Klaasi vormipuhumise algõpe


NB! Kursus on täitunud! Soovi korral võite lisada end ootejärjekorda.

Klaasikursusel  omandatakse esmaseid klaasipuhumise võtted ja õpitakse valmistama vormi klaasipuhumise jaoks. Kursusele on oodatud kõik, kes soovivad tutvuda klaasipuhumise algtõdedega ja õppida valmistama vorme klaasipuhumise jaoks. Vajalikud materjalid ja töövahendid on kohapeal olemas ja sisalduvad kursuse hinnas.

Kursusel osalemiseks on soovitatav eelnev kunsti tegemise kogemus. Vajalik on ka kuumataluvus, st suutlikkus töötada kuumas ruumis.

Kursusel osalejad saavad baasteadmised ja esmase kogemuse kuuma klaasiga töötamisest. Tutvustatakse valdkonna põhioskusi ja -teadmisi. Kursuse praktiline tegevus arendab ja laiendab käelisi oskusi. Töö käigus õpitakse valima kõige efektiivsemad vormi valmistamise lahendused, et anda edasi oma ideed. Samuti omandatakse oskus valminud töid korrektselt viimistleda.

 

Õppemetoodika

Kursus algab kiire teoreetilise ülevaatega klaasipuhumisest ja vormiloomest. Muus osas on kursus praktilist laadi. Juhendaja antud juhiste järgi valmistab iga osaleja individuaalse töö. Juhendaja kirjeldab ja näitab, kuidas toimuvad klaasipuhumise protsessid ja millised vormide valmistamise nipid on osaleja idee seisukohast kõige efektiivsemad. Samuti õpitakse oma tööd korrektselt viimistlema. Kursus lõpeb oma töö ja läbitud protsesside analüüsiga.  

 

Kava

  1. päev. Sissejuhatav loeng, esimesed praktilised kogemused töökojas
  2. päev. Kavandite ülevaatus ja vormide valmistamine
  3. päev. Praktiline töö kuumtöötluses, vormide puhumine
  4. päev. Eelneva päeva analüüs, vajadusel paranduste sisseviimine ja praktilise töö jätk
  5. päev. Tööde viimistlus ja tagasiside

 

Kursuse läbinu

  • on teadlik klaasipuhumise algtõdedest
  • omab esmast kokkupuudet praktilise tööga klaasitöökojas
  • orienteerub klaasipuhumisvormides
  • on omandanud oskuse klaastoorikuid viimistleda
  • suudab juhtida mõtteprotsessi kavandist lõppteoseni

 

Hindamismeetod

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on oma töö ja läbitud protsesside analüüs ja juhendaja tagasiside. 

 

Juhendaja

Andra Jõgis on omandanud magistrikraadi (disain ja rakenduskunst) Eesti Kunstiakadeemias aastal 2014. Alates 2020. aastast töötab ta EKA klaasitöökojas. Oma vabaloominguga osaleb näitustel alates 2010. aastast. Jõgise looming on enamasti kantud narratiividest ning esile kerkivad elu argisust käsitlevad teemad. Lisaks on Jõgis üks kolmest disainerist brändis MSK Glass.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus lükata õpe edasi. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda.

 Aeg:
8.–12. november 2021 kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Eesti Kunstiakadeemia, õpperuum B604
Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 1. novembrini 2021 või kuni kohti jätkub

Hind:
245 eurot
Enne 25. oktoobrit registreerudes on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerudes tasutakse 120 eurot, seejärel 30. oktoobriks 125 eurot

 

 

 

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud