Arhitektuuri­joonistamise eelakadeemia

 

Arhitektuurijoonistamise joonistamiskursus on mõeldud neile, kes on huvitatud arhitektuuri ja sisearhitektuuri eriala õppimisest Eesti Kunstiakadeemias ning kes pole varem arhitektuuri joonistamisega kokku puutunud. Kursuse käigus õpitakse, kuidas edastada oma ideid joonistuste kaudu.

Kursuse jooksul lahendatakse arhitektuuri ja sisearhitektuuri eriala sisseastumiseksami joonistusülesandeid, harjutatakse käelist tegevust ja töötatakse erinevate joonistusvahenditega. Käsitletakse ka ruumi ja arhitektuuri joonistamise eripärasid. 

Suurt tähelepanu pööratakse arhitektuuriobjektide joonistamise põhilistele oskustele: perspektiiv, kompositsioon, proportsioon, vorm, ruum, koht, materjalid ja tekstuurid.

 

Kursuse sisu

Joonistusmaterjalide (pliiats, sangviin ja marker), -vahendite ja joonistuslike väljendusvõimalustega (joon, pind) tutvumine. 

Programmis on kolm teemaplokki: 

1. Sissejuhatus perspektiiviõpetusse (geom. vormid ja seadeldised)

2. Interjööri joonistamine

3. Eksterjööri joonistamine (linnavaade)

 

Kursuse läbinu

  • omandanud teadmised joonistuse väljendusvõimalustest, joonistusvahenditest ja põhilistest arhitektuurijoonistamise tehnikatest
  • saanud geomeetriliste vormide, tehnilise iseloomuga objektide ja esemerühmade joonistamise kogemuse
  • saanud arhitektuursete objektide joonistamise kogemuse

Hindamismeetod

Kursus lõpeb mittehindelise arvestusega, mille sisuks on valminud tööde esitlus. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendaja

Urve Dzidzaria on tuntud monumentaalkunstnik, kes pärast Eesti Kunstiakadeemia lõpetamist on pühendunud suureformaadilistele monumentaaalteostele arhitektuuris. Ta on suurte kogemustega ja tunnustatud joonistamise õppejõud.

Materjalid

Vajalikud materjalid võtab kursuslane ise kaasa. Materjalide info esimeseks korraks antakse enne kursuse algust ning iga tunni lõpus teatatakse järgmise tunni teema ning tunniks kaasavõetavad vahendid.

Eriolukorra lisainfo

Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda.

 


 

Aeg: 27. mai kuni 19. juuni 2021 neljapäeviti kl 18.00–20.15 ja laupäeviti 10.00–13.00
Koht:
Põhja pst 7, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A307
Maht: 28 akadeemilist tundi kontaktõpet
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Suurim osalejate arv: 10

Hind:

  • 180 eurot osalejatele vanuses 16–21 a (maksta saab osadena: 90 eurot registreerimisel ning 90 eurot enne eelakadeemia algust)
  • 230 eurot osalejatele vanuses 22–26 a (maksta saab osadena: 120 eurot registreerimisel ning 110 eurot enne eelakadeemia algust)

 

REGISTREERUN

 

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia