Kompositsiooni– ja värvusõpetus

NB! Kursus on täitunud! Soovi korral võite lisada end ootejärjekorda.

Kursuse 1. osas omandatakse oskusi, mis aitavad osalejal väljendada oma sisemaailma, leida oma individuaalsus ja eripära. Kompositsioonitaju on võime teose erinevaid osi omavahel siduda ja tasakaalustada – see on protsess, mida me pilti joonistades või ruumilist objekti luues sageli enesele ei teadvusta. Iga kunstniku töös on olulisel kohal oskus oma teose kompositsiooni analüüsida.

Kursuse 2. osa eesmärk on anda teadmisi värvide kasutamisest ja tähendusest maalikunstis, arendada üliõpilase värvimeelt ja värvitaju ning anda juhiseid, kuidas orienteeruda värvi- ja maalikunsti probleemides.

1.osa. Kompositsiooniõpetus. 20 tundi

Kompositsioon on üks põhilistest distsipliinidest, mis formeerib meie loomingulist maailmanägemust, arendab kujutavat mõtlemist ja individuaalset võimekust. Kompositsioonil on tihe seos joonistamise, maalikunsti ja skulptuuriga, samuti töödega (tikand, puugravüür, linoollõige jt).

Kava

 1. päev. Sissejuhatus kompositsiooni, neli kompositsiooni harjutust
 2. päev. Staatiline ja dünaamiline kompositsioon
 3. päev. Jooned ja pinnad
 4. päev. Teema ja süžee. Motiivi valik
 5. päev. Valgus looduses ja tehiskeskkonnas. Tegelik ja illusoorne valgus. Valgus ja vari

Vajalikud materjalid: Joonistuspaber A4 (10 lehte), joonistuspaber A0 või A1 (10 lehte), harilikud pliiatsid, värvilised pliiatsid, joonistussüsi, pastellid, kustutuskumm söe ja pastellkriitide kustutamiseks, söe- ja pastellifiksatiiv, maalriteip

2.osa. Kujutamisvahend – värv/värvusõpetus ja maalikunst. 28 tundi

Värvusõpetus ja maalikunst kätkevad värvi kasutamist maalikunstis, värvi mõju uurimist, värvide tähendust maaliteose loomisel, kontraste ja harmooniat, värvianalüüsi , varju ja valgust, värvi rolli kompositsiooni loomisel.

Kava

 1. päev. Sissejuhatus värvusõpetusse, värviring, seitse värvikontrasti. Loominguline ülesanne „Natüürmort ühe tugeva kontrastiga”
 2. päev. Seitsme värvikontrasti. Loominguline ülesanne „Natüürmort ühe tugeva kontrastiga”
 3. päev. Värv ja mittevärv. Loominguline ülesanne „Natüürmort värv ja mittevärv kontrastiga”
 4. päev. Hele-tume kontrast Paul Klee loomingu näitel. Loominguline ülesanne „Dekoratiivne natüürmort”
 5. päev. Hele-tume kontrast Paul Klee loomingu näitel. Loominguline ülesanne „Dekoratiivne natüürmort”
 6. päev. Monokromaatilisus. Loominguline ülesanne “Monokromaatiline kompositsioon”
 7. päev. Kursuse kokkuvõtte, lõputöö teostamine

Kursuse läbinu

 • oskab kompositsiooni aluseid;
 • rakendab loomis- ja kujutlusvõimet, et komponeerida ja tasakaalustada kergemaid objekte;
 • oskab oma ideid edastada joonistuste kaudu;
 • teab kompositsiooni algtõdesid ja oskab neid oma töödes kasutada;
 • oskab valida värve maaliteose loomisel;
 • tunneb värvide tähendust, harmooniat ja koosmõju paremini;
 • mõistab ja teadvustab maalimise protsessi.

Vajalikud materjalid: Akrüülvärvid, pintslid, maalialused (7 tk)

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus ja arutelu. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja

Maria Sidljarevitš lõpetas 2014. aastal Eesti Kunstiakadeemia maali eriala magistriõppe. Aastast 2008 esineb ta aktiivselt nii isik- kui ka arvukatel grupinäitustel. Maria Sidljarevitš on Eesti Kunstnike Liidu liige ning aastatel 2015–2018 on olnud Eesti Maalikunstnike Liidu juhatuse esimees.

Eriolukorra lisainfo

Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus muuta õpe veebipõhiseks või lükata edasi. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.Aeg:
21. septembrist kuni 7. detsembrini 2021 teisipäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A206 ja A307
Maht: 48 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 30 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (4 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 14. septembrini 2021 või kuni osaluskohti jagub.

Hind: 410 eurot

Registreerudes enne 7. septembrit 2021 on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 200 eurot, seejärel 12. septembriks 2021 210 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud