Infograafika kujundamine Adobe Illustratoris

Sagedasim näide infograafikast on ettevõtte aastaaruandes või mujal avaldatav statistika, mille on rahandusasjatundjad vormistanud toredate Exceli graafikutena. Sisuliselt on kõik hea ja õige, aga välja näeb kole nagu öö, sest Excel pole disainimiseks mõeldud programm.

Kuidas saada ühest Exceli tabelist kena ja avaldamiskõlbulik diagramm? Kuidas teha teenusest huvitatud kliendile selgeks, millega teie ettevõte tegeleb? Kui protsess on mitmeetapiline, võib huvi kaduda enne, kui seletus lõpule jõuab. Hästi teostatud infograafika on seepärast ettevõtte veebilehel asjakohasem kui pikk jutt. Paarileheküljelise kirjelduse asemel võiks näidata protsessi etappe ja tulemust joonisel, mis aitab kiiremini hinnata teenuse vajalikkust, kasutegurit ja muud, mis on kliendile tähtis.

Koolitusel vaadatakse infograafika parimaid näiteid ja jagatakse praktilist nõu teostuseks. Lahendatakse ka infograafika ülesandeid, et harjutada Adobe Illustratori töövahendite kasutamist. Illustratori töövõtteid õpitakse kombineerima loomingulisemate diagrammide disainimiseks.

Ligikaudne ajakava

1. päev. Infograafika lihtsamad näited: tulp-, joon- ja sektordiagrammid. Vajaduse korral meenutatakse Illustratori peamisi töövõtteid, mida läheb vaja ülesannete lahendamiseks

 • Illustratori graafikute töövahend
 • Diagrammi disaini muutmise võimalused
 • Andmefailide kasutamine või Exceli diagrammi disaini muutmine
 • Värvipaleti korrastamine
 • Piktogrammide lisamine diagrammile, visuaalide kogud

2. päev. Visuaalselt keerukamad infograafika näited

 • Illustratsiooni lisamine diagrammile
 • Pikselgraafika kasutamine ja maskimine
 • Reaalse objekti kasutamine diagrammina. Ideede kogumine rühmatööna ja ühe diagrammi teostamine

3. päev. Protsessi visualiseerimise ja suhete struktuuri näited

 • Värvivaliku põhimõtted
 • Tüpograafia kasutamine
 • Info kogumine, valimine ja struktureerimine
 • Ajatelje ülesanne

4. päev. Rühmatöö ülesanne: protsessi visualiseerimine või turismipiirkonna kaardi disain.

Ülesanne eeldab enne info kogumist, analüüsi ja loomingulisust, et saavutada informatiivne ja visuaalne tervik.

Osalejate huve ja oskusi arvestades saab ajakavas olevaid teemasid täpsustada.

Kursuse läbinu

 • teab, kuidas muuta diagramm lihtsamini mõistetavaks
 • teab, kuidas lisada diagrammile emotsionaalset väärtust ja suurendada vaataja huvi
 • oskab luua lihtsustatud struktuuri või protsessi joonist
 • oskab kasutada Adobe Illustratori graafikute töövahendit

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisu on ülesande lahendamine. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendaja Maris Lindoja on omandanud magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias graafilises disainis ja interaktiivses multimeedias. 30 aastat kogemust graafilise disainerina ja üle 20 aasta arvutigraafikuna. Eesti Kunstiakadeemias on ta seitse aastat õpetanud kasutama erinevaid graafikaprogramme ja juhendanud disainikursuseid.

Maris Lindoja: „Disainerina tegelen logode, märgigraafika, vektorillustratsiooni ja trükiste disainiga.Minu kursuste ülesehitus ja ülesanded põhinevad pikaaegsel praktikal: õpetan seda, kuidas olen ise programme omandanud ja kuidas kasutan neid igapäevatöös.“

Aeg:  5., 7., 12., 14. november 2018 kell 18–21
Koht: Põhja puiestee 7, ruum A407, Eesti Kunstiakadeemia arvutiklassis, mis on varustatud mac-tüüpi arvutitega.
Maht: 16 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 10 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 225 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Viimati muudetud

Avatud akadeemia