Ruum ja keskkond fotograafias

Fotokursuse sisuks on ruumi ja selle kogemise uurimine keha, silma, fotokaamera, pildi ja sõna abil. Tutvutakse erinevate lähenemisviisidega ja teostatakse mõned väikesemahulised loomingulised projektid.

Kasutatakse kaht loomingulist lähenemist: 

  1. pildistatava leidmine: olemasoleva keskkonna ja olukorra dokumenteerimine;
  2. pildistatava leiutamine: keskkonna ja olukorra loomine, lavastamine ja pildistamine. 

Kursusel õpitakse olemasolevaid vahendeid loominguliselt kasutama, tühjalt kohalt looma. Lisaks tuleb teha välitööd.  Valdav osa kontaktõppest toimub fotode ja nende koosluste vaatluse, analüüsimise ja ühiste arutelude vormis. Tunnid toimuvad klassiruumis, mitte fotostuudios.

Eeldused osalejale

Keskharidus, eesti keele oskus

Kursusel osalemise eelduseks on huvi ja valmidus loominguliselt katsetada, teha tunnivälisel ajal iseseisvat tööd, esitleda grupis enda arengujärgus loometöid, neid paindlikult ja mitmekülgselt arendada ja panustada kolleegide loomingu arendamisse. 

Vajalik on oma kaamera olemasolu ja selle tundmine. Peegelkaamera pole möödapääsmatu, võib pildistada ka telefonikaameraga. Kursuse käigus kaamera kasutamist ei õpetata. 

Kava

1. ja 2. päev. Sissejuhatus, tutvumisring. Huvide, vajaduste ja ootuste kaardistamine. Teema avamine, õppeprotsessis ja ülesannetes kokkuleppimine. 

Fotograafilise keele väljenduslike võimalustega tutvumine. Mustvalge ja värviline pilt, tonaalsus ja kromaatilisus; üksikkaader ja fotoseeria; pilt, tekst, heli. Pildimudelite kaardistamine žanriti ja teemati, kriitiline analüüs. 

Vaatlemine ja dokumenteerimine. Keskkonna ja selles leiduvate koosluste uurimine pildi ja sõna abil. Kohad ja teekonnad. Intuitsioon, tähelepanu vaba kulgemine, avastamine, teabel koguneda laskmine. 

Teooria ja praktika. Kunstinäidete vaatlus ja võrdlev analüüs; pildistamine ja analüüs. Enda edasiseks tegevuseks sihtide seadmine. 

Fotoseeria komponeerimine. Musta materjali sorteerimine, loominguliste tervikute komponeerimine. Teabe kasvatamine ja vähendamine, võimendamine, puhastamine, rõhuasetuste ja pingete tekitamine, muutmine ja tasakaalustamine. 

3. päev. Füüsiline ja sotsiaalne ruum. Arhitektuuri- ja tänavafoto. Kohad ja tegevused. Pikemalt püsivad, kiiresti muutuvad ja korduvad nähtused, asjad ja sündmused. Teooria ja praktika. Katsed, tagasi- ja edasiside. 

4. ja 5. päev. Mälu, ruum ja seosed. Teadaolev ja tundmatu. Kohad ja mittekohad. Mälu ja kujutluste kihid. Teooria ja praktika: näidete vaatlus ja analüüs, subjektiivse tegelikkuse loomingulised uuringud: subjektiivse aegruumi kogemuse struktureerimine ja vahendamine. 

6. päev. Siseruum. Koht, tegevuspaik, lava. Teooria, näidete analüüs, praktika.

7. ja 8. päev. Fotolavastus. Miniatuurfotograafia: vaikelu, väike ruum. Esemed, tühjus, seosed. Teooria, näidete analüüs, praktika. Individuaalne töö ja loominguline koostöö. Erinevate loomingulise koostöö võimaluste läbiproovimine.

9. päev. Mitmekesine, erinevaid aegruume ja kaadriplaane ühendav fotoseeria või -installatsioon. Kogemis- ja tajumisviiside ühendamine. Pilditöötlus. 

10. päev. Väljapaneku komponeerimine ja viimistlemine, analüüs, tagasi- ja edasiside arutelu. Kokkuvõte.

Õppemetoodika

Kursusel toimuvad illustreeritud loengud, kogemuste jagamised ja arutelud, avastusõpe, tehnilised ja loomingulised katsetused, individuaalsed ja koostöised loomingulised protsessid.

Kursuse läbinu

  • oskab märgata, analüüsida ja esitleda erinevaid ruumi tajumise viise ja kogemusi
  • eristab, mõistab, oskab analüüsida ja kasutada erinevaid ruumi fotograafiliselt kujutamise viise dokumentaalsest kirjeldusest vaba tõlgenduse, töötluse ja lavastuseni
  • oskab teadlikult ja valikuliselt kasutada fotograafilise keele võimalusi ja tehnilisi võtteid
  • oskab loomingulises väljenduses kasutada nii üksikpilti, pildiseeriat kui ka keerukamat installatsiooni

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on loominguliste tööde (kirjutiste, fotode) valikuline esitlus ja arutelu. Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid

Kõik pildistamiseks vajalikud töövahendid on osaleja enda poolt. Kindlasti on vaja fotokaamerat, seejuures sobib enamiku ülesannete jaoks ka telefonikaamera. Mõne ülesande pildistamisel on vaja statiivi. Lavastamist eeldavate ülesannete jaoks tuleb kasutada enda materjali. 

Juhendaja
Margot Kask (MA, EKA, 2009). Õppinud EKAs graafikat (BA 1999), fotograafiat (MA 2009) ja kunstiharidust (alates 2013, lõpetamata MA). Näitustel esineb kunstniku ja kuraatorina alates 1995. 1990ndate keskel kuulus rühmitusse [mo:bil] galerii, 2000ndate lõpus tegutses lühikest aega koos Loovala kunstnikega. Visuaalses loomingus kasutab peamiselt fotot ja joonistust. Teemadest käsitleb peamiselt intiimses ja fenomenoloogilises võtmes suhteid siseilma ja väliskeskkonna vahel, milles on olulised kogemus, seisundid ja protsessid. Õpetab Eesti Kunstiakadeemias, Jõelähtme Muusika- ja Kunstikoolis ning Vanalinna Hariduskolleegiumi Kunstikoolis.


Aeg: 2. märts kuni 4. mai 2023 neljapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, õpperuum A204; 6. ja 13. aprillil ruum B307
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 38 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 23. veebruarini või kuni kohti jagub

Hind: 360 eurot
Registreerudes enne 16. veebruari, on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerudes 170 eurot, seejärel 21. veebruariks 190 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud