Kannu treimine

Lühike keraamikakursus, mille käigus arendatakse treimise oskust. Kursusel osalemiseks on vajalik lihtsamate esemete (näiteks silindri, kausi) treimise oskus.

Kursuse alguses vaadatakse koos juhendajaga üle eelnevalt kodus tehtud kavand(id) ja vajadusel tehakse täpsem tööjoonis. Õpitakse treima ja viimistlema kannu detaile (keret, tila, kaant), valmistama sanga ja neid kõiki ühendama. Kursuse käigus valmib kann, mis ka glasuuritakse ja põletatakse.

 

Kava

  1. päev. kell 18-21 tööjooniste täpsustamine, treimine
  2. päev. kell 18-21 treimine-koorimine
  3. päev. kell 18-21 koorimine, kõik asjad jäävad kuivama, järgmisel päeval pannakse ettepõletusse
  4. päev. kell 18 -19.30 glasuurimine
  5. päev. kell 17-18 asjade kättesaamine ja tagasiside

 

Kursuse läbinu

  • suudab analüüsida kannu kavandit
  • oskab treida kannu osi (keret, tila, kaant)
  • oskab valmistada sanga
  • oskab tila ja sanga sobivalt kannuga ühendad
  • oskab kannu glasuurida

Vajalikud vahendid: eelnevalt tehtud kannu kavand, treimise töövahendid, põll. Savi saab osta kohapeal, soovi korral võib tulla oma saviga.

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on valmistatud tööde esitlus ja arutelu. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendaja Aigi Orav on omandanud magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias 2001. Ta on töötanud keraamikuna 1995. aastast alates.  

Aigi oli mitmeid aastaid Kohila keraamika sümpoosionite organiseerija. Enamus tema töid ongi valminud treimise tehnikas.


 

Aeg: 3., 4., 5., 7., 10. juunil 2019, kell 18–21
Koht: Tallinn, Põhja puiestee 7, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum B602
Maht: 15 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 11 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 120  eurot
Õppekavarühm: moe-, sise-, ja tööstusdisain
Täiendav info: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 27. mai

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia