Kodukontori projekteerimine ja kujundamine

Kursusele on oodatud igas vanuses täiskasvanud, kes tunnevad huvi sisearhitektuuri ja ruumikujunduse vastu. Erialased eelteadmised ei ole vajalikud ning oodatud on kõigi elualade esindajad. Fookuses on kodukontor, seega sobib kursus eelkõige neile, kellel on soov või vajadus viia end kurssi kodukontori eripärade, vajaduste ja lahendusvõimalustega.

Kursus annab esmased teadmised ja oskused kodukontori sisearhitektuuri loomisest. Tutvutakse kodukontori sisearhitektuuri projekteerimise olulisemate aspektidega – ruumiplaneering, valgustuslahendus, eritellimusmööbli vajadus, esteetilise terviku loomine, viimistlusmaterjalide valik jne. Kursus annab ettekujutuse kodukontori projekti vormistamisest, vajalikud teadmised kodukontori planeeringu loogikast, ergonoomikast, sisustamisest, kontoritehnikast, valgustuslahendustest, tehnoloogilistest seostest jne.

Tutvutakse osaleja valitud või juhendaja välja pakutud kodukontori ruumi alusprojektiga. Kui osaleja valib alusprojekti ise, tuleb tal see ka mõõdistada.

Kursusel osalemise eeldusteks on huvi sisearhitektuuri ja ruumikujunduse vastu, keskharidus ning eesti keele oskus.

Kursuse lõpuks töötatakse välja

 • kodukontori projekteerimise lähteülesanne vastavalt alusprojektile
 • sobiv ruumiplaneering, sisustuse ja kontoritehnika paigutus ning valgustuslahendused
 • esteetiline kontseptsioon, viimistlusmaterjalide, sisustustoodete, kontoritehnika, valgustite jne valik.

 

Kava

 1. päev. Sissejuhatav loeng, arutelu. Tutvustatakse kursuse täpsemat ülesehitust, koostatakse osaleja vajaduste ja huvide põhine personaalne lähteülesanne, osalejatele jagatakse esmane abistav õppematerjal.
 2. –8. päev. Praktiline osa. Juhendaja annab igale osalejale personaalset tagasisidet vastavalt osaleja koostatud läheülesandele ja iseseisva tööna teostatud projektmaterjalile.

Kursuse läbinu

 • oskab lugeda lihtsamaid jooniseid ning on teadlik nende teostamise loogikast ja reeglitest
 • mõistab kodukontori üldisi kujundus- ning planeerimisprintsiipe
 • mõistab kodukontori esmavajalikke tehnoloogilisi, ergonoomilisi ja logistilisi vajadusi ning nende seoseid
 • omab ülevaadet põhilistest kodukontori siseviimistlusmaterjalidest ja nende omadustest
 • omab ülevaadet kontoritehnikast
 • omab ülevaadet kodukontori valgustuspõhimõtetest
 • on võimeline eskiisprojekti põhjal tekkivat tegelikkust analüüsima ning sellest järeldusi tegema


Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tööde eksponeerimine, osalejate esitlus ja ühine arutelu. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Vajalikud materjalid

Joonestustarbed:

 • A3-formaadis koopiapaber
 • mehaaniline harilik pliiats
 • pehme kustukumm
 • Uni Pin tindipliiatsid (must, erineva jämedusega)
 • joonlaud (läbipaistev, 40–50 cm)
 • kolmnurk-joonlaud (läbipaistev)
 • sirkel (pliiatsihoidjaga)

Joonistustarbed: vastavalt vajadusele ja vabale valikule ideede visandamiseks ning jooniste täiendamiseks.

Esitlusmaterjalid: tööde esitlemiseks vajalikud materjalid ja tehnikad lepitakse kokku juhendaja ja kursusel osalejatega ühiselt kursuse lõppjärgus. Arvuti, fotode jm illustreeriva materjali ning abimaterjali otsimiseks.

Juhendaja

Kadri Ruusna on omandanud 2015. aastal Eesti Kunstiakadeemias magistrikraadi sisearhitektuuri erialal. Ta on diplomeeritud sisearhitekt, tase 7. Erialase tööga alustas ta juba õpingute ajal ning on erinevates sisearhitektuuribüroodes ruumiloomega tegelenud 7 aastat. Tänaseks on ta sisearhitekt ja mööblidisainer oma sisearhitektuuribüroos Ruusna SAB.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.Aeg:
5. oktoobrist kuni 23. novembrini esmaspäeviti kell 18–21

Koht: Põhja pst. 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A204

Maht: 32 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 46 tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Hind: 320 eurot
Enne 21. septembrit registreerudes on võimalik tasuda ka kolme osamaksena: registreerimistasu 45 eurot, seejärel 22. septembriks 138 eurot ja 20. oktoobriks 137 eurot.
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 28. septembrini  2020 või kuni osaluskohti jagub.

Registreerun

 

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia