Märgruumide projekteerimine ja kujundamine

Kursusele on oodatud igas vanuses täiskasvanud, kes tunnevad huvi sisearhitektuuri ja ruumikujunduse vastu. Erialased eelteadmised ei ole vajalikud ning oodatud on kõigi elualade esindajad. Fookuses on märgruumid, seega sobib kursus eelkõige neile, kellel on soov või vajadus viia end kurssi märgruumide eripära, vajaduste ja lahendusvõimalustega. Märgruumideks on vannitoad, duširuumid, WCd, saunad, koristajaruumid jne.

Kursuse käigus tutvutakse märgruumide projekteerimise olulisemate aspektidega – ruumiplaneering, sanitaartehnika, esteetilise terviku loomine, viimistlusmaterjalide valik jne. Kursusel osalemise eeldusteks on huvi sisearhitektuuri ja ruumikujunduse vastu, keskharidus ning eesti keele oskus.

Kursus annab ettekujutuse märgruumide projekti vormistamisest, vajalikud teadmised märgruumide planeeringu loogikast, ergonoomikast, sisustamisest, sanitaartehnikast, sanitaartehnilistest lahendustest, valgustuslahendustest, tehnoloogilistest seostest jne. Tutvutakse osaleja valitud või juhendaja välja pakutud märgruumi alusprojektiga. Kui alusprojekti on valinud osaleja, tuleb tal see ka mõõdistada.

Töötatakse välja

  • märgruumi projekteerimise lähteülesanne vastavalt alusprojektile
  • sobiv ruumiplaneering, sisustuse ja tehnika paigutus ning valgustuslahendused
  • esteetiline kontseptsioon ning viimistlusmaterjalide, sisustustoodete, sanitaartehnika valguste jne valik

 

Kava

  1. päev. Sissejuhatav loeng, arutelu. Tutvustatakse kursuse täpsemat ülesehitust, koostatakse osaleja vajaduste ja huvide põhine personaalne lähteülesanne, osalejatele jagatakse esmane abistav õppematerjal.
  2. –8. päev. Praktiline osa. Juhendaja annab igale osalejale personaalset tagasisidet vastavalt osaleja koostatud läheülesandele ja iseseisva tööna teostatud projektmaterjalile.

Kursuse läbinu

  • oskab lugeda lihtsamaid jooniseid ning on teadlik nende teostamise loogikast ja reeglitest
  • mõistab märgruumide üldisi kujundus- ning planeerimisprintsiipe
  • mõistab märgruumide esmavajalikke tehnoloogilisi, ergonoomilisi ja logistilisi vajadusi ning seoseid
  • omab ülevaadet põhilistest märgruumide siseviimistlusmaterjalidest ja nende omadustest
  • omab ülevaadet sanitaartehnikast
  • omab ülevaadet märgruumide valgustuspõhimõtetest
  • on võimeline eskiisprojekti põhjal tekkivat tegelikkust analüüsima ning sellest järeldusi tegema

 

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tööde eksponeerimine, osaleja esitlused ja ühine arutelu. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid

Joonestustarbed

  • A3-formaadis koopiapaber
  • Mehaaniline harilik pliiats
  • Kustutuskumm
  • Tindipliiatsid Uni Pin (must, erineva jämedusega)
  • Joonlaud (läbipaistev, 40–50 cm)
  • Kolmnurk-joonlaud (läbipaistev)
  • Sirkel (pliiatsihoidjaga)

Joonistustarbed: vastavalt vajadusele ja vabale valikule ideede visandamiseks ning jooniste täiendamiseks.

Esitlusmaterjalid: tööde esitlemiseks vajalikud materjalid ja tehnikad lepitakse kokku juhendaja ja kursusel osalejatega ühiselt kursuse lõppjärgus. Arvuti fotode jm illustreeriva materjali ning abimaterjali otsimiseks.

 

Juhendaja

Ardo Hiiuväin on omandanud 2018. aastal Eesti Kunstiakadeemias bakalaureusekraadi sisearhitektuuri erialal. Erialase tööga alustas ta juba õpingute ajal, tänaseks on ta sisearhitekt oma arhitektuuribüroos WS Arhitektuur. Peale erialase töö õpetab Hiiuväin Kuressaare Ametikoolis ruumikujundamise valikainet.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.Aeg:
1. septemberist kuni 20. oktoobrini 2020 teisipäeviti kell 18–21
Koht: Põhja puiestee 7, Eesti Kunstiakadeemia, ruum D413
Maht: 32 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 46 tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Hind: 320 eurot
Enne 25. augustit registreerudes on võimalik tasuda ka kolme osamaksena: registreerimistasu 45 eurot, seejärel 30. augustiks 138 eurot ja 20. septembriks 137 eurot.
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 25. augustini 2020 või kuni osaluskohti jagub.

Registreerun

 

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia