Adobe InDesign algajale

Kursus neile, kel on huvi disainida stiilse tüpograafia ja sisuka pildimaterjaliga väljaandeid. Osalema on oodatud disainihuvilised või ettevõtjad, kes soovivad ise küljendada dokumente, tootelehti, infoväljaandeid, kliendilehti, ajakirju jm väljaandeid. Lisaks ka disainerid ja fotograafid, kel on vaja kujundada oma portfolio. Eeldused osalemiseks on arvuti kasutamise baasoskus ja iseseisvateks tööödeks programmi ja arvutikasutamise võimalus. Koolitus ei eelda varasemat kogemust InDesigniga.

Kuigi InDesignis saab kujundada ka visiitkaarte, flaiereid ja voldikuid, on InDesign mõeldud ennekõike mahukate väljaannete küljendamiseks. InDesignis on ülipõhjalikud teksti kujundamise võimalused ning juhtlehed layoutide ja korduvate elementide haldamiseks. Objekti- ja tekstistiilid võimaldavad hoida ühset disaini kogu mitmesajaleheküljelise väljaande ulatuses. Lisaks InDesigni praktilistele töövõtetele räägitakse kursusel kokkuvõtlikult kirjatüüpide iseloomust ja valikust, kuidas pilte ja teksti kokku sobitada ning esmastest nõuetest trükistele.

Õpilaste tagasiside näitab, et programmi omandamiseks on vaja aega iseseisvaks tööks. Kursus toimub seetõttu kord nädalas, et oleks piisavalt aega tunnis õpitut iseseisvalt läbi proovida. Selleks saab kursusel osaleja põhjaliku konspekti. Kodutööga tekkinud küsimused saavad järgmise tunni alguses vastuse.

 

Kava

 1. päev
 • Sissejuhatus: millal kasutada InDesigni
 • Töökeskkonna ülevaade ja kohandamine
 • Pildifailide importimine, pildi ja pildiala suhe (fiting)
 • Linkide paneeli kasutamine
 • Joondamine
 • Pikselgraafika resolutsioon
 • Ülesanne: pildigalerii
 1. päev
 • Lehekülgede paneel ja juhtlehtede kasutamine
 • Kihtide kasutamine
 • Värvipaneelid
 • Milleks on erinevad värvisüsteemid
 • Ülesanne: lehekülgede lisamine, nummerdamine ja erinevate juhtlehtede määramine maketi järgi 
 1. päev
 • Kirjatüüpide iseloom ja valik
 • Tekstialade asetamine ja omavaheline sidumine, erikujulised tekstialad
 • Erinevad layoudid ja moodulsüsteemide kasutamine
 • Ülesanne: väljaande moodulsüsteemide ja kaane kujundus
 1. päev
 • Piltide asetamine teksti sisse – text wrap, ankurdatud objekt
 • Erikujulised pildid ja läbipaistva taustaga pilt teksti sees
 • Pildiefektid: duotone, läbipaistvus ja värviüleminekud
 • Ülesanne: piltide lisamine väljaandesse
 1. päev
 • Tähemärgi (caracter) ja lõigu (paragraph) omadused
 • Tähemärgi ja lõigu stiilid, mida ja kuidas kasutada
 • Teksti importimine ja Wordi vorminduse kasutamine
 • Objekti stiilid. Stiilide kasutamine automaatseks küljendamiseks
 • Ülesanne: stiilide salvestamine väljaandesse
 1. päev
 • Glüüfide paneel ja Open Type omadused
 • Mitme faili liitmine üheks väljaandeks raamatu failiga
 • Raamatu failile sisukorra või fotode nimekirja koostamine
 1. päev
 • Interaktiivsuse lisamine – failisisesed ja välised lingid, video või animatsioon.
 • Interaktiivse ja trükivalmis PDF faili eksportimine
 1. päev
 • Iseseisev töö portfolio vm väljaandega

 

Kursusel osalenu on

 • saanud ülevaate Indesigni võimalustest
 • on tutvunud tüpograafia põhimõistete ja kirjatüüpide valiku põhimõtetega
 • oskab luua pilkupüüdvat küljendit (layout) 
 • oskab kasutada juhtlehti ja määrata stiile
 • oskab eksportida erinevaid PDF faile

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on kursuse jooksul valminud väljaande kujunduse (minimaalselt kaane kujundus + 6 lk teksti ja pildimaterjaliga) esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Maris Lindoja, EKA interdistsiplinaarse multimeedia magistrer 2002. 30 aastat kogemust graafilise disainerina ja üle 20 aasta arvutigraafikuna. Eesti Kunstiakadeemias on ta seitse aastat õpetanud kasutama erinevaid graafikaprogramme ja juhendanud disainikursuseid. Maris endast: “Disainerina tegelen logode, märgigraafika, vektorillustratsiooni ja trükiste disainiga. Minu kursuste ülesehitus ja ülesanded põhinevad pikaaegsel praktikal: õpetan seda, kuidas olen ise programme omandanud ja kuidas kasutan neid igapäevatöös. Eesti Kunstiakadeemias olen aastast 2010 õpetanud kasutama erinevaid graafikaprogramme ja juhendanud disainikursuseid,”.Aeg:
19. veebruarist kuni 15. aprillini (va 1. aprill) 2020 kolmapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja puiestee 7, Eesti Kunstiakadeemia arvutiklass A407
Maht: 32 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 20 tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Hind: 450 eurot
Võimalik tasuda ka kolme osamaksena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 45 eurot, seejärel tasutakse 10. veebruariks 205 eurot ja 10. märtsiks 200 eurot.

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreeumine: kuni 12. veebruar 2020

Registreerun

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia