Kujundus­graafika 2020/2022

Autor: Kujundusgraafika kursusel osalenud Kadri Kolk

NB! Grupp on täitunud

Kujundusgraafika kursuse eesmärk on anda õppurile teadmised, praktilised oskused ja vilumused töötamiseks erialadel, kus kasutatakse graafikat, kujundusprogramme ja kujundusoskusi erinevatel otstarvetel ning valmistada ette laialdaste oskustega kujundusgraafikuid, kes valdavad ainet ja praktilisi oskusi vastavuses tööturu nõuetega.

 

Esimesel õppeaastal käsitletavad teemad (240 akadeemilist tundi)

Arvutiõpe (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop)
Kompositsioon
Joonistus, visualiseerimine
Värv ja maalikunst
Kujundusgraafika keel
Visuaalkultuuri ajalugu
Diagraafika I
Tüpograafika
Fotograafia

 

Teisel õppeaastal käsitletavad teemad (240 akadeemilist tundi)

Arvutiõpe (Adobe InDesign, Adobe Animate)
Diagraafika II
Digitaalne illustratsioon I ja II
Märgi taksonoomia
Erikujuline trükis
Pre-pressi tehnoloogia
Firmastiil
Reklaamgraafika
Graafika ja muusika
Veebilehe kujundus

Iga aine lõpeb arvestusega, mille sisuks on kas tehtud tööde esitlus või väike teadmiste kontroll.

Õppekava täies mahus läbinu

  • orienteerub erialases terminoloogias, teoorias, materjalis ja töövõtetes
  • on võimeline töötama disaineri assistendina ja teabegraafika spetsialistina  nii üksi kui ka meeskonnas
  • tunneb ja mõistab graafilise kujunduse toimemehhanisme, oskab neid rakendada
  • oskab koguda, selekteerida, analüüsida ja kriitiliselt hinnata erialalist informatsiooni
  • oskab kriitiliselt hinnata enese ja teiste kujundusgraafikute loomingut
  • oskab genereerida loomingulisi ideid, teha eksperimente, leida ebakonventsionaalseid lahendusi
  • oskab arendada ideid ja viia need kommunikeerumis-võimelise füüsilise vormini
  • on võimeline tegelema disainiloomega praktilisel tasandil
  • oskab esitleda oma loomingut klientidele ja avalikkusele
  • on võimeline töötama nii individuaalselt kui ka kollektiivis

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on teadmiste test ja praktiliste ülesannete lahendamine. Arvestusele saamiseks on vaja eelnevalt kõik õppekava ained nõutavas mahus läbida. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õppekava koostaja
Õppekava koostanud Villu Järmut on lõpetanud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi tööstuskunsti eriala 1974. Samast aastast alustas ta Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi graafilise disaini õppejõuna, 1993. aastast Tallinna Kunstiülikooli (hiljem Eesti Kunstiakadeemia) meediagraafika ja graafilise disaini professor, 2013. aastast emeriitprofessor. Ta on Eesti Kujundusgraafikute Liidu liige.

Juhendajad
Villu Järmut (emeriit prof.), Maris Lindoja (MA), Arno Mäger (MA), Marko Levin (BA), Joonas Sildre (MA), Maria Sildjarevitš (MA), Elvira Mutt (MA), Sergei Didõk (MA), Heiki Terras (MA), Margus Haavamägi (MA), Marge Robam (MA).

Sihtrühm
Kõik huvilised, kes soovivad töötada reklaami- või disainibüroos assistendina, teabegraafika koostajana, trükikojas trükimaterjalide ettevalmistajana, meediaväljaandes tarbegraafika materjalide koostajana, kirjastuses küljendajana.

Eeldused osalemiseks
Keskharidus ja algtasemel arvutikasutusoskus, eesti keel.

Vajalikud töövahendid
Iseseisvate ülesannete tegemiseks arvuti ja programmide kasutamise võimalus.

Eriolukorra lisainfo
Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.

 

Vaata õppekava

 Aeg:
5. september 2020– 28. mai 2022 laupäeviti kell 10–17 (lõunapaus kell 13–13.30)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 48 EAP / 1248 akadeemilist tundi, millest 480 tundi on kontaktõpet ja 768 tundi iseseisvat tööd
Hind: 3640 eurot (võimalik tasuda kaheksa osamaksena)
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Registreerumine: kuni 29. august 2020 või kuni osaluskohti jagub.
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Registreerumine on lõppenud

Habak-min
kalvik-min
kyla-min
meos-min
meos2-min
oitmaa-min
vannas-min (1)
martin-min
pakina vanda-min
Proosvelt -min
Paula Pakina-min
viikmann2-min
vanda pakina-min
viikmann-min
meister-min
laur-min
martin-min
villig-min
pakina-min
kaja kilk-min
Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud