2016/2017 õ.-a. Ott Kikkase stipendiumi saaja klaasikunsti osakonnas on Eva-Maria Mirzojeva

2016/2017 õ.-a. Ott Kikkase stipendiumi saaja klaasikunsti osakonnas on Eva-Maria Mirzojeva

Ott Kikkase stipendium on rahaline toetus, mis on suunatud Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna keraamika ja klaasikunsti eriala BA ja/või MA taseme tudengile. Stipendium on ellu kutsutud stipendiaadi õpingute, loomingulise tegevuse ja enesearendamise toetamiseks. Stipendiumi eesmärgiks on väärtustada ka autori- ja materjalikeskse kunstiloominguga tegelemist disainiteaduskonnas.

Stipendiumi määramisel hinnatakse eelkõige noore tarbekunstniku loomingulisust, kunstnikupositsiooni ning pühendumist erialaste materjalide ja tehnoloogiate katsetamisele ja kasutamisele unikaalteoste loomisel. Tunnustatakse kandidaate, kelle looming annab alust arvata, et tegu on Eesti tarbekunsti uusi ja olulisi
ideid või lähenemisnurki lisavate noorte autoritega, kelle jätkamine professionaalse kunstnikuna on Eesti kultuuri seisukohalt oluline ning klaasikunsti ja/või keraamika erialade arengut rikastav.

Postitatud