Sisseastumine

KUJUNDUSKUNSTI ÕPPEKAVALE (SEALJUURES MOESTILISTIKA BA) VATSUVÕTT 

Ootame laia silmaringiga, avatud meelega õppimishuvilisi inimesi. Eelnev kogemus tuleb kasuks, et olla veendunud oma valikus, kuid pole ilmtingimata vajalik. Soovitav on siiski varasem huvi kunsti, moe, moemeedia, kujundusega seotud erialade vastu, mis väljendub läbitud kursustes, käidud huviringides, loetud raamatuis, külastatud näitustes jne.

Sisseastujalt ootame: vähemalt keskharidust ja sooritatud peavad olema eesti keele/eesti keel teise keelena ja võõrkeele riigieksamid miinimumnõuetele (30 punkti).

Vestlusel esitamiseks kaasa 10-15 tööd, milleks võivad olla maalid, joonistused, eskiisid ja erialased katsetused. Motivatsioonikiri esitatakse eelnevalt koos dokumentidega SAISis. Vestluse käigus tutvutakse kandidaatide varasemate töödega ja komisjoni liikmed esitavad küsimusi, mis puudutavad kandidaadi tegevust kunsti vallas, eriala valiku põhjendamist ning üldist silmaringi.

 

Eriala eksamite eesmärgiks on teada saada kandidaadi sobivust valitud erialal õpingute alustamiseks. Eksamiteks on joonistamine ja kaks erialakompositsiooni ülessannet.

Eksamile kaasa võtta: harilikud pliiatsid (näiteks pehmusega B2), kustukumm, värvilist paberit, paberiliim, joonlaud, käärid.

Täpsem info sisseastumise üldtingimuste kohta
www.artun.ee/sisseastumine/bakalaureuseope

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee