EKA avatud akadeemia raamatu­illustratsiooni kursuse lõputööd

Autor: Tiina Tiitus

EKA avatud akadeemial on suur rõõm tuua teieni värskelt aastase põhikursuse lõpetanud raamatuillustraatorite loomingu ühes fantastiliste töödega, mida meie andekad õppurid on loonud ja arendanud. Suur tänu, õppekava koostajad Anne Pikkov ja Kertu Sillaste ning juhendad Kadi Kurema, Kristiina Tort, Anneliis Lepp, Ülo Pikkov, Pärtel Eelmere, Katrin Reinmaa ja Sven Idarand.

Juba 1. mail avaneb kodulehel võimalus registreeruda sügisel algavale raamatuillustratsiooni põhikursusele. Seniks naudime inspireerivaid töid lõpetajatelt, keda Kertu iseloomustab järgnevalt: „Selleaastane kursus jääb meelde eriti põneva ja mitmekülgsena. Valmis tööde hulgas on mitu kaunist luuleraamatut, on lasteraamatuid ja muinasjuturaamatuid, koguni kümnele tööle on autor ise kirjutanud ka teksti. Ka pildistiilid on klassikalisest lasteraamatu illustratsioonist jõuliselt dekoratiivsete etnograafiliste lahendusteni ja dünaamilisest, peaaegu abstraktsest maalist hüperrealistlike kujutluspiltideni. Usun, et mida kirjum on kursus, seda vägevam ja kasulikum on kogemus osalejale. Teiste tööprotsessi lähedalt nägemine annab kaasa killukese nende kogemusest  ja uued kogemused on õppimisel suurima väärtusega.”

Anne võtab aga kursuse kokku nii: „Kursus jääb meelde väga õpihimuliste ja töökate, kannatlike ja optimistlike õppuritega. Kohe alguses tekkis kursuslaste vahel hea ühtehoidev energia, kus omavahel oldi toetavad ja inspireerivad. Õppejõud ei tundnud ennast õpetajatena, pigem kaasteelistena loomingulistel radadel. Tagasi vaadates teeb rõõmu, kui kui suur hulk tehnikaid ja töid sai läbiproovitud ja kindel tunne, et paljud ei panegi enam pliiatsit käest. Maailm on sellega juurde võitnud empaatilisi ja uudishimulikke visuaalsete lugude jutustajaid! Oli suur rõõm olla õppija ja õpetaja nende arengute juures!”

Autor Pille Boiko:

„Juhendajad on ilmelised! Muud ei muudaks kursuse juures midagi. Kogu protsess nii materjalide kui ka teadmiste edasiandmisega toimis hästi. Eriti suured tänud Kadi Kuremale ja Kertu Sillastele. See kursus on olnud äge retk ja kahju, et otsa sai. Olen avastanud enda jaoks täiesti uue maailma. Ja kui saaks midagi veel soovida, siis selleks on jätkukursus. Aitäh!”

Autor Kai Crick:

„Kõige rohkem jäin rahule juhendajate tööga ja tundide ettevalmistusega. Samuti sellega, et minu meilidele ja küsimustele vastati kiiresti ja efektiivselt. Lisaks oli igal sammul tunda toetust ja sain kogu aeg häid nõuandeid. Juhendaja Kertu Sillaste oli väga inspireeriv ja julgustav. Ta juhendas nii käekõrval kui ka meili teel ja oskas alati tuua välja head osad ning juhtis tähelepanu ka puudujääkidele. Ta lõi väga loomingulise atmosfääri, mis hõlmas kõiki õppureid. Juhendaja Anne Pikkov andis tööle head tagasisidet. Juhendaja Kadi Kurema soe persoon innustas uusi tehnikaid proovima ja katsetama. Olen väga tänulik võimaluse eest oma ideid teostada ja osalemise eest sellel kursusel. Olen tänulik ka oma kursusekaaslastele distantsõppetundides oma töödest rääkimise eest, sest see oli väga inspireeriv. Loodan ka edaspidi oma oskusi edasi arendada.”

Autor Kai Fisher:

„Raamatuillustratsiooni kursuse puhul meeldis mulle enim väga head juhendajad. Kursus on väga hea sellisel kujul nagu ta loodud on.”

Autor Katrin Käbin:

„Olen tänulik võimaluse eest õppida EKA avatud akadeemia aastasel illustratsioonikursusel. Raamatumaailm on mind võlunud lapsest saadik. Nüüd ka loojana. Eneseväljendusena on mulle põnevad nii vahetult mõjuv pildikeel kui ka lugusid vahendavad tekstid. Iga lugu, mis meid puudutab, muudab meid ja seega ka maailma. Suur rõõm on olnud kohtumiste üle Kristi Kangilaskiga, kes jagas siiralt oma mõtteid, mis teda raamatu loomisel inspireerib, Kadi Kuremaga, kes jagas meiega oma vahetut toetavat kriitikat ja heldelt erinevate tehnikatega inspireerivat professionaalsust, Kertu Sillastega, kes julgustas katsetama meid oma lugude illustreerimisel veel ja veel, ega andnud alla, kui me ise seda teinud olime, Anne Pikkoviga, kes nihutas me piire katsetama uut väljaspool raame ja reegleid. Põnev oli jälgida ka kursusekaaslaste tegemisi, igaüks omanäoline ning loominguline, ja nendega oma kogemusi jagada. Aitäh saatmast lugude ja illustratsioonide maagilise maailmaradadel. Rikkamana, julgemana, kogenenumana. Uued lood ootavad avastamist.”

Autor Kersti Vilimaa:

„Mulle meeldis, et sai proovida erinevaid tehnikaid ja töövahendeid, mida enne polnud käes hoidnudki või kunagi ammu lapsena proovinud. Lisaks meeldis väga kiire ja meeldiv suhtlus juhendajatega. Väga toredad, kogemustega ja abivalmid olid kõik juhendajad. Sooviksin osaleda ka jätkukursusel!”

Autor Maria Nieminen:

„Jäin raamatuillustratsiooni kursuse puhul enim rahule võimalusega näha nii palju huvitavaid raamatuid ja leida nii palju toredaid illustraatoreid ja raamatutegijaid. Juhendajad olid inspireerivad ja loovad. See oli eriline kogemus!”

Autor Astra Koldek:

„Juhendajad olid väga professionaalsed ja abivalmid. Aitasid leida oma stiili ja käekirja. Tänu juhendajale õppisin juurde erinevat tehnikat ja harjumuse kodus iga päev midagi visandada. Sain kursuselt suurepärase erialase kogemuse! Suured tänud meie kursuse juhendajatele ja toredatele kursusekaaslastele.”

Autor Merle Luhaäär:

„Olen väga tänulik võimaluse eest osaleda sellisel intensiivsel ja laiahaardelisel kursusel. Katsetada erinevaid tehnikaid, leida uusi vaatenurki ja saada inspireerivaid mõtteid tegevatelt illustraatoritelt. Kursuse lõppedes tunnen, et soovin selles valdkonnas edasi toimetada ja juurde oleks vaja õppida tehnilisi ning käelisi oskusi, et mõtetes olev jõuaks ka paberile-ekraanile samaväärsena või veel paremana. See kursus aitas sammukese lähemale mu unistuse täitumisele saamaks illustraatoriks. Ma tänan juhendajaid ja kursusekaaslasi, kes kõik avardasid mu maailma.”

Autor Irmeli Vaher-Jaanson:

„Suhteliselt limiteeritud ajamahu juures, mis illustratsioonikursuseks oli eraldatud, sain palju uusi teadmisi, näpunäiteid, tehnikaid, nippe, nõuandeid. Seda, mida kõrva taha panna ja edaspidi kasutada, kogunes hulganisti. Seitsme kuu jooksul toimunud illustratsioonipraktika on olnud tihe, intensiivne ja otsinguterohke, mille tulemusel sündisid endalegi ootamatud ja meeldivad lõpptulemused. Ühe ettenähtud raamatu asemel sain trükki lausa kolm üllitist, üllatades sellega ennastki. Tänu aktiivsetele juhendajatele, eriti tänu Kadi Kuremale tekkis kohe kursuse alguses mõnus töömeeleolu ja tempokas loometegevus. Juhendajad olid ikkagi need, kes asja hooga käima tõmbasid ja piltlikult öeldes meid nö vette viskasid, et välja ujuksime. Kodus üksi laua taga pusides ei saaks paljusid asju sündida, juhendaja toetus on siiski väga oluline. Katsetamine, proovimine, kombineerimine, paigutamine, sättimine, uue nurga alt paigutamine ja kõige lõpuks ootamatu ja rõõmustav leid – see oli minu jaoks kursuse üks magusamaid osasid. Avastada enda jaoks midagi täiesti uut, olgu selleks siis mõni tehnika või muu kujundusvõte, on väga hea tunne. Eraldi tõstaksin esile autoriraamatu juhendajat Kertu Sillastet, kes väga loomingulise ja leidliku juhendajana suutis ka keerulisemates kujundusküsimustes tarka nõu anda ja töid heade lõpplahendusteni suunata.”

Autor Kristel Tereping:

„Mulle väga meeldisid meie juhendajad – igaühel oli meile anda oma panus ja igaühelt õppisin palju. Areng on olnud tohutu suur. Kõik meie juhendajad on väga head õpetajad. Kertu Sillaste, kes meiega autoriraamatute teekonna läbis ja kõige rohkem juhendas, oli väga toetav, andis nii palju uusi vaatenurki oma illustratsioonidele ja see arendas ideed, mõtet ja kogu raamatut palju paremaks edasi.”

Autor Ülle Ottokar:

„Jäin väga rahule õppe praktilisusega. Suu soojaks juttu ei puhutud, kõik õpetatav oli seotud praktilise tööga. Niisama istumist ja kuulamist ei eeldatud kordagi, õppejõud julgustasid igal hetkel tegutsema. Väga pädevad, head suhtlejad, suurepärase oskusega austavalt ja julgustavalt õpetada, suunata muutustele ja katsetustele. Väga hästi oskasid esile tuua õppurite tugevusi ning arengukohti. Väga soovitan kõigile, kes on huvitatud EKAs õppimisest. Aitäh, jään ootama jätkukursust!”

Autor: Triin Koitmaa

Galerii

Tiina Tiitus_2 leporello 2.4 920mm x 200mm bleed 3mm
Tiina Tiitus_2 leporello 920mm x 200mm bleed 3mm
Pille_Boiko_leporello-2_920mmx200mm_bleed_3mm
Pille_Boiko_leporello_920mmx200mm_bleed_3mm
Kai_Krick_leporello-2-920mm-x-200mm-bleed-3mm
Kai_Krick_leporello-920mm-x-200mm-bleed-3mm
KaiFischer-2_leporello_920x200-bleed-3mm
KaiFischer_leporello_920x200-bleed-3mm
Katrin_Kabin_leporello2.2_920 x200 bleed 3mm
Katrin_Kabin_leporello2_920 x200 bleed 3mm
Kersti-Vilimaa-2-leporello-920mm-x-200mm-bleed-3mm
Kersti-Vilimaa-leporello-920mm-x-200mm-bleed-3mm
MariaNieminen_leporello_page1_920mm_x_200mm_bleed_3mm
MariaNieminen_leporello_page2_920mm_x_200mm_bleed_3mm
Astra_Koldek-2_leporello-920mm-x-200mm-bleed-3mm
Astra_Koldek_leporello-920mm-x-200mm-bleed-3mm
Merle Luhaäär leporello 2 920mm x 200mm bleed 3mm
Merle Luhaäär leporello 920mm x 200mm bleed 3mm
Irmeli-Vaher-2-Jaanson-2-LEPORELLO-920mmx200mm3mm-bleed
Irmeli-Vaher-Jaanson-2-LEPORELLO-920mmx200mm3mm-bleed
Kristel_Tereping_2leporello_920mm_x_200mm_bleed_3mm
Kristel_Tereping_leporello_920mm_x_200mm_bleed_3mm
2.2-Ulle-Ottokar-leporello-2-920mm-x-200mm-bleed-3mm
2-Ulle-Ottokar-leporello-920mm-x-200mm-bleed-3mm
leporello-2_TRIIN_920X2003MM_bleed
leporello_TRIIN_920X2003MM_bleed
Jaga sõpradega:

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud