Erialast

KUNSTITEADUS JA VISUAALKULTUUR KUI ERIALA

Meid ümbritsev maailm on üha enam visuaalne. Kunst, foto, film, aga ka ajakirjandus, reklaam, televisioon, internet – kõik need valdkonnad loovad ja kasutavad pilte ning kujutisi erinevatel eesmärkidel. Pildid võivad olla esteetilise naudingu allikad või ajaloo dokumendid, edastada infot, kuid ka meiega manipuleerida. Mõned pildid teevad kõike seda korraga. Samamoodi on tähenduslik kogu meid ümbritsev ruum ja esemeline keskkond, mis mõjutab ja kujundab meie igapäevaelu.

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute eriala loob aluse selleks, et mõtestada pildilise ja ruumilise keskkonna seoseid ning toimimist ühiskonnas. Kunstiajalugu ja -teooria aitavad mõista ning hinnata kunsti, seda loonud ühiskonda ja selles kehtinud väärtusi. Kunsti, arhitektuuri ja disaini uurimine annab meile raamistiku nii mineviku kui ka oleviku mõistmiseks ning kujundab laiemat kriitilist, iseseisvat mõtlemist.

KVI-s õpitakse kriitiliselt vaatama ja analüüsima nii ajaloolist kui ka meid tänapäeval ümbritsevat pildimaailma ja ruumilist keskkonda. Kunstiajalugu keskajast tänapäevani õpetatakse kultuuriteooria ja sotsiaalajaloo foonil. Ühtlasi annab õppekava laiapõhjalise humanitaarhariduse.

KVI-s saab õppida järgmistel õppekavadel:

Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud BA

Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud MA, sh

museoloogia suund MA

kuraatoriõppe suund MA

Literature, Visual Culture and Film Studies MA (inglisekeelne õppekava koostöös Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudiga)

Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud PhD

 

KUNSTITEADUS KUNSTIAKADEEMIAS

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi ülesandeks EKA-s on ette valmistada erialaspetsialiste kunstiteaduse, visuaal- ja ruumikultuuri uurimise ning kuraatorluse alal. KVI tudengitel on hea kontakt kunsti-, disaini ja arhitektuuri eriala tudengitega. Seetõttu tekib juba varakult hea arusaam kaasaegsest kunstist. Mitmed ained ja praktilised tööd toimuvad koos muinsuskaitse ja konserveerimise üliõpilastega. Humanitaarainete valiku suurendamisel teeb KVI tihedat koostööd Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudiga. Erialaõppe praktilist poolt toetab koostöö Eesti muuseumide jt kunstiinstitutsioonidega.

KVI-s õppimist rikastavad tipptasemel külalisõppejõud ja avatud loengute sarjad. Valikkursusi on näiteks pidanud prof Keith Moxey (Barnard College, Columbia ülikool) ja prof Michael Anne Holly (Clark Art Institute); prof Matthew Rampley (Birminghami ülikool); prof James Elkins (Chicago Art Institute); prof Beat Wyss (HfG Karlsruhe); prof Altti Kuusamo (Turu ülikool), dr Tutta Palin (Turu ülikool), prof Griselda Pollock (Leedsi ülikool), prof Kenneth Frampton (Columbia ülikool).

KVI ÕPETAB

– nägema kunsti seoseid ajaloo, ühiskonna ja kultuuriga;
– kunsti, arhitektuuri ja disaini kriitiliselt vaatama ja mõtestama;
– kultuuri ja ühiskonna kohta adekvaatseid ja kriitilisi küsimusi küsima;
– kunstist, arhitektuurist ja disainist rääkima ja sellest kirjutama;
– kunsti väga mitmekesisele publikule mõistetavaks tegema;
– iseseisvalt arhiivi- ja teadustööd tegema;
– ennast kirjas ja kõnes meisterlikult väljendama.

KELLENA LÕPETAJAD TÖÖD LEIAVAD

– kunsti-, visuaalkultuuri- või arhitektuurieksperdina avalikus ja erasektoris;
– kuraatorina ja kunstikorraldajana;
– muuseumitöötajana;
– teadurina;
– kunsti-, arhitektuuri- või disainikriitikuna;
– kunsti- ja kultuuritoimetajana;
– kunstiajaloo õpetajana.

VAATA ÕPPEKAVASID

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute BA õppekava ÕISis
Lae alla PDF

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute MA õppekava ÕISis
Lae alla PDF

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute PhD õppekava ÕISis
Lae alla PDF