Kujutamisoskuste eelakadeemia (I grupp)

NB! Grupp on täitunud. Palun registreeruga II gruppi siin.

Kujutamisoskuste ja -tehnikate eelakadeemia on mõeldud kunstiülikooli sisseastujatele, kes soovivad arendada visuaalset kujutamisoskust ja mitmekesistada oma tehnilisi oskusi. Õpitakse pildiloome baasoskusi ehk kompositsiooni- ja värvusõpetust, joonistamist ja maalimist.

Kursusele on oodatud sõltumata eelnevast kogemusest kõik sisseastumishuvilised, kes soovivad enda visuaalset vaatlemis-, väljendus- ja kujutamisoskust arendada. Õpitud oskused tulevad kasuks pea igal EKA erialal. Eelakadeemias saavad osaleda noored vanuses 16 kuni 26.

 

Kujutamisoskuste ja -tehnikate eelakadeemia tunniplaan

 

Kursuse läbinu

– on omandanud kompositsiooni- ja värvusõpetuse, joonistamise ja maalimise põhialused
– oskab värve segada ja kombineerida, oskab pilti tasakaalustada
– on omandanud joonistamises praktilisi oskusi ja teadmisi erinevatest tehnikatest ja töövahenditest
– tajub, kuidas kujutada ruumilisust ning valgust ja varju
– tajub võimalusi, kuidas lahendada pilt oma käekirja tugevaid külgi realiseerides
– on teadlik joonistamise kui väljendusviisi paindlikest võimalustest
– on omandanud akrüülmaali tehnika põhialused
– on rakendanud õpitud oskusi oma nägemuse realiseerimiseks

 

Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad valminud töid ja saavad juhendajatelt tagasisidet. Arvestuse läbinutele väljastatakse EKA täiendkoolituse tunnistus.

Kujutamisoskuste ja -tehnikate kursust soovitame sügissemestril kombineerida eelakadeemia põhikursusega, et omandada laiem silmaring visuaalkultuuris toimuvast ja EKAs õpetatavatest erialadest. Eelakadeemia programm jätkub erialakursustega kevadsemestril.

 

Koordinaator

Mart Vainre on kunstnik, kes õppis EKAs maalikunsti (BA, 2011) ja uusmeediat (MA, 2014). Ta kombineerib oma loomingus maalikunsti töövõtteid digitehnoloogiaga. Maalimine on tema loomingus tähenduslik meetod, millega rõhutada ajataju ja kohalolutunnet, digitehnoloogia aga lisab töödesse ka tehnitsistliku mõõtme. Lisaks eelakadeemia koordineerimisele on Vainre EKAs õpetanud maali ja joonistamise kursuseid ning loonud avatud akadeemia õppekava „Maalikunsti A, B, C… ja Z“, kus ka ise juhendab.
www.martvainre.com

 

Juhendajad

Maria Sidljarevitš lõpetas 2014. aastal EKA maali eriala magistriõppe. Aastast 2008 esineb ta aktiivselt nii isik- kui ka arvukatel grupinäitustel. Maria Sidljarevitš on Eesti Kunstnike Liidu liige ning aastatel 2015–2018 on olnud Eesti Maalikunstnike Liidu juhatuse esimees.

Britta Benno on omandanud 2012. aastal EKAs kunstide magistrikraadi. Ta elab Tallinnas ning töötab joonistus- ja graafikakunstnikuna. Teda huvitavad erinevad hübriidtehnikad ja -materjalid ning nende kõrvutamisel ja kombineerimisel avanevad uued perspektiivid. Praegu õpib ta EKA kunsti ja disaini eriala doktoriõppes ning töötab graafika osakonna meistrina.

Saskia Järve on Eesti kunstnik, kes on omandanud 2009. aastal EKAs magistrikraadi maalikunsti erialal. Sellest ajast alates õpetab ta EKAs ja kunstikoolis DAK Stuudio. Enamasti figuratiivse maalijana käsitleb ta igapäevaelu sündmusi, keskendudes inimloomuse keerukusele ja psühholoogiale. Tema töid on eksponeeritud Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Venemaal, Saksamaal, Itaalias, Suurbritannias ja Kanadas. Lisateave: www.saskiajarve.com

 

Koroonaviiruse lisainfo

Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks või muuta kursuse toimumisaega. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda vms.

 Aeg: 26. oktoober kuni 18. detsember, teisipäeviti kell 18.00–20.15 ja laupäeviti, kell 14.00–17.00

Koht: Eesti Kunstiakadeemia, Põhja pst 7, Tallinn
Maht: 56 akadeemilist tundi auditoorset õpet ning 22 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (3 EAPd)
Vajalikud materjalid: erialaülesanneteks tuleb vajaminevad materjalid ise kaasa võtta. Info, mida on tarvis, saadetakse osalejatele enne kursust.
Õppekavarühm: humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarne
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 1. oktoober. Kursusele pääs kinnitatakse hiljemalt 4. oktoobril. Gruppi võetakse kuni 15 õppurit.

Hind

  • 270 eurot osalejatele vanuses 16–21 a. Registreerudes tasutakse 45 eurot, seejärel on võimalik tasuda kahe osamaksena: 16. oktoobriks 113 eurot, 13. novembriks 112 eurot.
  • 340 eurot osalejatele vanuses 22–26 a. Registreerudes tasutakse 45 eurot, seejärel on võimalik tasuda kahe osamaksena: 16. oktoobriks 148 eurot, 13. novembriks 147 eurot.

 

 

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia