Kuldtikand kui kõrgmoe kaunistusvõte (II grupp)

 

Kuldtikandi kursus õpetab praktiliselt kasutama ajaloolisi tehnilisi võtteid loomaks erilisi ja väljapaistvaid pindasid moeprojektides. Nende baasteadmistega on osaleja valmis eksperimenteerima uues vormis leidmaks traditsioonilisele tehnikale kaasaegset kasutust ja visuaali.

Kursusele on oodatud moe-, tekstiili-, interjööri- ja ehtedisaini huvilised. Disainerid ja spetsialistid, kes soovivad oma loomingule lisada silmapaistvat lisanüanssi. Eelnev tikkimisoskus pole vajalik. Igal kohtumisel tutvustatakse ühte või mitut uut traditsioonilist kuldtikandi materjali ja selle kasutamiseks vajalikke tehnilisi võtteid.  Juhendaja annab igal kohtumisel igale osaleja personaalset tagasisidet, millised on tehnilised vead ja kuidas neid parandada. Tehnilised soovitused, nt kuidas tehniliselt paremini lahendada tikandidisaine ja millal eelistada otse kangale tikkimist ja millal aplikatsioone jne. kogu kursuse vältel.

 

Kursuse sisu

 • tutvustada ajaloolise  tikkimistehnika tausta, lühiajalugu ja muutumine ajas
 • tutvustada kuldtikandi teostuse põhimõtteid ja kasutusvõimalusi
 • tutvuda kõrgreljeefse kuldtikandi teostamiseks vajalike materjalide, tehnikate ja töövahenditega
 • omandada kuldtikandi teostamise kogemus
 • praktiseerida kõiki tehnilisi võtteid ja harjutada spetsiifiliste materjalide kasutust etteantud töönäidise peal
 • ajaloopärandi väärtustamine läbi käelise tegevuse. 

 

Kava

 1. päev. Sissejuhatus- kuldtikandi rollist 10. Sajandist tänapäevani. Tikandidisaini kangale kandmine. Millist kangast valida ja kuidas seda ette valmistada. Tutvumine kuldtikandi tööriistade ja abivahenditega. Polsterduseliigid kõrgreljeefsuse tekitamiseks. Selle praktiseerimine etteantud disainil.
 1. päev. Tutvumine spetsiifilise kuldtikandi materjaliga ja tehnilise võttega selle disaini peale kandmiseks ning praktiseerimine etteantud disaini peal. Korduvad demonstratsioonid ja personaalne tagasiside.
 1. päev. Tutvumine spetsiifilise kuldtikandi materjaliga ja tehnilise võttega selle disaini peale kandmiseks ning praktiseerimine etteantud disaini peal. Korduvad demonstratsioonid ja personaalne tagasiside.
 1. päev. Tutvumine spetsiifilise kuldtikandi materjaliga ja tehnilise võttega selle disaini peale kandmiseks ning praktiseerimine etteantud disaini peal. Korduvad demonstratsioonid ja personaalne tagasiside.

 

Kursuse läbinu

 • omab tikandiproovi teostamiseks vajalikke teadmisi ja praktilisi oskusi
 • omab ülevaadet kuningliku kuldtikandi ajaloost ja eripärast
 • tunneb vajalikke materjale ja töövahendeid
 • omandab kuldtikandi materjalis töö teostamise kogemuse
 • väärtustab kultuuripärandit läbi omandatud tegevuse

 

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tagasiside ja arutelu. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Vajalikud materjaid

Kõik vajalikud materjalid ja töövahendid on kohapeal olemas ja sisalduvad kursuse hinnas. 

 

Juhendaja

Janika Mägi on omandanud Eesti Kunstiakadeemia humanitaarteaduste bakalaureuse kraadi 2012 (moedisain)

Janika Mägi on ehte- ja tikandidisainer, kes viimased 7 aastat baseerunud Londonis ja spetsialiseerub kahele ajaloolisele tikandile- kuldtikand ja haagiga loodav helmestikand.

Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia moedisaini eriala ja tikandialase valjaõppe saanud 1767. aastal loodud kõrgmoemajas nimega Hand&Lock Londonis, mille käsitikandi osakonna juhataja, tööprotsesside eestvedaja ja tiimi tikandioskuste lihvija ta hiljem aastaid oli.

Nüüd loob Janika Mägi omanimelise brändi all kõrgmoetikandi aksessuaarikollektsioone, teeb tikandiprojekte maailmakuulsatele moemajadele ning õpetab kursusi algajatest eriala professionaalideni Londonis, San Fransiscos, New Yorkis, Chicagos, Williamsburgis, Sydneys ja Tallinnas.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.


 

Aeg: 18. augustist kuni 8. septembrini 2021 kolmapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ruumis D507
Maht: 16 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 10 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 275  eurot
Enne 12. maid registreerudes on võimalik tasuda kahes osas, registreerumisel 45 eurot registreerumistasu ning 17. maiks 230 eurot.
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 19. maini või kuni osaluskohti jagub.

 

Registreerun

 

 

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia