Vabade kunstide eelakadeemia

NB! Kandideerimine on lõppenud

Vabade kunstide eelakadeemia programm pakub üldist ettevalmistust ja kunstipraktikaid, mis lähtuvad kaasaegse kunsti tegevusväljal toimuvast. Sellega paremaks suhestumiseks pöörame vabade kunstide eelakadeemias tähelepanu ka lähiajaloo kunsti ja kultuuri mõtestamisele ja tõlgendamisele. Uurime, millisel otstarbel erinevaid väljendusvahendeid kasutada.

Kursuste keskmes on oma loometegevuse mõtestamine, selle kontekstitundlik tajumine, eksperimenteerimine ning ideepõhine kunstipraktika. Kursus on mõeldud neile, kes huvituvad õppimisest mõnel vabade kunstide teaduskonna erialal. Valikus on maal, graafika, skulptuur ja installatsioon, fotograafia, animatsioon ja stsenograafia.

 

KUNSTIKULTUURI ALGKURSUS „Kümme autoripositsiooni“, juhendaja Maria-Helen Känd

Nüüdiskultuuri tutvustav loengute ja seminaride sari, mille eesmärk on viia õppija kurssi tänapäeva filosoofia, kultuuri ja ajastuga laiemalt. Avardatakse arusaamu kaasaegse kunsti kohast kultuuris ja võimalikest autoripositsioonidest, samuti antakse põgus ülevaade modernismist, postmodernismist ja kõikvõimalikest muudest „ismidest“. Lisaks on kavas iseseisvate näitusekülastuste analüüs. Kursus lõpeb essee kirjutamisega.

 

KUNSTIPRAKTIKAD. Praktiline töö, loengud ja seminarid

 • Tasapinnalise kunsti kursus, juhendaja Saskia Järve

Joonistamis- ja/või maalimistehnikas kunstipraktika, mis sisaldab mitmesuguseid ideepõhised ülesandeid. Kursus lõpeb tööga, millel on iseseisev probleemipüstitus.

 • Ruumilise kunsti kursus, juhendaja Sten Saarits

Skulptuuri- ja installatsioonimeediumis kunstipraktika. Teos ja kontekst.

 • Narratiivse kunsti kursus, juhendaja Lilli-Krõõt Repnau

Sissejuhatus videokunsti ja animatsiooni. Kunsti- või lühifilmiprojekti loomine ja seda toetavad loengud.

 • Portfoolio koostamine ja pop-up-näitus, juhendaja Marko Nautras

Tutvustatakse kunstikõrgkooli sisseastumiseks sobiva portfoolio koostamise põhimõtteid, toimuvad konsultatsioonid. Kursus lõpeb kursuse jooksul loodud teoste esitlusega pop-up-näitusel EKA ruumides.

Tunniplaan asub SIIN

Kursuse läbinu

 • on omandanud esmase võime orienteeruda tänapäeva kunstimaailmas
 • suudab oma töid kriitiliselt analüüsida ja esitleda nii portfooliona kui ka hindamistel
 • on peale joonistamise ja maalimise tehnikate praktiseerimise ja edasiarendamise omandanud ka kogemuse videokunsti ja/või animatsiooni vallas

Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad valminud töid. Arvestuse läbinutele väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

Juhendajad

Maria-Helen Känd kuraator ja kunstikriitik, EKA kuraatoriõppe eriala magistrant.

Saskia Järve on Eesti kunstnik, kes on omandanud 2009. aastal Eesti Kunstiakadeemias maalikunsti erialal magistrikraadi. Sellest ajast alates õpetab ta EKAs ja kunstikoolis DAK Stuudio. Enamasti figuratiivse maalijana käsitleb ta igapäevaelu sündmusi, keskendudes inimloomuse keerukusele ja psühholoogiale. Tema töid on eksponeeritud Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Venemaal, Saksamaal, Itaalias, Suurbritannias ja Kanadas. Lisateave: www.saskiajarve.com

Lilli-Krõõt Repnau on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafikaosakonna aastal 2005 ja magistriõpingud EKAs animatsiooni valdkonnas aastal 2015. Õpingute käigus on ta end täiendanud Šveitsis Lutserni Ülikooli kunsti- ja disainikolledži videoosakonnas. Aastal 2010 tunnustati Repnau graafikaloomingut Edmund Valtmani stipendiumiga. Lisateave: http://noar.eu/et/kunstnik/lilli-kroot-repnau/

Sten Saarits on installatsioonikunstnik, kes omandas 2018. aastal Eesti Kunstiakadeemias kunstide magistrikraadi. Tema loometöö peamiseks uurimisobjektiks on indiviidi suhestumine materiaalsusega ja enese positsioneerimine ruumis ning sündmuste ahelas. Saarits kasutab oma teoste mõju vahendamiseks vaatajale erinevaid meediume.

Marko Nautras on Eesti kunstnik. Tal on 2007. aastast Eesti Kunstiakadeemia kunstide magistriõppe kraad, praegu töötab ta EKA graafikaosakonnas mestrina. Nautrasel on pikaajaline kogemus üliõpilaste ja täiskasvanud õppijate vabade kunstide projektide juhendamisel, millega ta on pälvinud ka õppijate tunnustuse.


Aeg: 1. veebruarist 14. aprillini 2021 esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 18.00–20.15
Koht: Eesti Kunstiakadeemia, Põhja pst 7, Tallinn
Maht: 60 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 18 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (kokku 3 EAP)
Vajalikud materjalid: maalimiseks ja joonistamiseks vajalikud materjalid võtab osaleja ise kaasa. Nende nimekiri saadetakse enne kursuse algust.

Hind:

 • 280 eurot osalejatele vanuses 16–21 a. Registreerudes kuni 14 päeva enne koolitust, on võimalik tasuda nelja osamaksena: registreerimistasu 45 eurot, seejärel 25. jaanuariks 80 eurot, 22. veebruariks 80 eurot ja 27. märtsiks 75 eurot.
 • 350 eurot osalejatele vanuses 22–26 a. Tasuda saab nelja osamaksena: registreerimistasu 45 eurot, seejärel 27. jaanuariks 105 eurot, 27. veebruariks 100 eurot ja 27. märtsiks 100 eurot.

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerimine: kuni 18. jaanuarini 2021

NB! Registreerimisvormi lahtrisse „Märkused” palume kirjutada lühike motivatsioonikiri. Selle põhjal otsustatakse, kes pääseb kursusele. Palume vastata kahele küsimusele:

 • Miks sind huvitab vabade kunstide õppimine? Võid ka täpsustada, mis eriala sind enam huvitab (maal, graafika, installatsioon ja skulptuur, stsenograafia või animatsioon) ja miks.
 • Millised on sinu ootused kursusele?

 

 

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia