Daniel Kotsjuba avab hea disaini tagamaid

Kuni 20. juulini on võimalik registreeruda oma toote või teenusega tasuta koolitusele, mille käigus arendada ja disainida see oma potentsiaali tippu. Disainisprint võimaldab säästa olulisi ressursse, sest sprindi käigus loodud prototüübi abil saab kogeda arendatud toodet, teenust või keskkonda ning kaardistada kasutajakogemust tegemata suuri kulutusi. Sügisel startiva Unilabi disainisprindi üks juhendajaid Daniel Kotsjuba jagab mõtteid, mida üks hea disain endast täpsemalt kujutab.

Millised on hea universaaldisaini kolm olulisimat tahku?

Universaaldisain ei ole oma olemuselt uus disainivaldkond, vaid lähenemine loomis- ja projekteerimisprotsessile, kus arvestatakse võimalikult paljude inimeste vajadustega, sealhulgas ka puudega inimeste omadega. Oluline lähtekoht on see, et luues midagi inimesele, kellel on nägemise või liikumise või muu võimekus madal, loome tegelikult kõigile teistele inimestele samuti kasutuskogemuse paremaks.

Teine oluline punkt on see, et kui me võtame juba loomisprotsessis arvesse erinevaid vajadusi, siis jäävad hilisemad kohandused ära. Sedasi loome võimaluse, et rohkem kasutajaid saavad meie toodet, teenust või keskkonda kasutada.

Kolmandaks, selline lähenemine ei lähe kallimaks, kui juba loomisprotsessis arvestada kõigi inimeste vajadustega. Tagantjärele kohandus läheb juba palju rohkem maksma.

See lähenemine ei ole mõne kitsa valdkonna spetsiifiline, vaid sobib autoremondi, ilusalongi, keemilise puhastuse või mõne muu teenuse disainiks. Samuti pole piiranguid toodete puhul – toolist jäätiseni ja sealt edasi. Oluline pole millist loomingulist väljakutset me adresseerime, vaid kuidas me seda teeme. Ja siin on universaaldisainil palju öelda. Kui sul on küsimusi, kas sinu teenus sobib koolitusele, võta julgelt ühendust ja räägime läbi.

Milline on universaaldisaini hea näide?

Viimase aja suurepärane näide on Meremuuseumi Paksu Margareeta hoone. Selle puhul ma ei tahagi esile tõsta suurepäraseid kaldteid, lifte ja digitaalseid tabloosid, vaid midagi esmapilgul ehk varjatut. Kuidas on ekspositsioon ülesehitatud – igal korrusel on oma merenduse ajastu etapp – purjelaevadest aurulaevadeni ja sealt edasi mootorlaevadeni – muutes selle külastaja jaoks loogiliseks teekonnaks. Lisaks tooksin esile väikesed kombatavad maketid, millega saab nii väikelaps mängida, kuid mida kombates saab ka pime külastaja aimu vitriini taga asuva laeva kuju kohta. See on hea näide nii teenuse kui ka toodete disainist.

Teine näide võiks olla kaubanduses kasutusel olev lihtsasti avatav purgikaas. Selle probleemiga, et aegajalt tuleb ette, et moosipurgi kaant on raske avada, suhestuvad ilmselt kõik lugejad. Nii ongi leitud lahendus, mis muudab purgi avamise sõna otses mõttes kõigile sobivaks. See on hea näide tootedisainist.

Paks Margareeta muuseum-külastuskeskuse kombatav purjelaeva makett

UNILAB on üles ehitatud disainisprindina. Mida disainisprint endast praktikas kujutab? 

Disainisprint toetub rahvusvaheliselt menukale Google Ventures Design Sprint metoodikale, mille jooksul viie päeva vältel arendatakse intensiivselt mõnda toodet või teenust. Tänapäeval on üha vähem ettevõtetel aega pikalt arendada mõnda teenust, seetõttu on see hea formaat kiireks arenduseks, mille jooksul testime, kas ja kuidas see ka toimib kasutajate peal.

Meie oleme kohandanud Sprint metoodika universaaldisaini lähenemisele.

Kuidas viia mõttevälgatusena sündinud idee arendusvalmis projektini? Millised on selle protsessi võtmeetapid?

Oluline on olla avatud sellele, mida kasutajad välja toovad selle kohta, mis võiks olla teisiti – ehk oluline rõhk on probleemi mõistmisel. Meil endal võib olla arusaam probleemist, kuid kas see ühtib ka kasutaja omaga? Seetõttu on oluline rõhk just kasutajauurimusel, kus me jälgime, kuidas keegi midagi kasutab ning millised on tema takistused selle juures. Samuti ei tasu panna piiranguid sellele, mida kasutaja esitleb enda jaoks probleemsena. Näiteks kas mured seonduvad toote või teenuse kasutamisega või sellele eelneva (toote avamine, ostmine, teenuseni jõudmine) või järgneva osaga.

Oluline rõhk on ka lõpufaasis uue toote või teenuse lahenduse testimisel ja selle tulemusena ka vajalike muudatuste sisseviimisel. Oluline on olla avatud.

Milliseid eeliseid annab toote või teenuse disainimine grupis koos teistega?

Grupp annab midagi erilist – tekitab kuuluvustunde, kuid annab võimaluse teistelt liikmetelt, kes on väga erinevatelt elualadelt saada tagasisidet ning ettepanekuid oma mõtetele. Seda tasub kindlasti näha kui positiivset võimalust, kui potentsiaalsete kasutajate poolset tagasisidet.

Milliseid disaini kitsaskohti märkad tänasel päeval ikka ja jälle?

Vastus sellele küsimusele on ilmselt see, et me ikka ja jälle vaatame mingeid kindlaid tooteid mitte osana teekonnast ja kontekstist, vaid eraldiseisvate artefaktidena. Näiteks kui kasutaja valab hommikul kohvi peale kohvikoort ning ta kiirustab seejuures tööle, siis me peaksime hoolitsema selle eest, et kohvikoore pakend avaneb ja sulgeb kiiresti ning sellest on mugav kohvikoort kohvi peale kallata (ei tilguks laua peale).

Või kui inimene soovib teatrisse või muuseumisse minna ning seal aega veeta, et tal ei oleks füüsilisi takistusi sinna minemisel ja seal viibimisel, aga et ta ka tunneks end hästi seal olles ning kui me suudame teda positiivselt üllatada, olema võitnud inimese, kes tuleb tagasi ning jagab head sõna oma ringkonnas.

Kaanerevolutsiooni teinud lihtsalt avatav kaas

Millised võimalusi pakub EKA uus hoone ühes töökodade ja laboritega?

EKA töökojad, koos meistritega võimaldavad kiiresti ka mõnda toodet või osa tootest maketeerida. Sellele saab ka kohe tagasisidet nii grupilt kui ka teistelt sihtrühma liikmetelt. Oluline on seejuures see, et me nii-öelda põrkusime madalalt. See tähendab, et prototüüp võimaldab meil toote-teenuse kasutamist odavalt läbi mängida ning väärtuslikku infot koguda.

Milline on Sinu lugemissoovitus alustavale tootedisainerile?

Eesti keeles on välja antud hea käsiraamat “Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine ja loomine”, mida soovitaksin kindlasti lugeda. See on nn tööriistakast, mis sisaldab nõuandeid, kuidas kasutajauurimust planeerida ja läbi viia kui ka millega arvestada lahenduste väljatöötamisel. See on küll loodud keskkondasid silmas pidades, kuid protsessi ja kasutaja vajaduste võtmes saab sealt häid suuniseid kuidas ka oma tooteid-teenuseid disainida.

Unilab disainisprindile saab registreeruda siin.

Postitas Avatud Akadeemia
Viimati muudetud

Avatud akadeemia