Adobe Indesigni põhikursus

Kursus neile, kel on huvi disainida stiilse tüpograafia ja sisuka pildimaterjaliga väljaandeid. Osalema on oodatud disainihuvilised või ettevõtjad, kes soovivad ise küljendada dokumente, tootelehti, infoväljaandeid, kliendilehti, ajakirju jm väljaandeid. Lisaks ka disainerid ja fotograafid, kel on vaja kujundada oma portfolio.

Eeldused osalemiseks on arvuti kasutamise baasoskus ja iseseisvateks tööödeks programmi ja arvutikasutamise võimalus. Koolitus ei eelda varasemat kogemust InDesigniga.

Kuigi InDesignis saab kujundada ka visiitkaarte, flaiereid ja voldikuid, on InDesign mõeldud ennekõike mahukate väljaannete küljendamiseks. InDesignis on ülipõhjalikud teksti kujundamise võimalused ning juhtlehed layoutide ja korduvate elementide haldamiseks. Objekti- ja tekstistiilid võimaldavad hoida ühset disaini kogu mitmesajaleheküljelise väljaande ulatuses. Lisaks InDesigni praktilistele töövõtetele räägitakse kursusel kokkuvõtlikult kirjatüüpide iseloomust ja valikust, kuidas pilte ja teksti kokku sobitada ning esmastest nõuetest trükistele.

Õpilaste tagasiside näitab, et programmi omandamiseks on vaja aega iseseisvaks tööks. Kursus toimub seetõttu kord nädalas, et oleks piisavalt aega tunnis õpitut iseseisvalt läbi proovida. Selleks saab kursusel osaleja põhjaliku konspekti. Kodutööga tekkinud küsimused saavad järgmise tunni alguses vastuse.

 

Kava

 1. päev. Sissejuhatus: millal kasutada InDesigni. Töökeskkonna ülevaade ja kohandamine. Pildifailide importimine, pildi ja pildiala suhe (fiting). Linkide paneeli kasutamine. Joondamine. Pikselgraafika resolutsioon. Ülesanne: pildigalerii.
 2. päev. Lehekülgede paneel ja juhtlehtede kasutamine. Kihtide kasutamine. Värvipaneelid. Milleks on erinevad värvisüsteemid. Ülesanne: lehekülgede lisamine, nummerdamine ja erinevate juhtlehtede määramine maketi järgi.
 3. päev. Kirjatüüpide iseloom ja valik. Tekstialade asetamine ja omavaheline sidumine, erikujulised tekstialad. Erinevad layoudid ja moodulsüsteemide kasutamine. Ülesanne: väljaande moodulsüsteemide ja kaane kujundus.
 4. päev. Piltide asetamine teksti sisse – text wrap, ankurdatud objekt. Erikujulised pildid ja läbipaistva taustaga pilt teksti sees. Pildiefektid: duotone, läbipaistvus ja värviüleminekud. Ülesanne: piltide lisamine väljaandesse.
 5. päev. Tähemärgi (caracter) ja lõigu (paragraph) omadused. Tähemärgi ja lõigu stiilid, mida ja kuidas kasutada. Teksti importimine ja Wordi vorminduse kasutamine. Objekti stiilid. Stiilide kasutamine automaatseks küljendamiseks. Ülesanne: stiilide salvestamine väljaandesse.
 6. päev. Glüüfide paneel ja Open Type omadused. Mitme faili liitmine üheks väljaandeks raamatu failiga. Raamatu failile sisukorra või fotode nimekirja koostamine.
 7. päev. Interaktiivsuse lisamine – failisisesed ja välised lingid, video või animatsioon. Interaktiivse ja trükivalmis PDF faili eksportimine.
 8. päev. Iseseisev töö portfolio vm väljaandega.

 

Kursusel osalenu on

 • saanud ülevaate Indesigni võimalustest
 • on tutvunud tüpograafia põhimõistete ja kirjatüüpide valiku põhimõtetega
 • oskab luua pilkupüüdvat küljendit (layout) 
 • oskab kasutada juhtlehti ja määrata stiile
 • oskab eksportida erinevaid PDF faile

 

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on kursuse jooksul valminud väljaande kujunduse (minimaalselt kaane kujundus + 6 lk teksti ja pildimaterjaliga) esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendaja

Maris Lindoja, EKA interdistsiplinaarse multimeedia magistrer 2002. 30 aastat kogemust graafilise disainerina ja üle 20 aasta arvutigraafikuna. Eesti Kunstiakadeemias on ta seitse aastat õpetanud kasutama erinevaid graafikaprogramme ja juhendanud disainikursuseid.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.


 

Aeg: 23. septembrist kuni 11. novembrini 2020 kolmapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja puiestee 7, Eesti Kunstiakadeemia arvutiklass A407
Maht: 32 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 20 tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Hind: 450 eurot
Registreerudes enne 9. septembrit on võimalik tasuda ka kolme osamaksena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 45 eurot, seejärel tasutakse 14. septembriks 205 eurot ja 10. oktoobriks 200 eurot.
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreeumine: kuni 16. septembrini või kuni osaluskohti jagub.

Registreerun

 

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia