Natuurist joonistamine

 

NB! Kursus on täitunud! Soovi korral võite lisada end ootejärjekorda.

Joonistamise kursusel võetakse luubi alla joonistamise sõnavara ja põhitõed. Õpitakse vaatama, võrdlema ja mõtestama asju meie ümber joonistamise keeles, rikastub ideede ja eneseväljenduse sõnavara. Töötatakse läbi natuurist kujutamise põhiteadmised, mida saab edaspidi rakendada igasuguse loomingulise töö aluse või osakomponendina. Kursusele on oodatud kõik, kes tunnevad huvi joonistamise vastu või soovivad end täiendada.

Kursusel õpitakse kujutama kolmemõõtmelisi objekte kahemõõtmelisel paberipinnal. Vaadeldakse proportsioone, hele-tumedusi, teose fookust ja kujutatava iseloomulikke jooni. Klassikalised ülesanded vahelduvad mängulisemate tehnika- ja joonekatsetustega. Võetakse läbi erinevaid jälgi jätvaid töövahendeid. Intensiivsete kontakttundide käigus liigutakse suurtest lihtsatest vormidest keerukama modellijoonistuseni.

Kursuse läbinu on võimeline konstrueerima ruumi, asju ja inimesi. Õpitakse kasutama suurt paberiformaati, pehmeid ja teravaid, kuivi ja märgi joonistusvahendeid.

 

Kava

 1. päev. Geomeetrilised objektid, mustvalge söejoonistus; kontrast, vormiillusioon paberil, vormide konstrueerimine.

Kaasa: A1-suuruses joonistuspaber, pehmed puusöed, press-süsi, söe kustutuskumm.

 1. päev. Esemete etüüdid, uuriv pliiatsijoon, tušš, grafiit; karakteersus, emotsionaalsus, narratiiv.

Kaasa: A1-joonistuspaber, paberteip, tušš, sulepea, pintslid, kalts, söed, harilik pliiats (H2, HB, B2, B3, B8), kustutuskumm, teritaja.

 1. päev. Ruumivaade, perspektiiv; harilik pliiats.

Kaasa: A2-joonistuspaber, harilikud pliiatsid, joonlaud.

 1. päev. Looduslikud ornamendid ja tekstuurid; harjutused ja võtted; värvilised paberid, erinevad töövahendid.

Kaasa: A3-formaadis tumedates ja erksates toonides värvilised paberid, kuivpastellid, värvilised pliiatsid.

 1. päev. Natüürmort, värvilised pliiatsid; tekstuurid ja värvipinnad, ruumilisus, draperii.

Kaasa: A1-joonistuspaber, värvilised pliiatsid.

 1. päev. Natüürmordi joonistamine jätkub, pikaajaline joonistus.

Kaasa: A1-joonistuspaber, värvilised pliiatsid.

 1. päev. Anatoomiline joonistamine – autoportree; inimese proportsioonid, näo konstrueerimine.
 2. päev. Anatoomiline joonistamine – käed, erinevad vaated.

Kaasa: 3 lehte A3-joonistuspaberit, harilikud ja värvilised pliiatsid.

 1. päev. Figuraalne modellijoonistus; kompositsioon, karakteersus.

Kaasa: A1-joonistuspaber, kuivpastellid, süsi.

 1. päev. Modellijoonistus, erinevad lühemad asendid, erinevad vahendid. Kursusetöö ülevaatus.

Kaasa: 3 lehte tooniga A2-joonistuspaberit, tušš, pintslid, süsi, pliiats, markerid.

 

Kursuse läbinu

 • oskab rakendada erinevaid joonistusvahendeid ja eksperimenteerib vabalt kunstimaterjalidega
 • on saanud akadeemilisi teadmisi objektide ja inimese kujutamisest
 • analüüsib joonistuskeeles, otsib ümbritsevas iseloomulikke jooni, fokuseerib kujutamisel valikuliselt olulisele
 • suudab tabada kujutatava väikseid nüansse ja „tõlkida“ need joone- ja toonikeelde

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud joonistuste esitlus ja arutelu.

Juhendaja

Britta Benno on omandanud 2012. aastal Eesti Kunstiakadeemias kunstide magistrikraadi. Ta elab Tallinnas ning töötab joonistus- ja graafikakunstnikuna. Teda huvitavad erinevad hübriidtehnikad ja -materjalid ning nende kõrvutamisel ja kombineerimisel avanevad uued perspektiivid. Praegu õpib ta Eesti Kunstiakadeemia kunsti ja disaini eriala doktoriõppes.

Eriolukorra lisainfo

Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda.


 

Aeg: 23. märtsist kuni 25. maini teisipäeviti 2021 kell 18–21
Koht: Distantsõpe Moodle ja Zoomi vahendusel
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 38 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Hind: 340 eurot
Enne 9. märtsi registreerudes on võimalik tasuda kolmes osas, registreerumistasu 45 eurot, 14. märtsiks 148 eurot ning 17. aprilliks 147 eurot.
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 16. märtsini või kuni kohti jätkub

 

Registreerun

 

 

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia