Joonistamise sõnavara põhitõed

NB! Kursus on täitunud! 
Kursusele on oodatud kõik, kes soovivad omandada algteadmised ja põhitõed natuurist kujutamisel. Kursusel õpitakse vaatama, võrdlema ja mõtestama asju meie ümber joonistamise keeles.

Kursusel võetakse luubi alla joonistamise sõnavara põhitõed. Õpitakse kujutama kolmemõõtmelisi objekte kahemõõtmelisel paberipinnal. Vaadeldakse proportsioone, hele-tumedusi, teose fookust, kujutatava iseloomulikke jooni. Klassikalised ülesanded vahelduvad mängulisemate katsetustega. Katsetatakse erinevaid jälgijätvaid töövahendeid. Intensiivse lühikursuse käigus liigutakse suurte hüpetega lihtsatest vormidest keerukama modellijoonistuseni.

Kava

  1. päev. Geomeetrilised objektid, must-valge söejoonistus; kontrast, vormiillusioon paberil, vormide konstrueerimine
  2. päev. Esemete etüüdid, uuriv pliiatsijoon, tušš, grafiit; karakteersus, emotsionaalsus, narratiiv
  3. päev. Tekstuurid ja pinnad seadeldises, värvilised pastellid, pliiatsid, markerid; töövahendite kollaažilik kooskasutamine; ruumilisus
  4. päev. Anatoomiline joonistamine – autoportree ja käed; inimese proportsioonid, näo konstrueerimine
  5. päev. Figuraalne modellijoonistus; kompositsioon, vahendite valimine; karakteersus

Vajalikud materjalid: A1-formaadis joonistuspaberid, pliiatsid, söed, pastellid jt joonistusvahendid võtab osaleja ise kaasa

Kursuse läbinu

  • oskab kasutada erinevaid joonistusvahendeid ja eksperimenteerib vabalt kunstimaterjalidega;
  • on saanud akadeemilisi teadmisi objektide ja inimese kujutamisest;
  • analüüsib joonistuskeeles, otsib ümbritsevas iseloomulikke jooni, kujutamisel keskendub valikuliselt olulisele;
  • suudab tabada kujutatava väikseid nüansse ja „tõlkida” need joone- ja toonikeelde.

Kogu kursuse jooksul antakse jooksvalt tagasisidet. Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud joonistuste ühine ülevaatus ja arutelu. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja 

Britta Benno on omandanud 2012. aastal Eesti Kunstiakadeemias kunstide magistrikraadi. Ta elab Tallinnas ning töötab joonistus- ja graafikakunstnikuna. Teda huvitavad erinevad hübriidtehnikad ja -materjalid ning nende kõrvutamisel ja kombineerimisel avanevad uued perspektiivid. Praegu õpib ta Eesti Kunstiakadeemia doktoriõppes kunsti ja disaini erialal.

Eriolukorra lisainfo

Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus lükata õpe edasi. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.Aeg:
16. novembrist kuni 14. detsembrini teisipäeviti 2021 kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A206
Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 9. novembrini 2021 või kuni osaluskohti jagub

 

Hind: 220 eurot

Registreerudes enne 2. novembrit on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerudes 120 eurot, seejärel 7. novembriks 100 eurot.

 

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud