Klassikaline joonistus

NB! Grupp on täitunud

Kursusel omandatakse oskus, kuidas kujutada seade omapära joonte, valguse ja varju abil. Osalejad saavad teadmisi seades kasutatud materjalide (näiteks puit, nahk, kips ja kangas) omaduste kujutamise kohta. Tutvustatakse klassikalise joonistamise algtõdesid, põhioskusi ja võtteid. Joonistamiseks kasutatakse pliiatsit, sütt, markerit jt vahendeid ning arendatakse ka isikupärast autorikäekirja.

Kursusele on oodatud need, kel on tõsine huvi klassikalise joonistamise oskuste omandamise vastu. Kursus sobib ka algajale.

Kursuse läbinu on teadlik joonistamismaterjalide eripärast ja omadustest, oskab kasutada erinevaid materjale, on saanud akadeemilise joonistamise algteadmised ning oskab neid kasutada.

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on valminud tööde esitlus, analüüs ja arutelu. Arvestuse saanule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

Ajakava

  1. päev. Materjalide, töövahendite ja töövõtete tutvustus. Praktilise tööna geomeetriliste kipsvormide joonistamine
  2. päev. Geomeetriliste vormide joonistamine
  3. ja 4. päev. Erinevate materjalide (kangas, nahk, kile, puit, klaas jt) väljendamine joone abil
  4. päev. Kipspea eri vaadetes. Tööde esitlus, tagasiside ja arutelu

Vajalikud materjalid (paber, puusüsi, harilikud pliiatsid, markerid) võtab osaleja ise kaasa.

Juhendaja Matti Pärk (magister, Eesti Riiklik Kunstiinstituut, 1976) on EKA joonistamise õppejõud. Tema loomingu moodustavad eeskätt pastellmaalid ja söejoonistused, lisaks on ta teinud väga palju raamatuillustratsioone ja -kujundusi.


 

Aeg: 29. jaanuarist kuni 26. veebruarini 2019 teisipäeviti kell 18–21

Koht: ruum A206, Põhja puiestee 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia maali- ja joonistamise stuudio

Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)

Hind: 180 eurot

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee / 5919 9496

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia