Adobe Illustratori veebipõhine algkursus

Kursusele on oodatud nii disainihuvilised kui ka ettevõtjad, kes soovivad ise disainida ikoone, logo või lihtsamaid illustratsioone ja väiksemaid trükiseid. Kursus on kasulik ka disaini erialadele astuda soovijatele, et teha algust meediagraafika olulise töövahendi omandamisega.

Osalemise eelduseks on arvuti kasutamise baasoskus. Koolitusel ei ole vaja varasemat Illustratori kasutamise kogemust. Kursuse läbimine eeldab iseseisvat tööd. 

Kursus on neile, keda paelub kujundite ja värvide muutmine logodeks, ikoonideks ja illustratsioonideks. Vektorjoonistamise oskus tuleb kasuks, et oma loodut saaks kasutada nii trükis kui veebis, sest vektorkujul on graafika suurendatav ja vähendatav ilma kadudeta kvaliteedis. Adobe Illustrator on enimkasutatav vektorgraafika programm. Selle mitmekülgsed võimalused ja hea ühilduvus Adobe sarja teiste programmidega muudab Illustratori graafilise disaini asendamatuks töövahendiks.

Lisaks graafika loomisele on Illustraatoris võimalik koostada väiksemahulisemaid trükiseid – koos joonistusvahenditega on olemas teksti töövahendid ning saab importida fotosid. Illustraatori graafikat saab importida teistesse Adobe programmidesse, trükiste kujundamiseks InDesigni, animeerimiseks Animate jne.

Õpilaste tagasiside näitab, et programmi omandamiseks on vaja aega iseseisvaks tööks. Selleks saab kursusel osaleja põhjaliku konspekti ning tunni jooksul ülesande juhised. Kodutööga tekkinud küsimused saavad järgmise tunni alguses vastuse.

Kursuse sisu võib vastavalt osalejate huvidele ja oskustele varieeruda. Ligikaudne ajakava:

Kava

  1. päev. Mis on vektorgraafika ja millal kasutada Illustratorit. Töökeskkonna ülevaade ja kohandamine. Joonistamine algkujunditega ja liitkujundid. Ikooni joonistamise ülesanne.
  1. päev. Pen ja Curvature töövahendiga joonistamise harjutused. Punkti omaduste muutmine. Joonillustratsiooni ülesanne. Transform töövahendid geomeetrilise mustri loomiseks.
  2. päev. Värvipaneelide kasutamine, milleks on erinevad värvisüsteemid. Shape Builderi töövahend. Geomeetriline illustratsioon näite järgi.
  3. päev. Kihtide paneeli kasutamine. Värviüleminekutega (gradient) objektidele ruumilisuse andmine. Sulatuse (Blend) kasutamine kujunditest ja värvidest üleminekute saamiseks.
  4. päev. Pikselgraafika importimine ja maskimine. Mis on pikselgraafika resolutsioon. Pikselgraafika vektoriseerimine.
  5. päev. Teksti töövahendid ja artboardide kasutamine. Flaieri ülesanne

 

Õppemetoodika

Juhendatud õpe toimub zoom keskkonnas, kasutades Adobe Illustratori programmi. Osalejatele antakse koduseid ülesandeid iseseisvaks tööks ja õpitu kinnistamiseks.

Kursuse läbinu

  • On saanud ülevaate Illustratori võimalustest
  • Oskab luua lihtsamat vektorgraafik
  • Oskab kombineerida pikselgraafikat vektorjoonistusega
  • Oskab Illustratoris koostada lihtsama trükise

Hindamismeetod

Kursuse lõpeb arvestusega, mille sisuks on viimases tunnis teostatud arvestustöö. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Veebipõhiseks õppeks vajalikud töövahendid

Arvuti, hiir, internet ja Adobe Illustratori programmi kasutamise võimalus.

Juhendaja

Maris Lindoja on EKA interdistsiplinaarse multimeedia magister 2002. Marisel on 30 aastat kogemust graafilise disainerina ja üle 20 aasta arvutigraafikuna. Eesti Kunstiakadeemias on ta seitse aastat õpetanud kasutama erinevaid graafikaprogramme ja juhendanud disainikursuseid.


Aeg: 11., 14., 18., 21., 25., 28. mail kell 11–14
Koht: Veebipõhine Zoom keskkonnas
Maht: 24 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 2 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind: 336 eurot
Võimalik tasuda ka kahe osamaksena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 45 eurot, seejärel tasutakse 3. maiks 291 eurot.

Regustreerumine lõppenud

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia