Adobe Illustrator

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Adobe Illustrator on multifunktsionaalne programm, mis toimib vektorgraafikal. Programmi saab kasutada illustreerimiseks ja animeerimiseks, plakatite, voldikute, veebibännerite ja logode valmistamiseks, aga ka 3D-objektide loomiseks.

Kursusele on oodatud kõik, kes omavad arvuti kasutamise baasoskust ja tunnevad huvi vektorgraafika vastu. Huvilised, kes on mõelnud, kuidas teostada näiteks digitaalset illustratsiooni, animatsiooni, või on soovinud luua plakateid ja väiketrükiseid.

Kõik kes, soovivad ennast arendada enda teadmisi Adobe Illustrator programmi kohta, kellele meeldib olla loov ja oma loovust teostada, mistahes eluvaldkonnast.

Kursuse käigus omandatakse baasoskused Adobe Illustratori kasutamiseks. Õppetöös tutvutakse kõige olulisemate tööriistade ja tehnikatega, mis annavad võimaluse luua illustratsioone, 3D-objekte, plakateid, väiketrükiseid, animatsiooni ja mustreid.

Need oskused annavad õppijale võimaluse leida sobivad tööriistad, millega teostada oma visioone ning veenduda, et tulemus näeks välja professionaalne vastavalt meediumile (trüki- ja digimeediumid).

Õppemetoodika
Igal kohtumisel tutvustatakse näidete põhjal uusi tehnikaid ja tööriistu. Kursusel osalejad saavad ülesandeid, mis annavad neile võimaluse harjutada vastavaid tehnikaid ja tööriistu. Kõik osalejad saavad individuaalset tagasisidet ja abi juhendajalt. Osalejatele antakse koduseks harjutamiseks ja programmi paremaks kinnistumiseks koduseid ülesandeid.

Kava

September: baasteadmiste omandamine Adobe Illustratori tööriistade võimalustest ja erinevate ülesannete täitmine oskuste kinnistumiseks.

Oktoober: keskendumine illustratsioonide tegemisele (eritehnikate ja tööriistade kasutamine), ning lühike sissejuhatus animeerimise võimalustele programmis.

November: keskendumine plakatite ja väiketrükiste tegemisele. Mustrite loomine plakatitele ja tekstiilidele. trükifailide ettevalmistuse baasteadmiste omandamine.

Detsember: iga kursusel osaleja saab loovülesande, mille käigus on võimalus segada erinevaid tehnikaid, ning luua töö lõpptulemuste esitluseks.

Kursuse läbinu

  • oskab kasutatud Adobe Illustratori olulisemaid tööriistu
  • on teadlik peamistest tehnikatest
  • on võimeline looma eritehnikates illustratsioone, plakateid ja väiketrükiseid
  • on saanud teadmised trüki- ja digifailide ettevalmistuse nõuetest

Hindamine
Kursus lõpeb näitusega, milleks iga kursusel osaleja saab võimaluse digi- või trükimeediumis esitleda kursusel omandatud oskusi. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud töövahendid
Arvuti ja Adobe Illustratori programmi kasutamise võimalus koduste ülesannete teostamiseks.

Juhendaja

Kert Viiart (Haagi Kuninglik Kunstiakadeemia, MA 2020) omab 10-aastast töökogemust vabakutselise graafilise disainerina, kasutades peamise töövahendina Adobe Illustratorit. Ta on õpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakonnas alates 2014. aastast.


Aeg: 8. september kuni 15. detsember 2022, neljapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A407
Maht: 60 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 44 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (4 EAP)
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 1. septembrini 2022 või kuni kohti jätkub

Hind: 780 eurot
Registreerudes enne 25. augustit on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerudes 240 eurot, seejärel 30. augustiks 270 eurot ja 15. oktoobriks 270 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud