Kas teadsite, et Eesti Rahvuskultuuri Fondi all on mitmeid EKA allfonde, kust saavad stipendiume taotleda Kunstiakadeemia tudengid, õppejõud ja vilistlased!? Taotlusvoor kestab 17. oktoobrini!

SIHTASUTUS EESTI RAHVUSKULTUURI FOND
Kahekümne seitsmes jagamine

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond stipendiume ja toetusi 2017. aastaks jagatakse 100-st Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondist. Nende hulgas on terve rida haridust ja teadustööd toetavaid allfonde.

Eesti Kunstiakadeemia toetuseks on loodud järgmised nimelised allfondid:

Eesti Kunstiakadeemia fond

Algatatud 2001. aastal Ando Keskküla poolt eesmärgiga tõsta Eesti kunsti- ja arhitektuurialase ülikooli tüüpi kõrghariduse kvaliteeti ja konkurentsivõimet. Selleks toetab Eesti Kunstiakadeemia Fond Eesti kunsti- ja arhitektuurialase ülikooli tüüpi kõrghariduse kvaliteedi tõstmisele ja konkurentsivõime tugevdamisele suunatud arendusprojekte ning õppejõudude ja üliõpilaste enesetäiendamisele suunatud taotlusi. Kunsti- ja arhitektuurialaseid õppevaldkondi ning õppesuundi käsitletakse vastavalt ISCED (International Standard Classification of Education) loetelule

Halduskogu on 3-liikmeline: Signe Kivi, Kaido Ole, Ingrid Ruudi.

Ernst Kesa fond

Asutatud 1994. aastal Ernst Kesa (1910−1994) poolt eesmärgiga toetada arhitektide enesetäiendamist, arhitektuurimõtte arengut, arhitektuuri uurimist ja jäädvustamist.

Eksperdid: Mart Kalm, Tõnu Kotli.

Ernst ja Erica Kesa fond

Asutatud 1997. aastal Ernst Kesa (1910-1994) testamendijärgse soovi kohaselt eesmärgiga toetada Eesti ülikoole õppevahendite soetamisel.

Stipendiume jagatakse veel järgmistest haridust ja teadustööd toetavatest allfondidest:

Zonta fond

Algatatud 2006. aastal Zonta Tallinna Klubi poolt eesmärgiga toetada naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides.

Halduskogu 2- liikmeline: Kai Amos, Reet Lindström.

Tiina Tammani fond

Asutatud 2003. aastal Tiina Tammani poolt eesmärgiga toetada üliõpilasi ja gümnaasiumiastmel õppivaid noori, kel on loomulikku annet ärksaks ja iseseisvaks mõttetegevuseks ning soovi ja tahtmist seda arendada. Stipendiaadid leitakse eestikeelse arvamuslugude konkursi korras.

Tiina Tammani fondist antakse sel aastal välja kolm stipendiumi: stipendium üliõpilaste toetamiseks, stipendium gümnaasiumiastme õpilaste toetamiseks ja stipendium Türi Ühisgümnaasiumi õpilaste toetamiseks.

1. Stipendium üliõpilaste toetamiseks

Juhend konkursil osalemiseks. Palun vali sobiv teema etteantute seast ja kirjuta sel teemal arvamuslugu. Ole kirjutades loominguliselt vaba, julgelt omanäoline ja kui sisu nõuab, katseta ka vormivabadust. Kirjutisel olgu Sinu oma mõte, mis ei ole vaid loetu-kuuldu ümberjutustus.

Palun toimeta oma arvamuslugu paberil väljatrükituna (arvutipikkusega kuni 3 lk. 1,5 reavahega, kasutades Times New Roman 12) Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kontorisse 15. oktoobriks koos Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kodulehel leiduva ankeediga. Palun lisa ka õppeasutuse tõend, mis tõendab Sinu õppimist vastavas õppeasutuses. Parimate tööde autoritele määrab halduskogu stipendiumi õpingute jätkamiseks. Tagasisidest huvitatud osaleja peaks arvamusloole lisama oma e-kirja aadressi.

2016a. arvamuslugude teemad on:

1. Kas eestlastel peaks olema oma eeskujusid või piisab välismaistest?

2. Igatsen maale, kus on rahu ja vaikust.

3. Kuidas Eestit välismaal avaldatavas reklaamis kirjeldada?

4. Mida minu jaoks tähendab „Aktuaalne Kaamera“?

5. Milline eestikeelne raamat vajaks rahvusvahelist tuntust?

6. Milles ja kus ma näen Eesti edukust.

Halduskogu 4-liikmeline: Allan Alaküla, Indrek Oro, Anto Raukas, Tiina Tamman.

Taotluste vastuvõtt lõpeb esmaspäeval, 17. oktoobril 2016 kell 16.00

Täpsemat informatsiooni jagamise tingimuste kohta ning taotluse esitamiseks vajaliku ankeedi saate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kodulehekülje www.erkf.ee avalehelt või Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kontorist aadressil:

A. Weizenbergi 20A-13 (III korrus), 10150 Tallinn

Telefon 601 3428

Vastuvõtt tööpäeviti 10.00 – 16.00

Eesti Kunstiakadeemia

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud