Portfoolio eelakadeemia

Paljudel Eesti Kunstiakadeemia erialadel tuleb sisseastujal esitada portfoolio või koondatud loomingulised tööd. Kursus on pühendatud oma loovtööde mapi ehk portfoolio koostamise põhimõtetele ja praktilisele elluviimisele.

Kursus on mõeldud 18-26aastastele BA- või MA-taseme sisseastumise huvilistele. Kursusel osalejatelt eeldame iseseisva töö tegemist kontakttundide vahelisel ajal.

Portfoolio töötoas tegeleme õppija juba olemasolevate tööde seast valiku tegemisega, nende vormistamisega veenvaks tervikuks. Kursuse tulemusena valmib füüsiline või digitaalne portfoolio, mida on võimalik kasutada sisseastumiskatsetel.

Kandideerimine

Kursuse grupp 30-õppijaga moodustatakse konkursi alusel. Konkursil osalemise eelduseks on piisav kogus teoseid (alates 8–10 tööd). Teosed peavad olema teostatud vähemalt kahes erinevas meediumis (nt maal, foto, joonistus, koomiks, digitaalsed joonised, kujundused, installatsioonid, ruumilised teosed, kavandid, maketid jne).

Kursuse läbinu

– oskab teha oma loomingust mõtestatud valikuid
– oskab teoseid pildistada
– teadvustab mitmesuguseid võimalusi portfoolio koostamiseks
– omab ülevaadet, kuidas oma loomingut portfoolios esitada
– teadvustab võimalusi, kuidas portfooliot esitleda
– oskab visuaale vajadusel täiendada tekstidega

Kursus lõpeb arvestusega, kus toimub portfooliote esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendajad

 

Carl-Robert Kagge on Tallinnas tegutsev graafiline disainer. Ta on lõpetanud 2012. aastal Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakonna (BA) ja 2020. aastal kaasaegse kunsti õppekava (MA), täiendanud end seejärel Berliinis disaini- ja kunstistuudios 44flavours ning töötanud Eestisse naasmise järel disainiagentuuris Fraktal. Peagi asutas ta koos Kert Viiartiga disainistuudio LE60, mis tegeleb nii omaalgatuslike disainiprojektide kui ka peamiselt kultuurivaldkonna tellimustöödega. Carl-Robert on olnud 2013. aastast EKA graafilise disaini osakonna külalisõppejõud.

Lisaks juhendavad väikestes rühmades toimuva praktilise töö ajal ka EKA arhitektuuri ja vabade kunstide teaduskonna tudengid ja/või vilistlased.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.

 


 

Õppekavarühm: humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarne õppekavarühm
Vajalikud materjalid: Arvuti kasutamise võimalus või sülearvuti, fotokaamera.
Aeg: 22. mail, laupäeval kell 12–15 ja  29. mail, laupäeval kell 10–17
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuumides
Maht: 13 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 13 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Täiendav info: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind

  • 90 eurot osalejatele vanuses 16–21 a (maksta saab osadena: 45 eurot registreerimisel ning 45 eurot enne eelakadeemia algust)
  • 120 eurot osalejatele vanuses 22–26 a (maksta saab osadena: 45 eurot registreerimisel ning 75 eurot enne eelakadeemia algust).

 

NB! Registreerimisvormi lahtrisse „Märkused” palume kirjutada motivatsioonikirja (5–10 lauset), mis vastab küsimustele:

  • Miks sind huvitab portfoolio eelakadeemia? 
  • Millisele erialale soovid astuda? 
  • Millised on sinu ootused kursusele?
  • Samuti palume lisada link valikule Sinu töödest (nt Google Drive või Dropbox vm)

 

REGISTREERUN

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia