Kompositsiooni- ja värvusõpetus

NB! Kursus on täitunud!

Kursuse 1. osas omandatakse oskusi, mis aitavad osalejal väljendada oma sisemaailma, leida oma individuaalsus ja eripära. Kompositsioonitaju on võime teose erinevaid osi omavahel siduda ja tasakaalustada – see on protsess, mida me pilti joonistades või ruumilist objekti luues sageli enesele ei teadvusta. Iga kunstniku töös on olulisel kohal oskus oma teose kompositsiooni analüüsida.

 

Kursuse 2. osa eesmärk on anda teadmisi värvide kasutamisest ja tähendusest maalikunstis, arendada üliõpilase värvimeelt ja värvitaju ning anda juhiseid, kuidas orienteeruda värvi- ja maalikunsti probleemides.

 

1.osa. Kompositsiooniõpetus. 20 tundi

Kompositsioon on üks põhilistest distsipliinidest, mis formeerib meie loomingulist maailmanägemust, arendab kujutavat mõtlemist ja individuaalset võimekust. Kompositsioonil on tihe seos joonistamise, maalikunsti ja skulptuuriga, samuti töödega (tikand, puugravüür, linoollõige jt).

 

Kava

 1. päev. Sissejuhatus kompositsiooni, neli kompositsiooni harjutust
 2. päev. Staatiline ja dünaamiline kompositsioon
 3. päev. Jooned ja pinnad
 4. päev. Teema ja süžee. Motiivi valik
 5. päev. Valgus looduses ja tehiskeskkonnas. Tegelik ja illusoorne valgus. Valgus ja vari

 

Vajalikud materjalid: Joonistuspaber A4 (10 lehte), joonistuspaber A0 või A1 (10 lehte), harilikud pliiatsid, värvilised pliiatsid, joonistussüsi, pastellid, kustutuskumm söe ja pastellkriitide kustutamiseks, söe- ja pastellifiksatiiv, maalriteip

 

2.osa. Kujutamisvahend – värv/värvusõpetus ja maalikunst. 28 tundi

Värvusõpetus ja maalikunst kätkevad värvi kasutamist maalikunstis, värvi mõju uurimist, värvide tähendust maaliteose loomisel, kontraste ja harmooniat, värvianalüüsi , varju ja valgust, värvi rolli kompositsiooni loomisel.

 

Kava

 1. päev. Sissejuhatus värvusõpetusse. Loominguline ülesanne „Natüürmort ühe tugeva kontrastiga”
 2. päev. Värvikarakteristikud, värvikontrastid. Loominguline ülesanne „Natüürmort ühe tugeva kontrastiga”
 3. päev. Kontrast ja koloriit. Loominguline ülesanne „Natüürmort värv ja mittevärv kontrastiga Morandi stiilis”
 4. päev. Värviperspektiiv, hele-tume kontrast, üldistamise põhimõtted, vormi maalimine hele-tume kontrasti abil. Loominguline ülesanne „Dekoratiivne natüürmort Paul Klee stiilis”
 5. päev. Värviperspektiiv, värvi raskus, värvi kompositsiooni tasakaalu leidmine. Loominguline ülesanne „Dekoratiivne natüürmort Paul Klee stiilis”
 6. päev. Inimese näo kujutamine kontrasti abil. Värvipsühholoogia. Loominguline ülesanne “Inimese näo kujutamine värvi kontrasti abil”
 7. päev. Kursuse kokkuvõtte, lõputöö teostamine.

 

Kursuse läbinu

 • oskab kompositsiooni aluseid;
 • rakendab loomis- ja kujutlusvõimet, et komponeerida ja tasakaalustada kergemaid objekte
 • oskab oma ideid edastada joonistuste kaudu
 • teab kompositsiooni algtõdesid ja oskab neid oma töödes kasutada
 • oskab valida värve maaliteose loomisel
 • tunneb värvide tähendust, harmooniat ja koosmõju paremini
 • mõistab ja teadvustab maalimise protsessi

 

Vajalikud materjalid: Akrüülvärvid, pintslid, maalialused (7 tk)

 

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus ja arutelu. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendaja

Maria Sidljarevitš lõpetas 2014. aastal Eesti Kunstiakadeemia maali eriala magistriõppe. Aastast 2008 esineb ta aktiivselt nii isik- kui ka arvukatel grupinäitustel. Maria Sidljarevitš on Eesti Kunstnike Liidu liige ning aastatel 2015–2018 on olnud Eesti Maalikunstnike Liidu juhatuse esimees.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus muuta õpe veebipõhiseks või lükata edasi. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.Aeg:
 18. jaanuarist kuni 5. aprillini 2021 teisipäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A206
Maht: 48 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 30 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 11. jaanuarini 2022 või kuni osaluskohti jagub.
Hind: 430 eurot
Registreerudes enne 4. jaanuari 2022 on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 200 eurot, seejärel 9. jaanuariks 230 eurot.

 

 

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud