Kaasava kunstiõppe täienduskoolitus kunstiõpetajale Eesti Kunstiakadeemias

1.-4. augustil 2017 toimus Viljandi kunstikoolis kaasava kunstiõppe alane täienduskoolitus, kus osales 18 kunstiõpetajat üle Eesti. Koolitajateks olid Soome kaasava kunstiõppe edendajad Mari Salonen ja Minna Haveri. Koolitust korraldas EKA avatud akadeemia koostöös kunstihariduse osakonnaga.

Õppijad tõid välja, et oluline oli, et koolitusel omandati: uusi teadmisi, vaatenurki erivajadustega õppijast ja tema toetamisest kunstiõppes; metoodikaid ja praktilisi oskusi erivajadusega õppija kaasamiseks kunstiõppes; saadi teada autsaider kunstist ja selle võimalustest; muutus mõtteviis ja suhtumine erivajadustega inimeste õpetamisse (kartuse asemel võimaluste nägemine); oluliseks peeti ka õppekäike muuseumidessenäitustele ning kogemuste jagamist ja õppimist oma kolleegidelt.

Keskmine osalejate hinnang koolituse erinevatele aspektidele oli 4,5 palli 5st, sh kursus oli osalejale väga kasulik (keskmine 4,4 punkti), kursused vastasid täielikult osaleja ootustele (keskmine 4,1 punkti), kõik kursusel käsitletud teemad olid vajalikud (keskmine 3,9 punkti), rahulolu õppetöö korraldusega (keskmine 4,9 punkti).  Soome kunstiõpetajate kaasamine koolitajatena õigustas ennast, koolitajaid hinnati kõrgelt (keskmine hinnang 4,9 5st pallist).

 

Koolituse eelinfo

Üldhariduskooli kunstiõpetajatele mõeldud praktiline täienduskoolitus kaasava kunstiõppe arendamiseks.

Õppekavagrupp: aineõpetaja koolitus.

Koolituse maht: 2EAP, sellest 35 akadeemilist tundi lähiõpet ja 17 tundi iseseisvat tööd.

Koolituse toimumiskoht: Viljandi kunstikool, Posti 11 (http://viljandikunstikool.ee)

Koolitus algab 1.augustil kl 11 ja lõpeb 4. augustil kl 15.15

Koolituse tulemusel õppija:

on kogenud erinevaid lähenemisi kunstiõppes, et toetada HEV õppijat nii eraldi kui kaasavas õppegrupis;

on teadlik HEV õppijate eripäradest, tunnustest ja vajadustest;

on loonud kaasava kunstiõppe portfoolio;

on kaasavat kunstiõpet väärtustava hoiakuga.

 

Sihtgrupp: kunstiõpetaja üldharidussüsteemis.

 

Teemad:

· Kunstiõpetaja roll kaasavas hariduses. HEV õppija eripärad ja tunnused.

· Lähenemised ja metoodika kunstiõppe diferentseerimiseks ja individualiseerimiseks. Kaasav kunstiõpe muuseumis ja õppekäik kunstimuuseumisse. Loovpraktika ja kaasava kunstiõppe praktika.

Palume kursusele kaasa võtta võimalusel:
– läptop,
– enda käepärased kunstitarbed, mida oled harjunud kasutama (kõik vahendid on aktsepteeritud, piiranguid ei ole),
– digikaamera või telefon (ja võimalusel juhtmed nende mahalaadimiseks arvutisse).

 

Arvestus: Koolituse lõpetamise eelduseks on õppeprogrammi läbimine (vähemalt 90%) ning sooritatud arvestustöö, milleks on koolituse tulemusel valmiv kaasava kunstiõppe portfoolio.

 

Koolitajateks on kunstiõpetaja Mari Salonen (MA, Aalto ülikool), kes on ka Soome kunstiõpetajaid koondava Kuvataideopettajat ry juhatuse liige. Mari on alates 2006. aastast töötanud erivajadustega õppijatega ning kaitses 2012.aastal ka Aalto ülikoolis magistritöö erivajadusega õppijatest kunstiõppes.

Ja kunstiõpetaja, kuraator ning kunstnik-uurija Minna Haveri (Aalto ülikoolist), kes on kaasava kunstiõppe eestvedaja. Ta kaitses 2010. aastal Aalto ülikoolis doktoritöö nüüdisaegsest rahvakunstist. Minna töötab kuraatorina erinevatele muuseumitele ning kunstihariduse lektorina Aalto ülikoolis. Viimasel ajal on ta tegelenud kogukonna kunstiprojektidega ning kirjutanud puuetega inimeste loomingust. Minna on asepresident organisatsioonis Kettuki, mis on puuetega kunstnike võrgustik. 

 

Majutus: soovi korral Viljandis hostelis Just Rest (3-7 inimest toas), www.justrest.eu/

 

Registreerimine kestab seni, kuni grupp on täitunud (tingimuseks, et osaleja vastab sihtgrupile). Osalejate arv on piiratud (20). Registreerimine HITSA keskkonnas https://koolitus.hitsa.ee/training/1195

 

Koolitusele kandideerimiseks palume saata:

– motivatsioonikiri, kus avate, miks soovite koolitusel osaleda, mis on teie ootused koolitusele ja küsimused, millele soovite koolituse käigus vastust otsida (võib ka lisada konkreetseid juhtumeid, mida soovite käsitleda) ning majutusesoov;

– lühike CV, millest tuleb välja teie nimi isikukood, kontaktandmed, haridus- ning kutsetee (kunsti)õpetajana.

 

Koolitust korraldab Eesti Kunstiakadeemia avatud akadeemia koostöös kunstihariduse osakonnaga, toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond. Projekt Kaasava kunstiõppe täienduskoolitus Eesti Kunstiakadeemias 2014-2020.1.02.17-0360.

Postitas Kristiina Krabi
Viimati muudetud

Avatud akadeemiaKunstiharidus