Ruumiuuringud kaamera abil

Fotokursuse sisuks on ruumi uurimine keha, silma, kaamera, pildi ja sõna abil. Tutvutakse erinevate lähenemisviisidega ja teostatakse mõned väikesemahulised loomingulised projektid.

Uurime tajumise viise, häälestumise mõju saadavale kogemusele. Keskendume vaheldumisi sotsiaalsele/elusale ja muutlikule ning arhitektuursele/elutule, suhteliselt püsivale kihile. Uurime koosluseid ja suhteid.

Nimetame, kirjeldame, pildistame, kogume, mõtestame, katsetame, komponeerime. Proovime erinevaid pildipinna jaotamise, mõõtkava, suundade ja täpsuse kasutamise võimalusi.

Mõtestame, mille poolest joonistamine ja maalimine erinevad pildistamisest ja filmimisest ning millised on neist igaühe eelised; samuti katsetame, kuidas nendega vaheldumisi töötades avarduvad teadlikkus ja väljendusvõimalused.

Fotograafia kursusel osalemise eelduseks on huvi ja mõningane tunnivälisel ajal panustamise valmidus. Peegelkaamera pole möödapääsmatu, võib pildistada ka telefonikaameraga.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keele oskus

Kava

1. päev. Sissejuhatus, tutvumisring. Huvide, vajaduste ja ootuste kaardistamine. Teema avamine, õppeprotsessis ja ülesannetes kokkuleppimine. Fotograafilise keele võimalustega tutvumine. Pildimudelite kaardistamine žanriti ja teemati, kriitiline analüüs. Vaatlemine ja dokumenteerimine. Keskkonna ja selles leiduvate koosluste uurimine pildi ja sõna abil. Kohad ja teekonnad. Intuitsioon, tähelepanu vaba kulgemine, avastamine, teabel koguneda laskmine. Pildistamine ja analüüs. Võimalusel töötame osa aega väljas. Kunstinäidete vaatlus ja võrdlev analüüs. Enda edasiseks tegevuseks sihtide seadmine.

2. päev. Fotoseeria komponeerimine. Musta materjali sorteerimine, loominguliste tervikute komponeerimine. Teabe kasvatamine ja vähendamine, võimendamine, puhastamine, rõhuasetuste ja pingete tekitamine, muutmine ja tasakaalustamine. Digitaalne pilditöötlus.

3. päev. Füüsiline ja sotsiaalne ruum. Arhitektuuri- ja tänavafoto. Kohad ja tegevused. Pikemalt püsivad, kiiresti muutuvad ja korduvad nähtused, asjad ja sündmused. Teooria ja praktika. Katsed, tagasi- ja edasiside. Võimalusel töötame osa aega väljas.

4. päev. Mälu, ruum ja seosed. Teadaolev ja tundmatu. Kohad ja mittekohad. Otseteed ja valged laigud, ühendused ja väljajätud. Mälu ja kujutluste kihid. Teooria ja praktika, näidete vaatamine ja analüüsimine, subjektiivse tegelikkuse loomingulised uuringud ja väljendamise katsed. Subjektiivse aegruumikogemuse struktureerimine ja vahendamine. Võimalusel töötame osa aega väljas.

5. päev. Loomingulise fotoseeria koostamine. Teooria, näidete kriitiline analüüs, praktika.

6. päev. Siseruum: koht, tegevuspaik, lava. Teooria, näidete analüüs, praktika.

7. päev. Miniatuurfotograafia. Väike ruum. Teooria, näidete analüüs, praktika.

8. päev. Loominguline koostööprojekt. Erinevate loomingulise koostöö võimaluste läbiproovimine.

9. päev. Täiendav pilditöötlus. Mitmekesine, erinevaid aegruume ja kaadriplaane ühendav fotoseeria või -installatsioon. Kogemis- ja tajumisviiside ühendamine.

10. päev. Viimistlemine, väljapaneku komponeerimine, analüüs, tagasi- ja edasiside arutelu. Kokkuvõte.

Õppemetoodika
Kursusel toimuvad juhitud reisid ehk rikkalikult illustreeritud loengud, kogemuste jagamised ja arutelud, avastusõpe, tehnilised ja loomingulised katsetused, individuaalsed ja koostöised loomingulised protsessid.

Kursuse läbinu

  • oskab märgata, analüüsida ja esitleda erinevaid ruumi tajumise viise ja kogemusi
  • eristab, mõistab, oskab analüüsida ja kasutada erinevaid ruumi fotograafiliselt kujutamise viise dokumentaalsest kirjeldusest vaba tõlgenduse ja töötluseni
  • oskab teadlikult ja valikuliselt kasutada fotograafilise keele võimalusi ja tehnilisi võtteid
  • oskab loomingulises väljenduses kasutada nii üksikpilti, pildiseeriat kui ka keerukamat installatsiooni

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, milleks on loominguliste tööde (kirjutiste, fotode) valikuline esitlus ja arutelu. Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid
Osaleja võtab ise kaasa: fotokaamera (võib olla telefonikaamera)

Juhendaja
Margot Kask (MA, EKA, 2009). Õppinud EKAs graafikat (BA 1999), fotograafiat (MA 2009) ja kunstiharidust (alates 2013, lõpetamata MA). Näitustel esineb kunstniku ja kuraatorina alates 1995. 1990ndate keskel kuulus rühmitusse [mo:bil] galerii, 2000ndate lõpus tegutses lühikest aega koos Loovala kunstnikega. Visuaalses loomingus kasutab peamiselt fotot ja joonistust. Teemadest käsitleb peamiselt intiimses ja fenomenoloogilises võtmes suhteid siseilma ja väliskeskkonna vahel, milles on olulised kogemus, seisundid ja protsessid. Õpetab Eesti Kunstiakadeemias, Jõelähtme Muusika- ja Kunstikoolis ning Vanalinna Hariduskolleegiumi Kunstikoolis.


Aeg: 2. märts kuni 4. mai 2023 neljapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, õpperuum A204; 6. ja 13. aprillil ruum B307
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 38 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 23. veebruarini või kuni kohti jagub

Hind: 360 eurot
Registreerudes enne 16. veebruari, on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerudes 170 eurot, seejärel 21. veebruariks 190 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud