viimati muudetud

Arhitektuur ja linnaplaneerimineArhitektuuri­teaduskond