Ebamugavad teadmised Ida-Euroopa kunstis

Asukoht:
EKKM, Põhja pst 35

Algus k.p.:
17.05.2017

Algusaeg:
15:00–19:00

Seminar EKKMis (Eesti Kaasaege Kunsti Muuseumis) 17. mail 2017 kell 15.00. Osalejad: Eleonore de Montesquiou, Liisa Kaljula, Sezgin Boynik ja Solvita Krese. Modereerivad Margaret Tali ja Tanel Rander. Seminar toimub inglise keeles.

Seminar lähtub möödunud aastal Eesti Kunstiakadeemia Kirjastuses ilmunud raamatust “Arhiivid ja allumatus. Visuaalkultuuri muutuvad taktikad Ida-Euroopas” ning üritab sellest sammu edasi astuda, keskendudes “ebamugavatelele teadmistele” Ida-Euroopa kunsti kontekstis. Ebamugavad teadmised tähendavad vastasseisu, mille kutsuvad ellu pildid või faktid, millel on mingis paigas keerukas tähendus, ja mis tekitavad meis segadust, kaotsiminekut, oskamatust edasi elada. “Ebamugavate teadmiste” kontseptsioon pärineb Kanada haridusteoreetikult ja museoloogilit Roger I. Simonilt ning seda on hiljem edasi arendatud.

Eleonore de Montesquiou räägib oma uuest käimasolevast projektist, mida ta teeb koos põgenikega, keda praegu Eestis kinni peetakse. Ta räägib sellest, kui suurt tähtsust omab Eesti-Vene piir paljude inimeste jaoks, ja tõmbab paralleeli sellega, kuidas möödunud sajandil põgeneti sama piiri kaudu Nõukogude Venemaalt.

Solvita Krese räägib George Sorose pärandist Ida-Euroopa kaasaegses kunstis, keskendudes Läti kontekstile ja ebamugavatele teadmistele, mis selle kaudu kunstivaldkonnas avanevad. Kuidas läheneda Sorose arhiividele kriitiliselt?

Sezgin Boynik räägib raamatust “Rahvuslus ja kaasaegne kunst: kriitiline õpik” (2007, toimetajad Sezgin Boynik ja Minna Henriksson), selle kontekstist ja inspiratsiooniallikatest. Selle raamatu eesmärk oli problematiseerida kaasaegse kunsti panust natsionalistlikesse ideoloogiatesse. Boynik räägib ka 2000ndate alguse Balkani teemaliste näituste rollist ja sellest, kuidas nad on panustanud kunstist arusaamisse.

Liisa Kaljula räägib oma 3-kuulisest residentuurist New Jerseys, Norton ja Nancy Dodge kollektsiooni juures. Tegemist on silmapaistva Ida-Euroopa kunsti koguga, mis moodustus tükk haaval Nõukogude Liidu kunstist. Kaljula arvates on see kollektsioon üheaegselt nii inspireeriv kui meeleheidet valmistav.

Seminari modereerivad Margaret Tali ja Tanel Rander.

Seminar toimub 17. mail kl 15:00 kuni 19:00 EKKMis (Põhja pst 35, Tallinn).

Seminari toetavad Eesti Kultuurkapital ja MTÜ Sada Paplit.

Eléonore de Montesquiou on eesti-prantsuse filmitegija. Oma dokumentaalsetes filmides keskendub ta peamiselt integratsiooni-, immigratsiooni- ja töö teemadele ning soo küsimusele. Tema tööd tegelevad tihti äärealal elamise juurde kuuluva keerukuse ja hämaraladega, kasutades seejuures isiklikku juuretuse kogemust.

Solvita Krese on Riias elav kuraator ja kriitik. Alates 2000 aastast on ta Läti Kaasaegse Kunsti Keskuse direktor. Ta on olnud mitmete oluliste rahvusvaheliste Ida-Euroopa kunsti uurimusprojektide algataja. Tema viimased kuraatorinäitused on “Identity. Behind the curtain of uncertainty” (2016) Ukraina rahvusgaleriis, festival “Acupuncture of Society” (2016) Riias ja “Telling tales” (2014), mida eksponeeriti ka Kumus.

Liisa Kaljula on Tallinnas elav kunstiajaloolane ja kuraator, kes töötab Eesti Kunstimuuseumis. Tema peamiseks fookuseks on Teise maailmasõja järgne kunst ja oma doktoritöö raames Tallinna Ülikoolis uurib ta Ida Euroopa sotsialistliku kunsti võrgustikku.

