Rõivaste seeriatootmise projektijuhtimine


NB! Kursus täitunud! Soovi korral võite lisada end ootejärjekorda.

Ideest valmistooteni! Kursus annab praktilisi teadmisi seeriatootmise projektijuhtimisest. Eesmärk on anda ülevaade ja vajalikud teadmised selleks, et hõlbustada disaineril välja töötada sujuvat ja süstemaatilist tootmisprotsessi. Loengute käigus jagatavad teadmised hõlbustavad projekti koordineerimist ning annavad juhiseid disaini elluviimiseks ja tootmise ettevalmistamiseks.

Kursusele on oodatud huvilised moe ja tekstiili valdkonnast, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi tootmise teemal. Erialaseid eelteadmisi rõivatootmisest (õmblemisest) ei ole vaja. Juhendaja jagab kogemusi ja praktilisi näiteid koostööks erinevate partneritega: lõikemeister, digitaliseerija, tootmisjuht jne.

Kava

  • Tootearendus: mudel, prototüüp, materjalid, tootekaardid, mõõdutabelid, hooldusnõuded.
  • Tootmise ettevalmistus: tootekaardi vormistamine, tootmisjuhendid, tellimuse vormistamine
  • Lõiked: lõigete digitaliseerimine, suurendamise põhialused.
  • Kalkuleerimine: kulunormide ja omahinna arvutamise põhimõtted

 

Kursuse läbinu

  • on omandanud oskused disainiideid praktiliselt teostada
  • mõistab toomisprotsesside üldisi põhimõtteid
  • oskab oma tööd dokumenteerida ning esitleda
  • mõistab lihtsamate tootekaartide loogikat ja reegleid
  • omab alusteadmisi toote prototüübi kavandamisest ja teostamise protsessidest
  • on võimeline kalkuleerima toote omahinna

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on iseseisva töö esitlus. Töö sisuks on ühe mudeli ettevalmistus tootmisse andmiseks. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus

Vajalikud töövahendid

Isiklik sülearvuti Exceli programmiga.

Juhendaja

Hanna Korsar on omandanud tekstiilikunstniku eriala Tartu Kõrgemas Kunstikoolis (2005). Ta on omanimelises ateljees tegvjuht ja kunstnik ning korraldab tootmist pereettevõttes The Korsars. Ta on disaininud ja tootnud ametirõivaid pankadele, hotellidele ning riigiasutustele. Korsar on töötav praktik, kes puutub iga päev kokku nii eratellimuste kui ka seeriatootmisega. Tema loodud koolitus on abiks disainerile, kes soovib täiendada oma administratiivseid oskusi ja omada ülevaadet lõpptootmisele eelnevatest protsessidest.

Eriolukorra lisainfo

Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.Aeg:
31. märtsist kuni 5. maini 2021 kolmapäeviti kell 18–20.15
Koht: Distantsõpe Moodle ja Zoomi vahendusel
Maht: 18 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 8 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 220 eurot
Registreerudes enne 17. märtsi on võimalik tasuda ka kahe osamaksena: registreerudes 45 eurot registreerimistasu, seejärel 29. märtsiks 175 eurot.
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

 

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia