Merike Kallas

Põhja pst. 7, ruum D308
Maali konserveerimise stuudio juhataja, kunstimälestiste konserveerimise õppesuuna juht BA ja MA õppekavadel
5098226
6117654