Sezgin Boynik, pärit Kosovost, elab Helsingis, on teoreetik, kes on publitseerinud laias ulatuses kultuurilise natsionalismi, kontseptuaalkunsti, pungi ja eksperimentaalfilmi teemal. Ta toimetab ajakirja “Rab-Rab: ajakiri poliitilistest ja formaalsetest uurimustest kunstis”.

Tanel Rander on kunstnik ja kuraator, kes on teinud kontseptuaalset tööd valdavalt Ida-Euroopa geopoliitilise subjektiivsuse valdkonnas ning hetkel teeb loomingulist uurimust piiride teemal Valgas/Valkas.

Margaret Tali on Rotterdamis elav Eesti kunstiteoreetik ja kuraator, kes lõpetab hetkel raamatut “Puudumine ja ebamugavad teadmised Ida Euroopa kaasaegse kunsti muuseumides”, mis keskendub kaasaegse kunsti kogumisele Ida-Euroopas.

Eastern European art as Difficult Knowledge

Seminar in EKKM (Contemporary Art Museum of Estonia) at 3 PM, 17.05.2017. Participants: Eleonore de Montesquiou, Liisa Kaljula, Sezgin Boynik, Solvita Krese. Moderators: Margaret Tali and Tanel Rander. The presentations and discussion will be held in English.

Departing from the book “Archives and Disobedience. Changing Tactics of Visual Culture in Eastern Europe”, the seminar will take some of its strands of thinking further and focus on Eastern European art and the idea of ’difficult knowledge’. Difficult knowledge is confrontational knowing called about by images or facts which are difficult to place, and which can leave us with feelings of confusion, disorientation, an unknowing about how to go on. The concept originates from the work of Canadian education scholar and museologist Roger I. Simon and has been later developed by several scholars.

Eleonore de Montesquiou will share her new project in process realized about and with the refugees who are currently interned in Estonia. She will discuss the ways the border between Estonia and Russia has remained a crucial point for many people, and draw parallels with the way it has been crossed during the past century by those fleeing the Soviet Russia.

Solvita Krese will discuss the heritage of George Soros in the Eastern European contemporary art by focusing on the context of Latvia and the way it presents a difficult knowledge for the art field. How could one approach the Soros archives critically?

Sezgin Boynik will speak about his book “Nationalism and Contemporary Art: Critical Reader” (2007) co-edited with Minna Henriksson, its context and inspirations. This reader aimed to problematize how contemporary art contributed to nationalistic ideologies. He will also discuss the role of exhibitions representing the Balkans in the wake of the 2000s and the way they have contributed to understanding art.

Liisa Kaljula will discuss her experiences of her 3-months research stay at the Norton and Nancy Dodge’s collection in New Jersey, an outstanding collection of Eastern European art which was taken out from the Soviet Union piece by piece. She sees the collection as inspiring and despairing at the same time.

The seminar will be moderated by Margaret Tali and Tanel Rander.

The seminar will take place on 17th May from 15:00 to 19:00 at EKKM (Põhja pst 35, Tallinn)

The seminar has been supported by Estonian Culture Endowment and MTÜ Sada Paplit.

Sezgin Boynik, originally from Kosovo, based in Helsinki is a theoretician who published extensively on cultural nationalism, conceptual art, punk, and experimental film. He is editor of Rab-Rab: journal for political and formal inquiries in art.

Eléonore de Montesquiou is a French and Estonian filmmaker. Her work is based on a documentary approach and deals mainly with issues of integration and immigration, work, and women’s issues. She works with video and often tackles the intricacies and ambiguities of living in the margins, based on her personal experience of up rootedness.

Solvita Krese is an art curator and critic based in Riga. Since 2000 she is the director of Latvian Centre for Contemporary Arts. She has been the initiator of several important international research projects and exhibitions. Her most recent curated projects include ”Identity. Behind the curtain of uncertainty” (2016) National Gallery of Ukraine, Kiev; festival “Acupuncture of Society” (2016) in Riga and “Telling tales” (2014) that was also exhibited in Kumu.

Liisa Kaljula is a Tallinn based art historian and curator working at the Art Museum of Estonia. Her interests focus on art of the after war period and she is currently working on her PhD on East European Sots art network at Tallinn University.

Tanel Rander is artist and curator, who has done conceptual work mostly on geopolitical subjectivity in Eastern Europe and is currently focused on research on borders in Valga/Valka.

Margaret Tali is a Rotterdam based Estonian art theoretic and curator, who is currently finishing her book “Absence and Difficult Knowledge in Contemporary Art Museums” that focuses on collecting contemporary art in Eastern Europe.

Jaga sõpradega:

Postitas Neeme Lopp
Viimati muudetud

Töötoad