Joonistusteekond

Hea joonistuseni jõudmine on (ja peabki olema) tegijale mõistatus. Kuigi oleks meeldiv iga joonistus ühe korraga algusest lõpuni teha, võib iga uus paberile tõmmatud joon viia joonistuse katkestamiseni. Mis järgneb katkestusele – kas kustutamine-parandamine, uuesti alustamine, joonistusobjekti või teema muutmine või loobumine edasi joonistamisest, samuti katkestuste arv valmis joonistuseni jõudmisel – jääb enamasti joonistaja tähelepanuta.

Kursus sobib algajatele, et avastada enda loomingulist temperamenti ja visuaalse mõtlemise kalduvusi, samuti edasijõudnutele, et vaadelda uue pilguga juba tuttavat visuaalset valdkonda, mis vajab lahtivõtmist ja uuesti kokku panemist.

Kursuse eesmärk on iga osaleja joonistamisprotsessi jälgimine ning analüüs. Joonistusprotsess jagatakse teadlikult osadeks – joonistatakse paralleelselt mitut osalejate valitud objekti või teemat (ruumivaade, natüürmort, modell, esemed, illustratsioon jne). Iga katkestus või suunamuutus märgitakse ajaraamistikku, mille põhjal saab järgmise tunni alguses näha visuaalset ülevaadet iga osaleja kui joonistaja eripärast. Vastavalt ülevaatele saab iga osaleja juhised, kuidas joonistamisega jätkata – kas hoida algset visiooni joonistuse lõpuni või lasta igal paberile tõmmatud joonel seda ümber kujundada; kas usaldada rohkem mälupilti või nähtavat objekti; kas kustutada-parandada, üle joonistada või muuta joonistusvahendit; kui tihti anda hinnangut joonistuse hetkeseisule; kas valida pigem rohkem või vähem joonistusvahendeid; millal eelistada värve, millal mitte jne.

Kava

 1. päev. Osalejad valivad neli erinevat joonistamisobjekti (ruumivaade, natüürmort, modell, esemed, illustratsioon jne), mida vaheldumisi järk-järgult kursuse käigus joonistada. Iga katkestus märgitakse ajatabelisse.
 2. –4. päev. Individuaalsed arutelud ja juhised vastavalt eelmise tunni põhjal loodud ülevaadetele. Osalejad jätkavad joonistamist.
 1. päev. Tehtud joonistuste eksponeerimine, individuaalsed ja grupiarutelud tööprotsesside vaatluse tulemustest.

Kursuse lõpus on võimalik korraga vaadata ja analüüsida (nii grupis kui eraldi) nii tehtud joonistusi kui ka nende tekkelugu ning paremini mõista, kuidas juhtida mis tahes visuaalse mõtlemise protsessi soovitud tulemuse suunas.

Kursuse läbinu

 • oskab kasutada aega visuaalse mõtlemise suunamisel soovitud lõpptulemuseni
 • oskab valida joonistamise tempot vastavalt joonistamisvahenditele ja vaadeldavale objektile
 • omab teadmisi enda visuaalse mõtlemise eripäradest
 • omab teadmisi natuurist joonistamise seaduspäradest (perspektiiv, valgus jne)
 • omab teadmisi kompositsioonist ja erinevate joonistusvahendite võimalustest

Vajalikud vahendid

 • 10 A3-joonistuspaberit või visandiplokk
 • Pliiats, marker, süsi/sangviin, pastell, tušš, sulg, pintsel, akvarell
 • Mobiiltelefon pildistamiseks

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tööde esitlus ja analüüs. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja
Allan Kukk on omandanud 1995. aastal Eesti Kunstiakadeemias magistrikraadi graafika erialal. Ta on graafiline disainer ja kujundaja ning hinnatud juhendaja EKA täienduskoolituse kursustel alates 2003. aastast.

Eriolukorra lisainfo

Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda.Aeg:
6. oktoobrist kuni 3. novembrini kolmapäeviti 2021 kell 18–21
Koht: Põhja puiestee 7, Eesti Kunstiakadeemia, õpperuum A206
Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 29. septembrini 2021 või kuni kohti jätkub

Hind: 220 eurot

 

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia