Vabade kunstide eelakadeemia

Vabade kunstide eelakadeemia on mõeldud neile, kes huvituvad õppimisest mõnel vabade kunstide teaduskonna erialal. Valikus on maal, graafika, skulptuur ja installatsioon, fotograafia, animatsioon ja stsenograafia.

Programm pakub üldist ettevalmistust ja kunstipraktikaid, mis lähtuvad nüüdiskunsti tegevusväljal toimuvast. Sellega paremaks suhestumiseks pöörame vabade kunstide eelakadeemias tähelepanu ka lähiajaloo kunsti ja kultuuri lahtimõtestamisele ja tõlgendamisele.

Eelakadeemia põhiküsimus on see, millisel otstarbel erinevaid väljendusvahendeid kasutada. Kursuste keskmes on oma tegevuse mõtestamine ja selle üldisema konteksti tajumine, eksperimenteerimine ning ideepõhine praktika.

 

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse tulemusel õppija

  • on omandanud esmase võime orienteeruda tänapäeva kunstimaailmas,
  • suudab oma töid kriitiliselt analüüsida ja esitleda nii portfooliona kui ka hindamistel,
  • on peale joonistamise ja maalimise tehnikate praktiseerimise ja edasiarendamise omandanud ka kogemuse videokunsti ja/või animatsiooni vallas.

 

KUNSTIKULTUURI ALGKURSUS „Kümme autoripositsiooni“, juhendaja Madli Ehasalu

Nüüdiskultuuri tutvustav loengute ja seminaride sari, mille eesmärk on viia õppija kurssi tänapäeva filosoofia, kultuuri ja ajastuga laiemalt. Avardatakse arusaamu nüüdiskunsti kohast kultuuris ja võimalikest autoripositsioonidest, samuti antakse põgus ülevaade modernismi, postmodernismi ja kõikvõimalike muude „ismide“ maailmast. Lisaks on kavas iseseisvate näitusekülastuste analüüs. Kursus lõppeb essee kirjutamisega.

 

KUNSTIPRAKTIKAD. Praktiline töö, loengud ja seminarid

  • Tasapinnalise kunsti kursus, juhendaja Saskia Järve. Ideest lähtuva kunstiprojekti elluviimine ja seda toetavad loengud. Joonistamis- ja/või maalimistehnikas praktika. Mitmesugused ideepõhised ülesanded. Võib sisaldada kohtumisi ja artist talk’e teemaga haakuvate kunstnikega. Kursus lõpeb tööga, millel on iseseisev probleemipüstitus.
  • Ruumilise kunsti kursus, juhendaja Edith Karlson. Ideest lähtuva kunstiprojekti elluviimine ja seda toetavad loengud. Skulptuuri- ja/või installatsioonimeediumi praktika. Mitmesugused ideepõhised ülesanded. Võib sisaldada kohtumisi ja artist talk’e teemaga haakuvate kunstnikega.
  • Narratiivse kunsti kursus, juhendaja Lilli-Krõõt Repnau. Sissejuhatus videokunsti ja animatsiooni. Ideepõhise kunsti- või lühifilmiprojekti elluviimine ja seda toetavad loengud. Mitmesugused ideepõhised ülesanded. Võib sisaldada kohtumisi ja artist talk’e teemaga haakuvate kunstnikega.
  • Pop-up-näituse korraldamine ja portfoolio koostamine, juhendaja Marko Nautras. Tutvustatakse kunstikõrgkooli sisseastumiseks sobiva portfoolio koostamise põhimõtteid, toimuvad konsultatsioonid. Kursus lõpeb semestri jooksul arendatud loomingulise projekti esitlusega pop-up-näitusel, mis valmistati ette kursuse käigus.

 

AJAKAVA 2018. AASTAL

Kuu­päev Kellaaeg Tunni teema Juhendaja
29.01 17.30–20.15 Kunstikultuuri algkursus „Kümme autoripositsiooni“ Madli Ehasalu
31.01 17.30–20.15 Ruumilise kunsti kursus Edith Karlson
5.02. 17.30–20.15 Kunstikultuuri algkursus „Kümme autoripositsiooni“ Madli Ehasalu
7.02 17.30–20.15 Ruumilise kunsti kursus Edith Karlson
12.02 17.30–20.15 Kunstikultuuri algkursus „Kümme autoripositsiooni“ Madli Ehasalu
14.02 17.30–20.15 Ruumilise kunsti kursus Edith Karlson
19.02 17.30–20.15 Kunstikultuuri algkursus „Kümme autoripositsiooni“ Madli Ehasalu
21.02 17.30–20.15 Ruumilise kunsti kursus Edith Karlson
26.02 17.30–20.15 Tasapinnalise kunsti kursus Saskia Järve
28.02 17.30–20.15 Narratiivse kunsti kursus Lilli-Krõõt Repnau
5.03 17.30–20.15 Tasapinnalise kunsti kursus Saskia Järve
7.03 17.30–20.15 Narratiivse kunsti kursus Lilli-Krõõt Repnau
12.03 17.30–20.15 Tasapinnalise kunsti kursus Saskia Järve
14.03 17.30–20.15 Narratiivse kunsti kursus  Lilli-Krõõt Repnau
19.03 17.30–20.15 Tasapinnalise kunsti kursus Saskia Järve
21.03 17.30–20.15 Narratiivse kunsti kursus Lilli-Krõõt Repnau
26.03 17.30–20.15 Pop-up-näituse korraldamine, portfoolio koostamine Marko Nautras
2.04 17.30–20.15 Pop-up-näituse korraldamine, portfoolio koostamine Marko Nautras
9.04 17.30–21.00 Arvestus: näitus Kõik juhendajad

 

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus näitusel. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

 

JUHENDAJAD

Madli Ehasalu kunstiteadusliku tegevuse fookuses on olnud kunstiprojekt, ajakirja Uus Materjal väljaandmine, Eesti Kunstiakadeemia lõputööde festivali „TASE ’16“ kaaskorraldamine ja korterigalerii Mihhaili näituste kureerimine. Tema praeguse loomingulise tegevuse keskmes on omaalgatuslikud praktikad ja psühhogeograafiline lähtekoht. Aastast 2013 õpib ta EKA magistrantuuris kunstiteaduse erialal ning on varem õppinud Tartu Ülikoolis semiootikat ja Helsinki Ülikoolis kunstiajalugu. 2015. aastal osales Madli Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse galeristipraktika käigus Galerie Juliette Jongma töös Amsterdamis.

Edith Karlson on Eesti kunstnik, kes on lõpetanud 2008. aastal Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni ja skulptuuri magistriõppe. Peale magistriõpingute lõppu on juhendanud Eesti Kunstiakadeemias oma eriala kursuseid. Oma installatiivsetes skulptuurides kujutab ta peaasjalikult loomi ja inimesi. Tema peamised näitused on olnud üleval Eestis, aga ka Leipzigis, Londonis, Veneetsia biennaalil jm. Vaata ka ERRi arhiivist saadet „Meie aja kunst: Edith Karlson“. Aastal 2006 võitis Karlson EKA noore kunstniku preemia ning 2015. aastal Köler Prize’i publikupreemia.

Saskia Järve on Eesti kunstnik, kes on omandanud 2009. aastal Eesti Kunstiakadeemias maalikunsti erialal magistrikraadi. Sellest ajast alates õpetab ta EKAs ja kunstikoolis DAK Stuudio. Näitustel esineb Saskia oma loominguga alates aastast 2005. Enamasti figuratiivse maalijana käsitleb ta igapäevaelu sündmusi, keskendudes inimloomuse keerukusele ja psühholoogiale. Tema loomingus segunevad kaadrid isiklikust arhiivist rahvasuus ja popkultuuris levivate kujundite ja lugudega. Saskia töid on eksponeeritud Eestis, Kanadas, Inglismaal, Itaalias, Saksamaal, Soomes, Venemaal, Lätis ja Leedus. Hiljutisi näituseid: „Mälu kaob II“, Tallinna Linnagalerii, Tallinn (2017); „Mälu kaob“, Toompea lossi kunstisaal, Tallinn (2016); „VIGA“, Leydeni galerii, London (2015). Lisateave: www.saskiajarve.com.

Lilli-Krõõt Repnau on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafikaosakonna aastal 2005 ja magistriõpingud EKA animatsiooni valdkonnas aastal 2015. Õpingute käigus on ta end täiendanud Šveitsis Lutserni Ülikooli kunsti- ja disainikolledži videoosakonnas. Aastal 2010 tunnustati Lilli-Krõõda graafikaloomingut Edmund Valtmani stipendiumiga. Lisateave: http://noar.eu/et/kunstnik/lilli-kroot-repnau/.

Marko Nautras on kunstnik. Tal on 2007. aastast Eesti Kunstiakadeemia kunstide magistriõppe kraad ja ta töötab praegu EKA graafikaosakonnas õppemeistrina. Markol on pikaajaline kogemus üliõpilaste ja täiskasvanud õppijate vabade kunstide projektide juhendamisel, millega ta on pälvinud ka õppijate tunnustuse.

 

AEG, KOHT, MAHT JA HIND

Aeg: 29. jaanuarist 9. aprillini 2018 esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl 17.30–20.15 (9. aprillil kuni kl 21ni)

Koht: Estonia pst 7, Tallinn, ruumilise kunsti kursus toimub Raja tänav 11 a õppehoones (ruumis 139)

Maht: 58 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (3 EAP)

Hind: 280 eurot. Võimalik tasuda kolme osamaksena (130 eurot, 75 eurot, 75 eurot). Alla 21aastastele on maksumus 180 eurot, mis on samuti võimalik tasuda kolme osamaksena (à 60 eurot). Võimalik osaleda ka üksikul kursusel (75 eurot).

 

ÕPPEKAVARÜHM

kujutav kunst ja kunstiteadus 

 

REGISTREERIMINE

Grupp on täis. Veel on võimalik liituda ühe osaga vabade kunstide eelakadeemiast – kunstikultuuri kursusega. VAATA LISA

 

Info tel +37259199496 või e-postil koolitus@artun.ee

Postitas Kristiina Krabi

Viimati muudetud

Avatud akadeemia